Blokování IP adres

Pokud někteří uživatelé zneužívají vaše služby, můžete jim vložením jejich IP adresy znemožnit nákup. Seznam zakázaných adres naleznete pod kartou Nastavení → Zákazníci → Blokování IP adres.

Kliknutím na tlačítko Přidat vložíte požadovanou IP adresu. IP adresu ze seznamu můžete smazat kliknutím na červenou ikonku v pravém sloupečku tabulky (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

IP adresu zákazníka zjistíte v administraci detailu objednávky, kterou vytvořil. Přejděte na detail objednávky, zvolte záložku Doplňující informace, sekce Další uživatelské informace. Můžete zde také zjistit, z jaké webové adresy zákazník na e-shop přišel (obrázek 02).

Některé IP adresy mohou být sdíleny velkým počtem uživatelů, například zaměstnanci jedné společnosti. Pokud adresu zablokujete, nezakážete tak nákup jednomu uživateli ale i několika dalším.

Obrázek 02
Obrázek 02