Klíčová slova

Aby se data o klíčových slovech zobrazila, je třeba mít pro e-shop založený stream pro měření ve službě Google Analytics a službu propojit s e-shopem. Více najdete v nápovědě Nastavení Google Analytics.

V sekci Statistiky → Klíčová slova najdete přehled klíčových slov z placené inzerce v Google Ads, přes která zákazníci na e-shop nejčastěji přichází (obrázek 01). 

Obrázek 01
Obrázek 01

Zobrazeny jsou konkrétní klíčová slova, počet kliknutí, cena za jeden klik, tržba a další. Data jsou filtrována za zvolené období, které můžete zadat do polí Datum od a Datum do. Po výběru data, klikněte na tlačítko Filtrovat, aby se statistika aktualizovala. 

Jednotlivé sloupce tabulky odpovídají následujícím zdrojům dat v Google Analytics: 

  • Klíčové slovo: sessionGoogleAdsKeyword. Placené klíčové slovo použité návštěvníkem k dosažení vaší stránky.
  • Počet kliknutí na reklamu: advertiserAdClicks. Kolikrát uživatelé klikli na klíčové slovo v reklamě, aby se dostali na vaši stránku.
  • Cena za proklik (CPC): advertiserAdCostPerClick. Cena za proklik (CPC) = celková cena / počet kliknutí na odkaz.
  • Průměrná doba trvání návštěvy: advertiserAdCostPerClick. Průměrná délka relace.
  • Tržba: purchaseRevenue. Celkové tržby získané z elektronického obchodu na webu podle Google Analytics.
  • Počet stránek na jednu návštěvu: screenPageViewsPerSession. Stránky/návštěva (průměrný počet stránek na návštěvu) je průměrný počet stránek zobrazených během návštěvy. Započítávají se i opakovaná zobrazení jedné stránky.
  • Návštěvy: sessions. Celkový počet návštěv během daného časového období. Návštěva je doba, po kterou se návštěvník aktivně věnuje vaší stránce.
  • Transakce: transactions. Transakce představují celkový počet dokončených nákupů na vašem webu podle Google Analytics.

Defaultně je zobrazeno nejčastějších deset klíčových slov. Pokud chcete zobrazit více záznamů, přejděte na spodní konec stránky a z roletky Limit vyberte požadovaný počet záznamů. Volbu potvrďte kliknutím na Zobrazit (obrázek 02). 

Obrázek 02
Obrázek 02