Šablony variant

Produkty s variantami

Produkty se mohou lišit svými parametry (např. barva, velikost) – mají tedy různé varianty. Varianty produktů se zadávají pomocí šablon variant. Jednu šablonu můžete využít u více produktů. Stejně jako šablony, můžete upravovat i jednotlivé parametry.

Pokud mají varianty jednoho produktu rozdílnou cenu, pak na e-shopu uvidí zákazníci zobrazenou nejnižší cenu s dovětkem "od". 

U některých variant se při zapnutém Skladovém hospodářství zobrazí jen údaj Skladem, zatímco u jiných variant může být zobrazeno Skladem + počet kusů. Údaj Skladem se zobrazí, pokud první varianta ve výpisu má 0 kusů na skladě. Skladem + počet kusů se zobrazí, pokud má první varianta nenulový počet kusů skladem.

K jednomu produktu jde založit maximálně 512 variant.

Využití šablon variant

Použití šablon variant vám ušetří čas, který byste vynaložili při zadávání každé varianty jako samostatného produktu. Rovněž usnadníte výběr svým zákazníkům, kterým se varianty produktu v e-shopu přehledně zobrazí.

Pokud máte aktivní doplněk Parametrické filtry, může zákazník podle variant filtrovat produkty s požadovanými vlastnostmi. Filtrování pak lze rozšířit i o další parametry. Více informací o doplňku najdete v článku Parametrické filtry.

Nastavení šablony

Přejděte do Nastavení → Produkty → Šablony variant. Pro přidání šablony klikněte na tlačítko Přidatv pravém horním rohu (obrázek 01). Pro editaci existující šablony klikněte na řádek s jejím názvem.

Obrázek 01
Obrázek 01

V detailu šablony zadejte název. Poté klikněte na + další parametr. Zadejte Název parametru a Hodnoty parametru. Každá hodnota parametru se zadává na samostatný řádek. Další parametry můžete přidat kliknutím na + další parametr (obrázek 02). V jedné šabloně je možné použít maximálně tři parametry. Po dokončení úprav šablonu uložte. 

Obrázek 02
Obrázek 02

Použití šablony u konkrétního produktu

V administraci přejděte do sekce Produkty → Přehled do detailu konkrétního produktu na kartu Ceník. Zde vyberte možnost Produkt s variantami a klikněte na tlačítko Přidat variantu (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

Z roletky vyberte požadovanou šablonu variant a zvolte zaškrtnutím ty varianty, ve kterých je zboží dostupné (obrázek 04). Hodnoty můžete upravit i později v nastavení hodnot parametru.

Obrázek 04
Obrázek 04

Lze vybrat jen některé možnosti v rámci parametru. Výběr je ale nutný v každém parametru, který šablona používá.  

V této fázi výběru není možné k variantám přiřadit konkrétní obrázky, to je možné až po vygenerování variant. Více informací a návod najdete v článku Přiřazení obrázků k variantám.

Zároveň můžete vložit výchozí hodnoty pro: Cena, Standardní cena, Nákupní cena, Hmotnost kg, Položek na skladě, Dostupnost a Dostupnost při vyprodání. Tyto informace lze vyplnit i po vytvoření variant a stejně tak je pro jednotlivé varianty později editovat. Po dokončení úprav klikněte na tlačítko Uložit.

Po vytvoření variant můžete u jednotlivých variant upravit informace, které se mohou u různých variant lišit (např. cena nebo dostupnost).

Na přehledu variant na kartě Ceník lze editovat tyto informace (obrázek 05):

 • Cena,
 • Nákupní cena,
 • DPH (platí jen, pokud jste plátce DPH),
 • Kód,
 • Počet položek na skladě (platí jen, pokud máte doplněk Skladové hospodářství),
 • Dostupnost,
 • Dostupnost při vyprodání,
 • Viditelnost varianty.

Pokud pro variantu chcete editovat jiné informace, klikněte na název dané varianty. Po dokončení úprav nezapomeňte stránku vždy uložit. 

Obrázek 05
Obrázek 05

Produkt s nastavenými variantami si můžete v e-shopu zobrazit a zkontrolovat tlačítkem Zobrazit (obrázek 06).

