Vodoznak

Co je to vodoznaka k čemu slouží?

Vodoznak je technika, která do digitálních fotografií vkládá dodatečnou informaci (ať už je to nápis nebo obrázek jako například logo vaší firmy), kterou je velice obtížné z obrázku odstranit. Není totiž znám algoritmus, kterým byl vodoznak do obrázku zakódován a běžné oříznutí nebo změna velikosti vodoznak neodstraní.

Pokud chcete chránit svá autorská práva, můžete to efektivně udělat právě pomocí vodoznaku. Kdyby někdo vaše fotografie zkopíroval s vodoznakem, bude na nich jasně vidět, kdo je autorem.

Jak nahrát vodoznak?

Vodoznak nahráváte pod kartou Nastavení → Produkty → Vodoznak (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Obrázek vodoznaku nahrávejte pouze ve formátu *.png. Maximální rozměr vodoznaku je 1024 x 768 px. Nový obrázek nahrajete pomocí tlačítka Procházet.

V nastavení máte dále možnost výběru, kde se vodoznak zobrazí:

  • Umístit na obrázek detailu produktu,
  • Umístit na fotografii v kategorii.

Volba Umístění vodoznaku pak určuje pozici vodoznaku v rámci obrázku. 

Pro kontrolu, jak bude vodoznak vypadat, můžete pod nadpisem Náhled zadat kód produktu a následně se zobrazí hlavní obrázek produktu včetně vloženého vodoznaku.

Pokud budete chtít vodoznak odebrat, stačí obrázek na této stránce smazat a opět změnu potvrdit uložením.