Nastavení souhlasů

Nastavení souhlasů

Abyste splnili nařízení GDPR, máte možnost si nadefinovat vlastní povinné i nepovinné souhlasy na všechna místa v e-shopu, v rámci kterých vaši zákazníci vkládají své osobní údaje a u kterých potřebujete souhlas s podmínkami zpracování jejich osobních údajů.

Seznam všech aktivních souhlasů pak najdete v Nastavení → Administrace → Zabezpečení obchodu → Nastavení souhlasů (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Obchodní a jiné podmínky

Obchodní a jiné podmínky můžete vkládat na váš e-shop v administraci Vzhled a Obsah → Stránky. V základu jsou zde uložené naše univerzální Obchodní podmínky a Podmínky ochrany osobních údajů. Ty byste měli upravit s vaším právníkem na míru vašemu podnikání a aktuálním okolnostem. Vzor ke stažení najdete v Shoptet Univerzitě v sekci E-shop a právo (jedná se o ikonku čapky v horní liště vašeho e-shopu). 

Do tohoto umístění je možné vložit i další texty jako například návod jak nakupovat, reklamační řád, informace k odstoupení od smlouvy atp.

Během obchodování může dojít k různým kolizím se zákazníkem. Dopravce poškodí produkt, případně produkt nefunguje tak, jak má, zákazník obdrží špatnou velikost nebo dojde k záměně s jiným produktem. Ubezpečte se, že zákazníci vědí, jak v těchto situacích postupovat.

Pečlivě si projděte s právníkem znění vašich obchodních podmínek a přidejte na závěr nákupního procesu políčko vyžadující souhlas s obchodními podmínkami. Pokud by došlo k potížím, máte argument, že zákazník při odeslání objednávky s obchodními podmínkami souhlasil. 

Přidání nového souhlasu

V přehledu souhlasů (Nastavení → Administrace → Zabezpečení obchodu → Nastavení souhlasů) klikněte pod jejich seznamem na tlačítko Přidat souhlas.

V detailu nastavení souhlasu pak máte následující volby (obrázek 02):

 • Varianta souhlasu: forma souhlasu. Volit lze ze tří typů souhlasu.
  • Textový souhlas: na vybraném místě se zobrazí pouze textová informace, nevyžadující žádnou další akci zákazníka.
  • Nepovinné zaškrtávátko: k odeslání formuláře dojde i bez zaškrtnutí souhlasu. Odeslání formuláře je považováno za udělení souhlasu i bez zaškrtnutí souhlasu.
  • Povinné zaškrtávátko: bez zaškrtnutí souhlasu nebude možné formulář odeslat.
 • Zobrazení souhlasu: místa, kde se bude konkrétní souhlas zobrazovat.
 • Znění souhlasu: text souhlasu. Jeho znění by mělo být vždy konzultováno s právníkem, aby bylo na míru přímo vašemu podnikání a současné legislativě.
Obrázek 02
Obrázek 02

Změny potvrďte tlačítkem Uložit. Obdobným způsobem pak funguje i úprava stávajícího souhlasu. 

Zobrazení souhlasu

Jakmile máte souhlas nastavený, zobrazí se pak na vybraném místě včetně zaškrtávacích polí nebo odkazů, které jste u nich nastavili (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

Dbejte na to, že pokud v souhlasu nekonkretizujete přímo akci (tzn. nenapíšete "Vložením e-mailu souhlasíte s ...", ale jen formulaci "Souhlasím s ..."), tak musíte mít u souhlasu i zaškrtávací pole. Konkrétní znění souhlasů vždy doporučujeme konzultovat s právníkem, aby vyhovovalo aktuální legislativě. 

Stejně tak je třeba, abyste měli u souhlasu uvedený odkaz. Ať už na Všeobecné obchodní podmínky nebo na Podmínky ochrany osobních údajů.

Výpis udělených souhlasů

Informaci o tom, jaký souhlas a kdy vám zákazník potvrdil, dohledáte na dvou místech:

 • Detail objednávky, kde je v záložce Historie přímo uveden čas, kdy k udělení souhlasu došlo. Pokud máte souhlasů více, tak je i vypsáno, o jaký konkrétní souhlas šlo.
 • V případě registrovaných zákazníků pak máte v detailu zákazníků v záložce Historie uvedeno, jaké všechny souhlasy vám uvedený zákazník udělil, v jaký čas a z jaké IP adresy to bylo.