Řazení produktů v kategoriích

Produkty v kategoriích můžete řadit různými způsoby. Lze nastavit globální řazení produktů pro všechny kategorie nebo můžete v každé kategorii zvolit řazení produktů podle jiného klíče. 

Globální nastavení řazení

Pro hromadné nastavení řazení produktů přejděte do sekce Nastavení → Produkty → Zobrazení a v části Výchozí řazení produktu dle vyberte hodnotu pro řazení produktů (obrázek 01).

Můžete zvolit řazení dle prodávanosti, stáří produktu, ceny, abecedního pořadí názvů, kódu produktů a priority v kategorii.

Obrázek 01
Obrázek 01

Řazení dle priority

Prioritou se myslí seřazení produktů dle číselných hodnot, které určíte. Pro nastavení přejděte do sekce Produkty → Přehled a v liště trojúhelníkem vyberte konkrétní kategorii (obrázek 02).

Po výběru kategorie se objeví nové se políčko Priorita. Zde vepište požadované pořadí produktů pro danou kategorii. Aby bylo nastavení funkční, je třeba mít nastaveno řazení dle priority (buď globálně nebo pro danou kategorii).

Pokud není u daného produktu vyplněna priorita, je pro něj automaticky nastaveno nejnižší možné číslo, takže se produkt řadí vždy na konec výpisu.

Obrázek 02
Obrázek 02

Nastavení řazení produktů pro jednotlivé kategorie

Pokud budete chtít řazení pro každou kategorii nastavit jiným způsobem, přejděte do záložky Produkty → Kategorie a klikněte na konkrétní kategorii, pro kterou chcete řazení změnit.

Zde zvolte kartu Doplňková nastavení a zvolte, jak se produkty v kategorii mají řadit (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03