Zabezpečení exportů

Ochrana zákaznických a interních dat e-shopu je vždy důležitá. V rámci fungování e-shopu mohou nastat situace, kdy je poskytnut přístup k datům z e-shopu třetí straně (například účetním nebo skladovým systémům). Funkce Zabezpečení exportů vám dá kontrolu nad tím, kdo data z e-shopu může stahovat a možnost přístup po ukončení spolupráce jednoduše odebrat. 

Jak zabezpečení exportů funguje?

Zabezpečení exportů vám umožní pro každého z partnerů vygenerovat pro jeden export se stejnými parametry URL adresy ale s různým bezpečnostním hashem. V administraci a logu je zobrazeno jméno partnera, který exporty stahuje a budete tak mít nad daty větší kontrolu. 

Přidáním dalších partnerů zůstávají URL adresy pro stávající partnery nadále funkční, dokud nevyprší jejich platnost, nesmažete je nebo je ručně znovu vygenerujete. Přístup pro jednoho partnera lze odebrat, aniž by to ovlivnilo platnost adres pro další partnery. 

Funkce Zabezpečení exportu funguje pro exporty v sekcích: 

  • Objednávky,
  • Produkty,
  • Kategorie,
  • Sklad,
  • Zákazníci,
  • Slevové kupony.

Pro sekce Objednávky, Produkty a Zákazníci může mít partner spuštěný pouze jeden export, tj. nelze mít více souběžných probíhajících exportů v jedné sekci, vyvolaných jedním partnerem. Pro stažení dalšího exportu je třeba počkat na dokončení předchozího požadavku. 

Pokud vaši partneři používají pro stahování exportu objednávek volbu Jen nové nebo změněné, každý z partnerů má vlastní značku, kdy export stáhl naposledy. Exporty jednoho partnera tak neovlivní exporty jiných partnerů.

Co je potřeba ošetřit před aktivací?

Pro každého z partnerů nebo aplikaci by měl být zároveň vytvořen samostatný záznam. To vám později pro ně umožní přístup deaktivovat, aniž by došlo k ovlivnění ostatních partnerů nebo aplikací. Pokud by byl přístup vygenerován pro skupinu několika partnerů, při jejich deaktivaci se stane URL adresa neplatná pro všechny partnery z deaktivované skupiny. 

Kde zabezpečení exportů nastavit?

Možnost udělení přístupu pro jednotlivé partnery najdete na stránce Nastavení → Administrace → Zabezpečení exportů (obrázek 01). 

Obrázek 01
Obrázek 01

Přes tlačítko Přidat v pravém horním rohu založíte nového partnera. V pop up okně vyplňte povinné pole Název partnera. Pokud má být přístup časově neomezený, pole Platný do ponechte nevyplněné a záznam uložte (obrázek 02). 

Obrázek 02
Obrázek 02

Po vytvoření nového partnerského přístupu přejděte do sekce, ze které chcete export poskytnout (například Produkty → Export), vyberte požadovaný typ exportu a jeho případné parametry. Poté vyberte partnera, pro kterého má být export určen. Na spodním konci stránky se objeví unikátní URL adresa pro zvoleného partnera (obrázek 03). 

Obrázek 03
Obrázek 03