Fakturace a platby za naše služby

Dle všeobecných obchodních podmínek vzniká povinnost zaplatit cenu za naše služby na základě vystavené výzvy k platbě. Fakturu, tedy daňový doklad, vystavíme v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zašleme jí elektronicky na vaší e-mailovou adresu, kterou vedeme k vašemu projektu (e-shopu) jako e-mail pro fakturaci.

Před provedením objednávky ostré verze e-shopu vám doporučujeme přečíst si naše Obchodní podmínky a seznámit se s ceníky tarifů a doplňků:

Pravidelná fakturace

Veškeré výzvy k platbě za paušálně placené služby se vystavují vždy 15 dní před začátkem fakturačního období. Např. pokud má váš projekt fakturační den 25., budeme vám 10. 5. vystavovat výzvu k platbě na období 25. 5. - 24. 6. Výjimkou je první výzva k platbě po objednání ostré verze, ta pokrývá období od prvního dne ostré verze a má splatnost 7 dní. Všechny další výzvy k platbě mají splatnost 14 dní.

Projekt může mít fakturační den i 1., v takovém případě se mu budou služby fakturovat vždy od prvního do posledního dne v měsíci. To je případ i všech klientů Shoptetu, kteří si pořídili e-shop před datem 26. 10. 2012. Novějším projektům se fakturační den automaticky nastaví podle data spuštění e-shopu.

Jednorázová fakturace

Výzva k platbě za jednorázově placené služby se vystavuje vždy následující den dopoledne.

Možnosti úhrady

Platba faktury on-line

Jednou z možností je opakovaná platba z uložené platební karty. Jedná se o nejjednodušší způsob platby. Když zadáte číslo vaší platební karty, opakovaná platba se sama aktivuje. V případě, že platíte kartou a opakovanou platbu ještě aktivní nemáte, je zapotřebí si ji aktivovat. Více informací naleznete v článku Opakovaná platba z uložené karty.

Výzvy k platbě můžete také zaplatit on-line přímo z administrace (Obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Převod na účet

Další možností platby je standardní platba převodem na účet. Platby převodem prosím uhraďte vždy v měně, která je uvedená na vystavené výzvě k platbě, a podle měny zašlete na příslušný účet (viz přehled níže).

Každá výzva k platbě má svůj unikátní variabilní symbol a při platbě převodem je nezbytné ho uvést.

Platební údaje pro platby v CZK (českých korunách)

 • číslo účtu: 1387358473/2700
 • IBAN: CZ82 2700 0000 0013 8735 8473
 • SWIFT: BACX CZ PP

Platební údaje pro platby v EUR (eurech)

 • číslo účtu: 1477824001/1111
 • IBAN: SK98 1111 0000 0014 7782 4001
 • SWIFT: UNCR SK BX

Platební údaje pro platby v HUF (maďarských forintech)

 • číslo účtu: 109180010000011146150003
 • IBAN: HU92 1091 8001 0000 0111 4615 0003
 • SWIFT: BACX HU HB

Splatnost dokladů

Pokud nebude výzva k platbě zaplacena v řádném termínu, poukážeme na tuto skutečnost upozorněním v administraci vašeho e-shopu, budeme platbu upomínat e-mailem na vámi zadaný fakturační e-mail, a dále také zasláním SMS zprávy na vámi zadané kontaktní telefonní číslo. Doporučujeme neuvádět číslo na pevnou linku, aby vám mohly být SMS zprávy v pořádku doručeny.

Upomínky a případné smluvní pokuty zasíláme v následujících časových intervalech:

 • 2 dny po splatnosti – 1. upomínka
 • 6 dní po splatnosti – 2. upomínka
 • 16 dní po splatnosti – 3. upomínka + 1. SMS + smluvní pokuta 200 Kč
 • 31 dní po splatnosti – 4. upomínka + 2. SMS + smluvní pokuta 350 Kč
 • 45 dní po splatnosti – 3. SMS
 • 59 dní po splatnosti – 4. SMS
 • 73 dní po splatnosti – 5. SMS
 • 75 dní po splatnosti – 5. upomínka + 6. SMS
 • 82 dní a déle po splatnosti – Oznámení o předání pohledávky k vymáhání + SMS

Výzva k platbě za smluvní pokutu se vám automaticky vystaví den po odeslání upomínky elektronické.

