Produkty na titulní straně

Produkty, které se budou zobrazovat na titulní straně e-shopu, nastavíte pod záložkou Produkty → Titulní strana. Vyberte si konkrétní skupinu, pro kterou chcete produkty upravit a tlačítkem Přidat můžete do skupiny přidat produkty. V jedné skupině může být maximálně 24 produktů, a celkem můžete mít maximálně 6 skupin. 

Obrázek 01
Obrázek 01

V pop-up okně, které se vám zobrazí, do kolonky Kód nebo název produktu napište část kódu nebo názvu požadovaného produktu, kliknutím ho vyberte a upřesněte pozici, kam se v seznamu přidá.

Pořadí produktů můžete případně změnit i později. Pokud najedete do pravého sloupce, modrým posuvníkem můžete tažením přesouvat jednotlivé položky mezi sebou a měnit jejich pořadí. Červený křížek položku smaže z titulní strany, ale na e-shopu zůstane (obrázek 02). Po dokončení úprav stránku uložte. 

Obrázek 02
Obrázek 02

Skupiny produktů na titulní straně

Pod kartou Nastavení je možné upravit skupiny produktů. Pro detaily klikněte na řádek s názvem skupiny.

Skupinu můžete přejmenovat a nastavit maximální počet produktů, který se bude ve skupině zobrazovat (obrázek 03). Jako maximální počet produktů pro jednu skupinu lze nastavit hodnotu 24.

Pomocí tlačítka Přidat vytvoříte další skupinu. Takto lze nastavit maximálně 6 skupin. 

Obrázek 03
Obrázek 03

Automatické zobrazení produktů na titulní straně

Možnost automaticky doplňovat produkty na titulní straně najdete v Produkty → Titulní strana na záložkách jednotlivých skupin.

V sekci Doplňkové nastavení zaškrtněte možnost Automaticky doplňovat produkty, která otevře nastavení podmínek pro jejich doplnění (obrázek 04).

Automaticky doplňované produkty se aktualizují vždy jednou za 24 hodin. K automatickému přepočtu dochází v pozdních nočních nebo brzkých ranních hodinách.

Obrázek 04
Obrázek 04

V první části nastavení určete, z jakého zdroje se mají produkty doplňovat:

  • Doplnit dle příznaku: doplní produkty, které mají nastavený zvolený příznak.
  • Doplnit produkty z kategorie: doplní produkty z vybrané kategorie. Je možné použít pouze jednu kategorii a nelze použít parametrické kategorie. Produkty se budou doplňovat pouze z té kategorie, kterou mají nastavenou jako Výchozí kategorii (nastavení naleznete v detailu produktu na záložce Kategorie).

Doplnit lze pouze 24 produktů (maximální hodnota pro jednu skupinu). Pokud zvolíte kategorii, která má 8 produktů, zvolte maximální počet produktů pro skupinu také na 8 produktů. Tedy počet produktů ve skupině by neměl být vyšší, než je počet produktů ve zvolené kategorii.

Ve druhé části určujete, podle jakého pravidla se mají produkty doplňovat:

  • Doplnit náhodnými produkty: vybere produkty zcela náhodně. Produkty se vybírají dle předchozího nastavení. Náhodný výběr tedy probíhá buď mezi produkty s daným příznakem, nebo mezi produkty z určité kategorie.
  • Doplnit podle stáří produktu: vybere pro doplnění ty nejnovější produkty na vašem e-shopu.
  • Doplnit z nejprodávanějších: vybere pro doplnění ty nejprodávanější produkty na e-shopu. Pro použití této funkce je třeba mít aktivní doplněk Top 10 nejprodávanější v obchodě.

Zaškrtnutím možnosti Doplnit pouze dostupnými produkty nastavíte, že se budou doplňovat pouze ty produkty, které jsou skladem. Pro použití této funkce je třeba mít aktivní Skladové hospodářství.

Dole na stránce vidíte Doplněné produkty, které se zobrazily při použití vámi nastavených pravidel. Pokud provedete změny produktů, nebo máte nastavené náhodné doplňování, můžete skupinu produktů Přegenerovat, a tím zobrazit jiné produkty (obrázek 05).

Pokud nevyvoláte přepočet ručně, stane se tak automaticky každých 24 hodin, vždy v pozdních nočních nebo brzkých ranních hodinách.

Obrázek 05
Obrázek 05