Obrázek 06
Obrázek 06

Zobrazení variant zboží v e-shopu

Možnost úpravy zobrazení variant na vašem e-shopu najdete v sekci Nastavení → Produkty → Zobrazení. Pod nadpisem Zobrazení detailu produktu naleznete možnost Varianty produktu (obrázek 07).

Obrázek 07
Obrázek 07

Na výběr jsou tři možnosti zobrazení: 

 • Tabulkový náhled: varianty jsou zobrazeny v tabulce v jednotlivých řádcích.
 • Jednoduchý náhled: variantu je možné vybrat z rozbalovacího pole.
 • Rozdělené varianty: každý parametr varianty je vybírán z vlastního rozbalovacího pole.

Více informací k zobrazení variant naleznete v článku Zobrazení kategorií a detailu zboží

Dostupné varianty ve výpisu produktů

Dostupné varianty produktů je možné ukázat vašim zákazníkům už na výpisu produktů, tedy v kategoriích, vyhledávání a na titulní straně. Tím odpadá pro zákazníka nutnost, aby si pro zobrazení variant otevřel detail produktu. Dostupné varianty uvidí dříve a bude se moci rychleji a lépe rozhodovat (obrázek 08).

 • Každá zobrazená varianta funguje i jako odkaz, zákazník už nemusí vybírat z roletky.
 • Zobrazení je vyřešeno na jeden řádek, pokud je variant více, zobrazí se maximální počet a zbytek je skryt za slovíčko + další.
 • Zobrazení dostupných variant je možné použít na šablonách obchodu Techno, Tango, Waltz, Classic, Step, Disco a Samba.
Obrázek 08
Obrázek 08

Dostupné varianty produkty jsou zobrazovány na základě jednoho vybraného parametru varianty (tedy např. Velikost, Barva, Materiál). Vždy je možné zobrazit dostupné varianty u jednoho produktu na základě jednoho parametru.

Systém sám pak zkontroluje, že pokud je zboží dostupné např. v odpovídajících Velikostech, aby bylo dostupné i v odpovídajících Barvách. Stejně tak proběhne kontrola, jestli je zboží dostupné i v odpovídajícím Materiálu. Pokud je parametrů více, pak se výpis produktů řídí podle parametru, který má nejnižší pořadí v seznamu parametrů. Tedy čím nižší pořadí, tím vyšší priorita.

Nastavit zobrazování dostupných variant podle parametrů je možné na dvou místech, přičemž toto nastavení je provázané (jedná se o dvě možnosti nastavení jedné funkce). Nastavíte ho:

 • Na záložce Parametry variant (Nastavení → Produkty → Parametry a příznaky).
 • V detailu konkrétního parametru varianty (Nastavení → Produkty → Parametry a příznaky).

Na záložce Parametry variant rozhoduje o zobrazení sloupec Viditelnost v kategorii (obrázek 09).

Pořadí rozhoduje o tom, který parametr systém zobrazí, pokud u jednoho produktu existuje více parametrů, které mají nastaveno, aby byly v kategorii vidět (obrázek 09). Platí, že čím nižší číslo pořadí, tím vyšší priorita pro zobrazení v kategorii. Pořadí parametrů můžete změnit tažením v pravém sloupci pomocí modré ikonky. Červeným křížkem parametr se parametr smaže.

Obrázek 09
Obrázek 09

V detailu parametru nastavíte zobrazení variant ve výpisu zaškrtnutím políčka Viditelnost v kategorii (obrázek 10).

Obrázek 10
Obrázek 10

Nastavení parametrů variant

Parametry, které používáte pro odlišení variant, najdete v Nastavení → Produkty → Parametry a příznaky, záložka Parametry variant.

Parametr můžete přidat kliknutím na tlačítko Přidat, ale primárně je doporučujeme včetně jejich hodnot přidávat přes šablony variant. Křížkem v pravém sloupci se parametr smaže. Po kliknutí na jméno lze parametr editovat. 

V detailu parametru můžete upravit jeho Název a Kód. Kód slouží k jednoznačné identifikaci parametru v systému, klienti kód na e-shopu neuvidí. Můžete také nastavit Název k zobrazení. Pokud ho vyplníte, bude se tento text zobrazovat místo standardního názvu.

Viditelnost v kategorii pak určuje, jestli bude daný parametr viditelný při procházení produktů ve výpisu (kategorie, vyhledávání, titulní strana) produktů. Více informací najdete v kapitole Dostupné varianty ve výpisu produktů.