Pokud jste si jistí, že jste výzvu k platbě zaplatili, a přesto jste obdrželi upozornění, že je výzva k platbě nezaplacená a po splatnosti, kontaktujte nás na info@shoptet.cz. Mohlo například dojít k neočekávané chybě při automatickém zpracování, nebo překlepu ve variabilním symbolu. Platbu v takovém případě společně s vámi dohledáme.

Zpracování plateb a dokladů

Shoptet zpracovává vaše platby a doklady pro české, slovenské a maďarské projekty každý den v tomto pořadí:

 • 10:00 – vystavení výzev k platbě pro shoptet.cz, shoptet.sk a shoptet.hu.
 • 10:15 – stržení opakovaných (inkasních) plateb pro shoptet.cz, shoptet.sk a shoptet.hu.

Párování přijatých plateb je automatické a probíhá okamžitě po jejich obdržení. Výjimkou jsou platby, kde je uveden chybný variabilní symbol, nebo není uveden žádný. V těchto případech je zpracování prováděno manuálně a může trvat i několik dnů. Daňové doklady pro shoptet.cz, shoptet.sk a shoptet.hu vystavujeme ihned po zpracování plateb.

Nastavení fakturačních údajů

Změna fakturačního e-mailu

E-mail, na který vám budeme zasílat doklady, nastavíte v administraci v Nastavení → Základní nastavení → Nastavení obchodu, v sekci Fakturační údaje (viz Obrázek 02).

Fakturační e-mail by neměl být vytvořený u nás v administraci a neměl by být svázaný ani s vaší doménou. Více informací najdete v článku Nastavení obchodu.

Obrázek 02
Obrázek 02

Přístup k fakturám pro třetí osoby

Pokud předáváte své doklady ke zpracování třetím osobám (například účetním), nemusíte je přeposílat ručně. Můžete pro ně vytvořit samostatný přístup do vaší administrace v Nastavení → Administrace → Správci obchodu.

Zde stačí vytvořit profil pro nového uživatele, a následně v nastavení tohoto profilu v sekci Práva uživatele můžete danému uživateli omezit přístup pouze k fakturám, zaškrtnutím volby Můj Shoptet → Tarif, platba a doklady, viz Obrázek 03.

Obrázek 03
Obrázek 03

Dvojí fakturace

Dvojí fakturace může být řešením např. pro osoby identifikované k dani nebo naše slovenské klienty, kteří jsou registrovaní podle §7a zákona o DPH. Toto nastavení umožňuje používat dvě odlišné fakturační adresy. Jednu fakturační adresu pro daňové doklady, které vystavujete vašim zákazníkům a druhou pro daňové doklady, které vystavuje Shoptet vám. Pokud byste měli zájem nastavit u vašeho projektu dvojí fakturaci, napište nám na info@shoptet.cz.

Sekce Tarif, platba a doklady

V administraci obchodu v sekci Tarif, platba a doklady (Obrázek 04) můžete např. spravovat platby za provoz e-shopu, nastavit opakované platby z uložené platební karty, změnit tarif či frekvenci plateb. Zároveň zde najdete přehled všech námi vystavených dokladů. Jednotlivé úkony jsou detailněji popsány níže.

Obrázek 04
Obrázek 04

Změna tarifu a frekvence plateb

V sekci Tarif, platba a doklady, na výchozí záložce Platba za provoz, si můžete v sekci Tarif jednodušše zvolit či změnit tarif vašeho e-shopu, a to kliknutím na tlačítko Změnit tarif nebo frekvenci plateb (Obrázek 05). Vybrat si můžete také frekvenci plateb za e-shop: měsíční, jednou za rok (sleva 4 %), nebo jednou za dva roky (sleva 10 %).

Obrázek 05
Obrázek 05

Pokud chcete provést úpravu a na dané období je již vystavena výzva k platbě, napište nám na info@shoptet.cz.

Změna tarifu se projeví okamžitě. Jakmile změnu zpracujeme i po fakturační stránce, zašleme vám potvrzení.

Přehled a stáhnutí faktur

V sekci Tarif, platba a doklady, na záložkách Výzvy k platbě, Daňové doklady a Opravné daňové doklady, máte možnost vidět přehled všech námi vystavených dokladů včetně údajů o ceně, datu vystavení a splatnosti. Všechny výzvy k platbě a daňové doklady si můžete stáhnout ve formátu PDF (Obrázek 06).

Obrázek 06
Obrázek 06