Tarif, platby, faktury a obchodní podmínky

Faktury, nastavení inkasa nebo změnu frekvence plateb nebo tarifu spravujete v administraci v záložce Tarif, platba a faktury (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Jak zaplatit faktury

Platba faktury on-line

Jednou z možností platby je inkaso. Jedná se o nejjednodušší způsob platby. Když zadáte číslo vaší platební karty, inkaso se samo aktivuje. V případě, že platíte kartou a inkaso ještě aktivní nemáte, je zapotřebí si ho aktivovat. Více informací naleznete v nápovědě Inkaso z platební karty.

Faktury můžete také zaplatit on-line přímo z administrace (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

Převod na účet

Číslo účtu pro Českou republiku je: 1387358473/2700. Číslo účtu pro Slovensko je: 1477824001/1111.

Je třeba správně vyplnit variabilní symbol faktury. Každá faktura má svůj unikátní variabilní symbol.

Zpracování plateb a dokladů

Shoptet zpracovává vaše platby a doklady pro české, slovenské a maďarské projekty každý den v tomto pořadí:

  • 10:00 – vystavení výzev k platbě pro Shoptet.cz, Shoptet.sk a Shoptet.hu.
  • 10:15 – zpracování inkasních plateb pro Shoptet.cz, Shoptet.sk a Shoptet.hu.

Zpracování plateb probíhá 2x denně, v 10:00 a ve 22:00. Daňové doklady pro Shoptet.cz, Shoptet.sk a Shoptet.hu vystavujeme ihned po zpracování plateb.

Přehled a stáhnutí faktur

Pod záložkou Faktury najdete přehled všech faktur včetně údajů o ceně, datu vystavení a splatnosti. Všechny výzvy k platbě a daňové doklady si můžete stáhnout ve formátu *.pdf (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

Fakturační den

Číslo od 1 do 31 udává fakturační den, ke kterému jsou fakturovány všechny paušály na projektu. Fakturační den udává, jaký den v měsíci začíná nový fakturační měsíc. Nejedná se o datum vystavení faktury. To může být různé v závislosti na tom, kdy se faktura vystaví.

Pravidelná fakturace probíhá 14 dní před fakturačním dnem. Jednorázová faktura se vystavuje vždy následující dopoledne.

Pokud bude mít projekt fakturační den 18 a budeme vám vystavovat fakturu na září, faktura se vystaví na období od 18. září do 17. října. Projekt může mít fakturační den i 1, v takovém případě se mu budou služby fakturovat vždy od prvního do posledního dne v měsíci. To je případ i všech klientů Shoptetu, kteří si pořídili e-shop před datem 26.10.2012. Novějším projektům se fakturační den automaticky nastaví podle data spuštění e-shopu.

Splatnost faktur

Splatnost první Shoptetem vystavené faktury je 7 dní. Každá další má pak splatnost 14 dní.

Pokud nebude faktura zaplacena v řádném termínu, budeme platbu upomínat e-mailem na vámi zadaný fakturační e-mail.

První upomínku zasíláme dva dny po splatnosti, druhou čtyři dny po splatnosti, třetí upomínka dojde po šestnácti dnech od splatnosti. Poslední čtvrtá upomínka platby přichází po měsíci od data splatnosti.

Spolu s třetí upomínkou je účtována smluvní pokuta 200 Kč, se čtvrtou upomínkou pak dalších 350 Kč. Mimo upomínky e-mailem odesíláme také spolu s druhou a čtvrtou upomínkou SMS upomínku na vámi zadaný kontaktní telefon.

Odpovídající faktura s upomínkou se vám automaticky vystaví den po odeslání upomínky elektronické.

Pokud jste si jisti, že jste fakturu zaplatili, kontaktujte nás na info@shoptet.cz. Mohlo dojít k chybě nebo překlepu ve variabilním symbolu a platbu dohledáme.

Změna tarifu a frekvence plateb

Po kliknutí na tlačítko Změnit tarif nebo frekvenci plateb (obrázek 04) si přímo v administraci můžete zvolit váš tarif. Vybrat si můžete také frekvenci plateb za e-shop: měsíční, jednou za rok (sleva 4 %), jednou za dva roky (sleva 10 %).

Pokud chcete fakturační období upravit jinak, než je uvedeno výše, napište nám na info@shoptet.cz.

Změna tarifu se projeví okamžitě. Jakmile změnu zpracujeme i po fakturační stránce, zašleme vám potvrzení.

Obrázek 04
Obrázek 04

Změna fakturačního e-mailu

E-mail, na který vám budeme zasílat faktury, nastavíte v administraci v Nastavení → Základní nastavení → Nastavení obchodu, sekce Fakturační údaje (obrázek 05).

Fakturační e-mail by neměl být vytvořený u nás v administraci a neměl by být svázaný ani s vaší doménou. Více informací najdete v článku Nastavení obchodu.

Obrázek 05
Obrázek 05

Přístup k fakturám pro třetí osoby

Pokud předáváte své faktury ke zpracování třetím osobám (například účetním), nemusíte faktury přeposílat ručně. Vytvořte pro ně samostatný přístup do vaší administrace v Nastavení → Administrace → Správci obchodu.

Zde přidáte profil pro nového uživatele. V sekci Práva uživatele umožníte uživateli přístup pouze k fakturám (Můj Shoptet → Tarif, platba a faktury).

Obchodní podmínky

Před provedením objednávky ostré verze e-shopu doporučujeme přečíst naše Obchodní podmínky. Prohlédněte si i ceník tarifů a doplňků pro Česko. Stejně tak si můžete prohlédnout ceník tarifů a doplňků pro Slovensko.