Přesun na doménu při přechodu od jiného provozovatele e-shopu

Jak přesun provést

V následujícím textu se dozvíte, jak zajistit hladký přesun domény e-shopu při přechodu od jiného provozovatele. Celý přesun doporučujeme rozložit do tří dnů, ale v závislosti na nastavení TTL (životnost ve vyrovnávací paměti) a technické zdatnosti lze provést i během několika hodin.

Tento návod jsme pro vás připravili tak, abychom minimalizovali čas, během kterého bude e-shop nedostupný pro vaše zákazníky. V případě, že e-shop nebyl provozovaný přes HTTPS, je možné, že nedostupnost bude v řádu jednotek minut. V případě, že byl provozovaný přes HTTPS, je nutné počítat s cca 10–15 minutami, kdy některé prohlížeče (zejména Chrome) mohou ukazovat problémy se zabezpečením.

Postup si ukážeme v několika krocích, které je třeba provádět v uvedeném pořadí.

Pokud se chystáte provádět přesun na subdoménu, doporučujeme nejprve si přečíst text Specifika spuštění e-shopu na subdoméně. Až na výjimky uvedené v článku se postup přesunu neliší.

Den před přesunem

Zpřístupnění e-shopu na jiné doméně – volitelný krok

Než začnete s přesunem, můžete zpřístupnit původní e-shop i na jiné doméně pro případ, že do něj budete potřebovat získat přístup i po přesunu. E-shop bude tedy souběžně fungovat na www.domena-eshopu.cz i puvodni.domena-eshopu.cz. Toto proveďte v součinnosti s aktuálním provozovatelem. Alternativně je možné získat přístup změnou /etc/hosts souboru.

Změna DNS u vašeho registrátora

Neměňte NS záznamy přímo ani prostřednictvím změny záznamu NSSET.

 • Pokud je www.domena-eshopu.czA záznam, tak ho smažte a založte ho jako CNAME, který odkazuje na základní doménu domena-eshopu.cz (pokud tato doména používá stejnou IP adresu).
 • Nastavte u A záznamu domena-eshopu.cz a u CNAME záznamu www.domena-eshopu.cz TTL na 300 (v sekundách).
 • Upravte SPF TXT záznam (pokud existuje), aby mohl Shoptet odesílat e-maily – přidejte include:_spf.myshoptet.com.
 • Nastavte DKIM záznam. Přidejte CNAME záznam shoptet._domainkey.domena-eshopu.cz ukazující na dkim.myshoptet.com. Více v Nastavení DKIM záznamu.

Při přesunu e-shopu z číselné domény e-shopu (např. http://12345.myshoptet.com/) na doménu, která je hostovaná u Cloudflare a používá Orange Cloud (proxování DNS záznamů), je nutné proxování na několik hodin před a během přesunu vypnout, aby byl převod e-shopu na doménu správně dokončen.

Zahájení přesunu domény

 • Zahajte přesun na www.domena-eshopu.cz z administrace (Nastavení → Hosting → Přesun na doménu).
 • Přesun zatím nechte nedokončený.

SSL certifikát

Pro to, aby byla komunikace na e-shopu zabezpečena protokolem HTTPS, je nutné vygenerovat SSL certifikát. Certifikát se generuje každou celou hodinu, a to v časech od 6:00 do 23:00 včetně.

Do 10 minut od vygenerování certifikátu pak dojde k automatickému přepnutí z protokolu HTTP na HTTPS. Platí pouze u projektů přesunutých z testovací verze v uplynulých 24 hodinách.

Pokud váš e-shop běžel na HTTPS, můžete předem (alespoň 24 hodin) kontaktovat podporu a domluvit si s nimi ruční vygenerování HTTPS certifikátu hned po dokončení přesunu na doménu. 

Den přesunu

Změna DNS u vašeho registrátora

 • 10 minut před domluveným časem změňte CNAME pro www.domena-eshopu.cz na www.myshoptet.com.
 • 10 minut před domluveným časem změňte také A záznam pro domena-eshopu.cz na 185.64.219.37.
 • Dokončete přesun z administrace (více o dokončení aktivace e-shopu).

Vyprázdněte Google DNS cache na stránkách Google Developers pro CNAME a A záznam.

Pokud máte s technickou podporou domluvený čas vygenerování certifikátu, kontaktujte nyní Shoptet podporu přes e-mail (protože administrace e-shopu může být v tuto chvíli nedostupná). Požádejte je o přegenerování certifikátu. Podpora vám certifikát během cca 5–10 minut vygeneruje a zajistí změnu nastavení e-shopu, aby vyžadoval HTTPS.

Den po přesunu

E-mail (pouze pokud chcete využívat naše e-mailové schránky)

 • Založte si e-mailové schránky v administraci e-shopu, Nastavení → Emaily → Emailové schránky.
 • Změňte MX záznamy (dle tabulky v odkazu) u svého provozovatele DNS, e-maily začnou chodit na Shoptet servery.
 • Přeneste e-maily z původního řešení na Shoptet pomocí připojení obou účtů přes IMAP protokol a přesunem mezi složkami (přesouvat můžete pomocí kliknutí a přetažení myší).

Změna DNS (pokud zůstává u vašeho současného registrátora – doporučujeme)

 • Změňte TTL u CNAME a A záznamu zpět z 300 na 1800 až 3600.

DNS, pokud pro e-shop hodláte používat NS servery Shoptetu (doporučujeme pouze pro menší e-shopy)

 • Zrušte u svého registrátora domény DNSSEC.
 • Smažte nebo upravte v Shoptetu SPF TXT záznam, aby bylo možné odesílat data z ostatních používaných služeb.
 • Ověřte situaci s e-maily (jestli je nutné změnit MX záznamy nebo e-maily přenášíte).
 • Změňte NSSET na Shoptet (více v nápovědě Změna sady nameserverů).