Spuštění e-shopu na vlastní doméně

Pokud máte svoji doménu vedenou u registrátora Websupport, můžete využít pro přesun vašeho e-shopu na doménu rychlejší a jednodušší postup popsaný v článku Spuštění e-shopu na vlastní doméně – Websupport.

Předpoklady pro spuštění

Než začnete se spouštěním e-shopu na vlastní doméně, je třeba splnit následující předpoklady:

 • Máte zvolenou doménu, na které chcete svůj e-shop provozovat. Doména smí obsahovat maximálně 63 znaků a musí být bez diakritiky, např. www.domena-eshopu.cz.
 • Tuto zvolenou doménu máte zaregistrovanou. Pokud ji nemáte, přečtěte si nejdříve článek Registrace domény.
 • U registrátora své domény máte přístup do administrace domény, kde můžete potřebná nastavení provést, popř. registrátor umožňuje potřebné změny provádět přes jejich technickou podporu.
 • Máte u nás funkční e-shop v ostré verzi, tzn. provedli jste objednávku služby Shoptet a e-shop v současné době běží na adrese http://nejakecislo.myshoptet.com/.

Přesun na doménu pomocí CNAME a A záznamu

Pokud máte e-shop, který funguje na jiné platformě, použijte prosím návod v nápovědě Přesun na doménu při přechodu od jiného provozovatele e-shopu. Je možné ho využít i při spouštění vašeho prvního e-shopu na doméně, ale některé kroky jsou při prvním přesunu e-shopu na doménu nadbytečné.

Přesun pomocí CNAME a A záznamu se používá v případech, že chcete přesun na doménu urychlit nebo ponechat správu jmenných serverů u současného správce. Dalším důvodem může být požadavek pro aktivní ochranu DNSSEC, kterou nelze mít aktivní, pokud chcete převést správu jmenných serverů pod nás. 

Je třeba změnit: 

 • CNAME záznam: pro www.domena-eshopu.cz na www.myshoptet.com,
 • A záznamu: pro domena-eshopu.cz na 185.64.219.37.

Výše uvedené údaje je třeba zadat v administraci registrátora vaší domény a po jejich propsání (v rámci hodin) dokončit přesun na doménu v administraci e-shopu. 

Pokud si nejste jisti, kam údaje zadat, obraťte se prosím na podporu vašeho registrátora, který vás nasměruje. 

Specifika:

 • Kompletní přesun e-shopu na doménu lze dokončit v rámci hodiny.
 • Správa jmenných serverů zůstává pod současným administrátorem, ale jmenné servery lze změnit dodatečně na naše (bez výpadku e-shopu).
 • V případě, že chcete používat naše e-mailové schránky, je třeba změnit i MX záznamy na hodnoty MX záznamy s hodnotou mx1.myshoptet.com s prioritou 10mx2.myshoptet.com s prioritou 20.
 • Vždy (i v případě, že nepoužíváte naše e-mailové schránky) je třeba upravit SPF záznam, aby obsahoval řetězec include:_spf.myshoptet.com.
 • Je třeba nastavit DKIM klíč shoptet._domainkey ukazující na dkim.myshoptet.com.

Při přesunu e-shopu z číselné domény e-shopu (např. http://12345.myshoptet.com/) na doménu, která je hostovaná u Cloudflare a používá Orange Cloud (proxování DNS záznamů), je nutné proxování na několik hodin před a během přesunu vypnout, aby byl převod e-shopu na doménu správně dokončen.

Přesun na doménu pomocí změny jmenných serverů

Změna sady jmenných serverů nebo jmenných serverů trvá déle (až 48 hodin). Tento způsob doporučujeme, pokud jste prozatím neprovozovali e-shop na jiné platformě a chcete mít správu e-shopu i DNS záznamů na jednom místě.

Převod pomocí NSSET je technicky jednodušší než změna jednotlivých záznamů a máte jistotu, že záznamy budete mít i do budoucna nastaveny vždy správně. 

Změna pomocí NSSET je podporována pouze pro domény s .CZ koncovkou. 

Pro změnu NSSET postačí pouze u stávajícího správce domény: 

 • Pro NSSET zadat hodnotu SHOPTET.
 • V případě změny jmenných serverů je třeba zadat hodnoty:
  • ns1.myshoptet.com,
  • ns2.myshoptet.com.

