Přiřazení obrázků k variantám

Pokud máte produkt s variantami, lze v našem systému ke každé variantě přiřadit různý obrázek. Když například prodáváte barevné bundy a máte nastaveny varianty pro několik barev, můžete ke každé variantě barvy přidat obrázek odpovídající barvy bundy.

Přejděte do sekce Produkty → Přehled, záložka Hlavní údaje a otevřete si detail produktu, u kterého chcete obrázky k variantám přiřadit. V detailu produktu jděte do sekce Fotogalerie. Přes tlačítko Nahrát vyberte všechny požadované fotografie a nahrajte je k produktu (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Fotografie k variantám je možné přiřadit i hromadně pomocí souboru importu s použitím názvu sloupce defaultImage a absolutní adresy pro daný obrázek. Více o importu produktů se dozvíte v článku Import produktů.

Jakmile budete mít nahrané všechny obrázky, můžete je začít přidělovat jednotlivým variantám. V záložce Ceník vyberte požadovanou variantu kliknutím na její název (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

V detailu varianty zatrhněte obrázek, který odpovídá barevné variantě. Každé variantě můžete přidělit jen jeden obrázek. Po provedení úprav uložte. V ceníku se vám pak ukáže miniatura obrázku u každé varianty (obrázek 02).

Aby se obrázky zobrazily, musí být přiřazeny ke všem variantám (nelze nahrát obrázky pouze k části variant). 

Obrázek 03
Obrázek 03

Zákazníci pak při procházení e-shopu při výběru varianty uvidí obrázek, který je k variantě přidělený (obrázek 04).

Obrázek 04
Obrázek 04