Nastavení hodnot parametrů variant

Po kliknutí na název parametru ve výpisu na záložce Parametry variantse dostanete do detailu parametru, kde jsou vypsány jednotlivé hodnoty, které jsou k parametru přiřazeny (obrázek 11).

 • Tlačítkem Přidat pod výpisem hodnotu můžete pak přidávat další.
 • Ve sloupci Četnost použití vidíte, u kolika produktů na e-shopu se hodnota parametru vyskytuje.
 • Pořadí hodnoty parametru můžete měnit modrou ikonkou v pravém sloupci. Pořadí hodnot ovlivní následně i pořadí variant, jak se zobrazí zákazníkům na e-shopu. Pořadí produktů se v takovém případě řídí nejprve prvním parametrem. Pokud hodnotu prvního parametru přesunete na první místo, pak varianta s touto hodnotou bude ve výpisu produktů první.
 • Červenou ikonkou v pravém sloupci hodnotu parametru smažete.
Obrázek 11
Obrázek 11

Po kliknutí na řádek s hodnotou parametru můžete změnit její jméno. V rozbalovacím poli Přidat můžete upravit způsob, jak bude daná hodnota reprezentovaná vašim zákazníkům na e-shopu. Můžete zvolit:

 • Barvu: konkrétní odstín vyberete z nabídky nebo zadáte hexadecimálním kódem.
 • Obrázek: možnost nahrání vlastního obrázku, který se pro danou hodnotu bude zobrazovat. Pro obrázek doporučujeme poměr stran 1:1 a rozměry 100 x 100 px.

Aby se barva nebo nahraný obrázek pro hodnotu parametru zákazníkům zobrazil, musí být nahrán pro všechny hodnoty, které jsou pro varianty produktu použity. Podmínkou pro zobrazení je rovněž použití Rozdělených variant pro zobrazení (viz Zobrazení variant zboží v e-shopu).

Hodnoty parametrů v šabloně

Pokud vyberete z rozbalovacího pole konkrétní šablonu, pak se zobrazení hodnot parametrů trochu pozmění (obrázek 12).

 • Tmavou barvou a normálním řezem písma jsou uvedeny ty hodnoty parametru, které se používají ve vybrané šabloně.
 • Šedou barvou a kurzívou vidíte hodnoty parametru, které se vyskytují v jiných šablonách.

Ve sloupci Viditelnost můžete kliknutím zvolit, které hodnoty parametru Velikost (ze všech dostupných), se mohou v dané šabloně zobrazit.

Obrázek 12
Obrázek 12

Nastavení Google parametrů

Rozbalovací políčko Google parametr, které najdete v detailu parametru, umožňuje zvolit, jestli se jedná o povinný parametr pro Google nákupy. Volbou v tomto políčku zároveň vyberete, o jaký konkrétní parametr se jedná.

Pokud by u produktů dané parametry nebyly nastaveny, produkty se budou zobrazovat, ale jejich výkon (z hlediska reklamy a prodeje) může být výrazně omezen.

Produkty, které spadají na Google pod podkategorie Média a Oděvy a doplňky, musí mít uvedené tyto parametry:

Název parametruXML tag (včetně příkladu hodnoty)Hodnoty (názvy kategorií Google)
Pohlaví (gender)<g:gender>male</g:gender>Male, female, unisex (muž, žena, unisex).
Věková skupina (age group)<g:age_group>adult</g:age_group>Newborn, infant, toddler, kids, adult (novorozenci, nemluvňata, batolata, děti, pro dospělé).
Velikost (size)<g:size>XL</g:size>Libovolné do 100 znaků.
Barva (color)<g:color>oranžová mango párty</g:color>Libovolné do 100 znaků.

Pokud tedy používáte na produktu jako parametr pro tvorbu šablony některé z výše uvedených 4 parametrů, pak v rozbalovacím políčku pro výběr zvolte odpovídající parametr. Volba konkrétních hodnot pro Google probíhá v detailu hodnoty parametru.

Je pravděpodobné, že parametry pohlaví a věková skupina máte na e-shopu vytvořené jako parametrické filtry. Jak tyto parametry správně nastavit pro Google se dočte v kapitole Nastavení parametrů pro filtrování.