Statistiky fakturací

Přehled statistik Fakturace vám pomůže si lépe poradit s účetnictvím díky metrikám jako počet dokladů, celková vyfakturovaná částka, marže nebo vyfakturované částky za produkty a dopravu. 

Fakturaci najdete v sekci Statistiky → Fakturace (obrázek 01). Na záložce Daňové doklady jsou statistiky generované z daňových dokladů. Záložka Dobropisy je určena pro statistiky vystavených dobropisů. 

Obrázek 01
Obrázek 01

V horní části stránky Daňové doklady / Dobropisy naleznete filtr, kde lze filtrovat podle: 

  • Zvolené období: pomocí polí Datum od / Datum do lze nadefinovat vlastní rozsah nebo vybrat předdefinované Časové období.
  • Zdroj: můžete zvlášť vyfiltrovat doklady vystavené na e-shopu nebo na Pokladně.
  • Skupina: v případě, že aktivně využíváte doplněk Velkoobchod, je možné zvlášť zobrazit statistiky pro velkoobchodní a maloobchodní zákazníky.
  • Země: statistiky lze buď vyfiltrovat souhrnně pro všechny země, kam je prodej možný nebo vybrat jednu konkrétní.
  • Daňový mód: možnost vyfiltrovat statistiky pouze pro určité daňové módy (např. OSS nebo Reverse charge).
  • DPH: určuje, jestli se marže a celková částka fakturace zobrazí bez DPH nebo včetně DPH.

Pod grafem ve spodní části stránky pak naleznete tabulku, ve které je podle jednotlivých měsíců sečten počet dokladů, celková vyfakturovaná částka, zvlášť částka fakturovaná za produkty, dopravy a platby a fakturovaná marže (obrázek 02). 

Obrázek 02
Obrázek 02