Stránky

Aby se data o návštěvnosti zobrazila, je třeba mít pro e-shop založený stream pro měření ve službě Google Analytics a službu propojit s e-shopem. Více najdete v nápovědě Nastavení Google Analytics.

V sekci Statistiky → Stránky najdete přehled nejnavštěvovanějších stránek na e-shopu (obrázek 01). 

Obrázek 01
Obrázek 01

Zobrazeny jsou konkrétní URL adresy, celkový počet uživatelů, průměrná doba návštěvy a další. Data jsou filtrována za zvolené období, které můžete zadat do polí Datum od a Datum do. Po výběru data, klikněte na tlačítko Filtrovat, aby se statistika aktualizovala. 

Jednotlivé sloupce tabulky odpovídají následujícím zdrojům dat v Google Analytics: 

  • Stránka: pagePath. Navštívené stránky, zobrazené podle URI. URI je část URL adresy, která se nachází za doménovým jménem; například, URI domény www.priklad.cz/kontakt.html je /kontakt.html.
  • Počet uživatelé: totalUsers. Celkový počet uživatelů, kteří navštívili danou URL za vybrané období.
  • Noví uživatelé: newUsers. Počet návštěvníků, kteří navštívili web poprvé.
  • Průměrná doba trvání návštěvy: averageSessionDuration. Průměrná délka relace.
  • Zobrazení stránek: screenPageViews. Celkový počet návštěv během daného časového období. Návštěva je doba, po kterou se návštěvník aktivně věnuje vaší stránce.
  • Návštěvy: sessions. Celkový počet návštěv během daného časového období. Návštěva je doba, po kterou se návštěvník aktivně věnuje vaší stránce.

Defaultně je zobrazeno prvních deset nejnavštěvovanějších stránek. Pokud chcete zobrazit více záznamů, přejděte na spodní konec stránky a z roletky Limit vyberte požadovaný počet záznamů. Volbu potvrďte kliknutím na Zobrazit (obrázek 02). 

Obrázek 02
Obrázek 02