Newslettery

Marketingový nástroj – Newslettery

Newslettery slouží jako snadný marketingový nástroj. Díky našemu doplňku můžete snadno rozesílat e-maily svým zákazníkům a informovat je tak například o nových produktech, aktualitách z oboru apod. Pro možnost odesílat newslettery je třeba mít aktivovaný doplněk Hromadné rozesílání e-mailů.

Pokud máte e-shop na vlastní doméně, po pořízení tohoto doplňku můžete měsíčně odeslat až 25 000 newsletterů. Jejich počet je odstupňován v závislosti na tarifu takto:

TarifPočet newsletterů
Free200 / měsíc
Basic5 000 / měsíc
Business10 000 / měsíc
Profi15 000 / měsíc
Enterprise

25 000 / měsíc

Jako adresa odesílatele je u newsletterových zpráv uvedená hlavní kontaktní e-mailová adresa vašeho obchodu. Pokud je tato adresa na doméně, jejíž DNS záznamy jsou spravovány mimo Shoptet, je pro správné fungování doplňku, respektive úspěšné doručování zpráv, nutné u této domény upravit její DNS záznamy:

  • Vložit CNAMEzáznam pro subdoménu shoptet._domainkeyukazující nadkim.myshoptet.com.
  • Upravit SPF záznam, aby obsahoval řetězec include:_spf.myshoptet.com

Od února 2024 vyžaduje Google a Yahoo u zpráv od hromadných odesílatelů nastavenou také DMARC politiku. Zda se vás tato změna týká, co DMARC je, a jak případně DMARC u vaší domény nastavit, najdete v článku Co je DMARC a jak jej nastavit

Nastavení newsletterů

Newslettery naleznete pod záložkou Marketing → Newslettery (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Pro vytvoření nového newsletteru klikněte pod záložkou Koncepty na tlačítko Přidat.

Otevře se stránka s editorem WYSIWYG (obrázek 02). Můžete zde vkládat obrázky, upravovat vzhled textu, typ písma, odsazení a další. Více informací o editoru naleznete v článku HTML Editor (WYSIWYG).

  • Předmět: text se zákazníkům zobrazí jako předmět e-mailu.
  • Příjemce: lze je buď vypsat ručně (více příjemců oddělujte čárkami) nebo vybrat některou ze skupin odběratelů newsletteru. Jako výchozí je nastaven distribuční seznam Newsletter, ale můžete si nadefinovat i vlastní skupiny.

Hotový koncept uložte. Doporučujeme před odesláním newsletter vyzkoušet a odeslat ho jako test.

Obrázek 02
Obrázek 02

Tlačítko Odeslat test pošle koncept na vaši e-mailovou adresu, která je zadána v Nastavení → Základní nastavení → Nastavení obchodu (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

Jak vytvořit další skupinu odběratelů newsletteru?

Otevřete si kartu Distribuční seznamy a klikněte na tlačítko Přidat. Zadejte název skupiny a založení potvrďte (obrázek 04). Po vytvoření nového seznamu do něj můžete kontakty přidat buď manuálně po kliknutí na záložku s názvem seznamu a přes tlačítko Přidat nebo přesunem z jiné skupiny.

Obrázek 04
Obrázek 04

Jak přesunout e-maily z jedné skupiny do jiné?

Výchozí skupinou pro odběr newsletterů, do které se všichni zákazníci registrují, je skupina Newsletter. Pokud chcete přesunout některé e-maily, stačí je označit myší, případně využít zaškrtnutí pro hromadné označení a vybrat funkci, kterou chcete na kontakty aplikovat, tedy např. Přesunout do "Newsletter" (obrázek 05).

Obrázek 05
Obrázek 05

Export newsletterů

Exportovat seznamy e-mailů můžete pod kartou Export. Vyberte období, tj. například všechny zákazníky registrované během dubna, a zvolte distribuční seznam, který chcete exportovat (obrázek 06). Získáte tak soubor *.csv s e-mailovými adresami a datem registrace každého zákazníka.

Obrázek 06
Obrázek 06

Přihlášení k odběru

Přihlásit se k odběru vašeho newsletteru mohou zákazníci dvěma základními způsoby. Buď zadáním e-mailu do formuláře v prvku Newsletter (tzv. newsletter box), a nebo vytvořením objednávky, pokud v objednávce aktivně odběr newsletterů neodmítnou.

