Návštěvnost

Aby se data návštěvnosti zobrazila, je třeba mít pro e-shop založený stream pro měření ve službě Google Analytics a službu propojit s e-shopem. Více najdete v nápovědě Nastavení Google Analytics.

Statistiky návštěvnosti najdete na kartě Statistiky → Návštěvnost.

Návštěvnost

Jedná se o souhrnnou statistiku návštěvnosti a chování zákazníků (průměrná doba návštěvy, počet zobrazených stránek atd.) za dané období (obrázek 01). Rozsah období je možné vyfiltrovat přes tlačítko Filtr.

Obrázek 01
Obrázek 01

Jednotlivé sloupce tabulky odpovídají následujícím zdrojům dat v Google Analytics: 

 • Období: date. Zvolené časové období.
 • Návštěvy: sessions. Celkový počet návštěv během daného časového období. Návštěva je doba, po kterou se návštěvník aktivně věnuje vaší stránce.
 • Noví uživatelé: new users. Počet návštěvníků, kteří navštívili web poprvé.
 • Průměrná doba trvání návštěvy: averageSessionDuration. Průměrná délka relace.
 • Zobrazení stránek: screenPageViews. Zobrazení stránek představují celkový počet zobrazených stránek. Započítávají se i opakovaná zobrazení jedné stránky.
 • Počet uživatelů: totalUsers. Celkový počet uživatelů, kteří navštívili vaše stránky.

Zdroj návštěv

Jedná se o statistiku, z kterých zdrojů (např. stránek, organického vyhledávání nebo přímo) uživatelé přicházejí, jak dlouho na e-shopu zůstávají a jaký obrat daný zdroj přináší (obrázek 02). Rozsah období je možné vyfiltrovat přes tlačítko Filtr.

Obrázek 02 
Obrázek 02 

Jednotlivé sloupce tabulky odpovídají následujícím zdrojům dat v Google Analytics: 

 • Zdroj / médium: sessionSourceMedium. Zdroj / médium návštěvy.
 • Návštěvy: sessions. Celkový počet návštěv během daného časového období. Návštěva je doba, po kterou se návštěvník aktivně věnuje vaší stránce.
 • Noví uživatelé: newUsers. Odhad, kolik návštěvníků navštívilo web poprvé.
 • Průměrná doba trvání návštěvy: averageSessionDuration. Průměrná délka relace.
 • Zobrazení stránek: screenPageViews. Zobrazení stránek představují celkový počet zobrazených stránek. Započítávají se i opakovaná zobrazení jedné stránky.
 • Počet uživatelů: totalUsers. Celkový počet uživatelů, kteří navštívili vaše stránky z daného zdroje / média.
 • Transakce: transactions. Transakce představují celkový počet dokončených nákupů na vašem webu.
 • Tržba: purchaseRevenue. Celkové tržby získané z elektronického obchodu na webu nebo v rámci aplikace. Částka může zahrnovat daň a dopravu, záleží na konkrétní implementaci.

Pokud na záložce Zdroje návštěv kliknete na odkaz ve sloupci Zdroj / médium, dostanete se do detailu kampaní pro daný zdroj (obrázek 03). Díky tomu můžete získat přehled o výkonu jednotlivých reklamních sestav pro daný kanál. 

Obrázek 03
Obrázek 03

Jednotlivé sloupce tabulky odpovídají následujícím zdrojům dat v Google Analytics: 

 • Kampaň: sessionCampaignName. Název marketingové kampaně pro návštěvu.
 • Návštěvy: sessions. Celkový počet návštěv během daného časového období. Návštěva je doba, po kterou se návštěvník aktivně věnuje vaší stránce. Počet návštěvníků, kteří navštívili web poprvé.
 • Noví uživatelé: newUsers. Počet návštěvníků, kteří navštívili web poprvé.
 • Průměrná doba trvání návštěvy: averageSessionDuration. Průměrná délka relace.
 • Zobrazení stránek: screenPageViews. Zobrazení stránek představují celkový počet zobrazených stránek. Započítávají se i opakovaná zobrazení jedné stránky.
 • Celkový počet uživatel: totalusers. Celkový počet uživatelů, kteří navštívili vaše stránky.
 • Transakce: transactions. Transakce představují celkový počet dokončených nákupů na vašem webu podle Google Analytics.
 • Tržba: purchaseRevenue. Celkové tržby získané z elektronického obchodu na webu podle Google Analytics.

Kategorie zařízení

Statistika na záložce Kategorie zařízení podává přehled o jednotlivých zařízení, ze kterých uživatelé nejčastěji přichází (obrázek 04). V jednotlivých kategoriích lze zjistit, jak dlouho návštěvníci na stránkách jsou, kolik si prohlédnou průměrně stránek a jaké tržby jednotlivé typy zařízení přinášejí. Rozsah období je možné vyfiltrovat přes tlačítko Filtr.

Obrázek 04
Obrázek 04

Jednotlivé sloupce tabulky odpovídají následujícím zdrojům dat v Google Analytics: 

 • Kategorie zařízení: deviceCategory. Typ zařízení: Desktop, Tablet, Mobil.
 • Návštěvy: sessions. Celkový počet návštěv během daného časového období. Návštěva je doba, po kterou se návštěvník aktivně věnuje vaší stránce.
 • Průměrná doba trvání návštěvy: averageSessionDuration. Průměrná délka relace.
 • Zobrazení stránek: screenPageViews. Zobrazení stránek představují celkový počet zobrazených stránek. Započítávají se i opakovaná zobrazení jedné stránky.
 • Počet uživatelů: totalUsers. Celkový počet uživatelů, kteří navštívili vaše stránky.
 • Noví uživatelé: newUsers. Počet návštěvníků, kteří navštívili web poprvé.
 • Transakce: transactions. Transakce představují celkový počet dokončených nákupů na vašem webu podle Google Analytics.
 • Tržba za položky: purchaseRevenue. Celkové tržby získané z elektronického obchodu na webu podle Google Analytics.