Výše uvedené údaje je třeba zadat v administraci registrátora vaší domény a po jejich propsání (nejdéle do 48 hodin) dokončit přesun na doménu v administraci e-shopu. 

Pokud si nejste jisti, jak údaje správně zadat, obraťte se prosím na podporu vašeho registrátora, který vás nasměruje. 

Vždy prosím zkontrolujte u stávajícího administrátora domény, jestli pro doménu nemáte aktivní zabezpečení pomocí DNSSEC. Pokud ano, je třeba ho deaktivovat. Na naší platformě není při správě jmenných serverů podporováno a přesun nebude možné správně dokončit. 

Specifika:

 • Nepoužívejte změnu správy jmenných serverů pro přesun e-shopu fungujícího na jiné platformě.
 • Změna jmenných serverů může trvat až 48 hodin. E-shop je během této doby nedostupný a je třeba vyčkat na dokončení změny nameserverů pro jeho spuštění.
 • Při změně jmenných serverů na naše budou správně nastaveny jednotlivé záznamy včetně SPF, DMARCu a DKIM klíče.
 • Správa jednotlivých DNS záznamů pak jednoduše probíhá v administraci e-shopu.

Specifika spuštění e-shopu na subdoméně

Pokud se chystáte spustit váš e-shop na subdoméně, například subdomena-eshopu.domena.cz, pro tento případ platí specifika, která ho odlišují od výše uvedeného postupu.

Specifika:

 • Subdoména se přesouvá pouze pomocí CNAME.
 • A záznam je třeba nechat beze změny.
 • Není možné na Shoptet směrovat NS záznamy (ani pomocí NSSET) a nebude tedy možné editovat DNS záznamy z administrace vašeho e-shopu.
 • Není možné využívat naše e-mailové schránky.

Potřebné údaje

Pokud si nejste jisti nastavením podle výše uvedeného článku, stačí tuto nápovědu s tabulkou hodnot odeslat vašemu registrátorovi domény.

Sada jmenných serverů (NSSET)

SHOPTET

Jednotlivé jmenné servery

Primární serverns1.myshoptet.com
Sekundární serverns2.myshoptet.com

Doplňující údaje

PopisTyp záznamuHodnota
IP adresa serverů (domena-eshopu.cz)A185.64.219.37
Nasměrování domény (www.domena-eshopu.cz)CNAMEwww.myshoptet.com
Adresa pro e-mailyMXmx1.myshoptet.com (priorita 10)
Adresa pro e-mailyMXmx2.myshoptet.com (priorita 20)

Jak dokončím aktivaci e-shopu v administraci Shoptetu?

Poté, co ve správě vaší domény provedete změnu, dokončete proces převodu e-shopu na svojí doménu v administraci e-shopu v sekci Nastavení → Hosting → Přesun na doménu (obrázek 01). Zde do políčka vložte název své domény. Název zadávejte ve tvaru www.domena-shopu.cz nebo www.domena-eshopu.sk apod. V případě subdomény zadejte tvar eshop.domena-eshopu.cz, nezadávejte do políčka tvar včetně www. Po vyplnění klikněte na Pokračovat.

Obrázek 01
Obrázek 01

V druhém kroku dochází ke kontrole DNS. V případě, že máte DNS záznamy nastaveny chybně, tento krok vás nepustí dále, dokud DNS záznamy v administraci domény neupravíte na požadované hodnoty.

Pokud do druhého kroku přejdete ihned po úpravě záznamů, zkuste před dalšími úpravami počkat. V případě změně CNAME a A záznamu, by měla být změna viditelná do hodiny. Po změně jmenných serverů může propsání správných hodnot trvat až 48 hodin, ale zpravidla to bývá dříve. 

Pokud jsou DNS v pořádku, pokračujte k poslednímu kroku a přesun potvrďte. Po 15 až 30 minutách bude obsah vašeho e-shopu převeden na doménu. Doporučujeme smazat po uplynutí této doby mezipaměť vašeho prohlížeče tlačítky Ctrl + Shift + Delete nebo Ctrl + F5 (pro Windows), nebo Shift + Cmd + Delete (pro MacOS).

Nápovědy vybraných registrátorů

Bližší informace o změnách v administraci u vašeho provozovatele domény se můžete dozvědět přímo v nápovědě daného poskytovatele. My jsme pro vás připravili seznam těch nejběžnějších.