Pokud se použije souhlas v souvislosti s nabídkou služeb přímo dítěti, je zpracování osobních údajů dítěte zákonné, je-li dítě ve věku nejméně 16 let.

Objednávka

Doplněk Hromadné rozesílání e-mailů vloží na váš e-shop do procesu objednávky zaškrtávací tlačítko Nepřeji si odebírat newslettery (obrázek 07). Odběr funguje na základě opt-out principu, tedy že jsou zákazníci vytvořením objednávky automaticky zařazeni k odběru newsletteru, pokud zařazení zaškrtnutím tlačítka aktivně neodmítnou. Seznam uživatelů, kteří souhlas odmítli, najdete v sekci Nastavení → Emaily → Odhlášení uživatelé. Více informací najdete v článku Odhlášení uživatelé

Obrázek 07
Obrázek 07

Newsletter box

Díky newsletter boxu sbíráte kontakty do distribučních seznamů. Nachází se v umístění Vzhled a obsah → Šablony na záložce Prvky. Před prvním použitím ho najdete mezi nepoužitými prvky v Koši.

Aktivujete ho přetažením myší, můžete ho umístit v pravém nebo levém panelu, případně v zápatí (obrázek 08).

Po umístění prvku na stránky se mohou zákazníci začít přihlašovat k odběru. Stačí, když vyplní svůj e-mail a zaškrtnou souhlas s podmínkami ochrany osobních údajů.

Pro lepší práci s tímto prvkem je možné pořídit si doplněk Newsletter box+, díky kterému se prvek zobrazí jako široký pás nad patičkou stránky. Vaši zákazníci tak budou mít možnost přihlášení newsletteru více na očích. S výběrem doplňku vám rádi poradí kolegové na info@shoptet.cz.

Obrázek 08
Obrázek 08

Odhlášení z odběru newsletteru

Před samotným rozesíláním newsletterů doporučujeme všem majitelům e-shopů pročíst si antispamový zákon, který pojednává právě o rozesílání reklamních sdělení na soukromé e-maily a zahrnout do obsahu newsletterů možnost odhlásit se z jejich odběru.

První možností je použití propisovací značky #unsubscribe#, která je vložena v každém konceptu. Při jejím použití se zákazníkovi v e-mailu objeví text Odhlásit z newsletteru.

Pokud vám znění nevyhovuje, druhou možností je vložit do newsletteru odkaz na odhlášení jako link schovaný pod libovolnou formulaci. Část domena-eshopu v odkazu nahraďte názvem vašeho e-shopu: http://www.domena-eshopu.cz/unsubscribe/.

Odkaz v editoru vytváříte označením textu, kliknutím pravého tlačítka myši a využitím možnosti Vložit → Odkaz. Otevře se vám okno s následujícími možnostmi (obrázek 09):

  • URL: URL adresa pro odhlášení z odběru newsletterů (viz výše).
  • Text k zobrazení: text, pod kterým se odkaz zobrazí.
  • Titulek: zobrazí se po najetí na odkaz.
  • Cíl: určuje, jestli se odkaz otevře v novém nebo stávajícím okně prohlížeče.
Obrázek 09
Obrázek 09

Po kliknutí na daný odkaz bude zákazník přesměrován k možnosti odhlášení z newsletteru. Pokud zde vyplní svůj e-mail, bude jeho e-mail automaticky smazán z vašeho seznamu odběratelů newsletterů (obrázek 10).

Obrázek 10
Obrázek 10

Nedoručené newslettery

Všechny nedoručené newslettery se vrací na hlavní e-mail e-shopu. Tedy správce e-shopu, který odešle tisíc newsletterů a sto z nich jde např. na neexistující e-mailové adresy, dostane po odeslání sto zpráv o nedoručení.

Pokud odesíláte větší množství newsletterů, doporučujeme nastavit pro vaší mailovou schránku filtry na tyto zprávy, například automatický přesun do složky určené pro daná hlášení.

Napojení na Mailchimp

Pokud potřebujete odesílat více newsletterů nebo si přejete využít pokročilou editaci jednotlivých newsletterů, doporučujeme začít využívat službu Mailchimp.