Nastavení obchodu

Obecné

Pod záložkou Obecné v sekci Nastavení → Základní nastavení → Nastavení obchodu nastavujete základní informace o vašem e-shopu (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01
 • Název obchodu: název e-shopu, který se zobrazuje v hlavičce e-shopu. Text je možné ze záhlaví odebrat. Více najdete v článku Záhlaví e-shopu. Název obchodu je také důležitý pro šablony e-mailů a informační e-maily, kde je možné název obchodu automaticky propsat tagem #WEBSITE_NAME#. Změna názvu obchodu může mít vliv na exporty pro různé dopravce a další napojené služby.
 • Podtitul obchodu: zobrazuje se v hlavičce na stránkách e-shopu pod názvem obchodu.
 • Jazyk e-shopu: výběr jazyka, ve kterém se bude rozhraní e-shopu zobrazovat klientům. Pokud chcete zákazníkům nabídnout více jazyků, můžete využít doplněk Cizí jazyky.
 • Časové pásmo, formát data a času: v případě, že provozujete e-shop pro klienty z jiného časového pásma, máte možnost upravit zobrazení data a času, které se zobrazuje v klientské části e-shopu.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: pole je určeno pro kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO) – viz Postavení Shoptetu ve zpracování osobních údajů vašich zákazníků. Pokud není jmenován, doplňte například "Nebyl jmenován".
 • Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů: kolonka pro kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování osobních údajů pro účely komunikace a dotazů ohledně zpracování osobních údajů, pokud nebyl ve Vaší organizaci jmenován pověřenec (viz Postavení Shoptetu ve zpracování osobních údajů vašich zákazníků).
 • Používat pouze pokladnu: zaškrtnutím se deaktivuje zobrazení e-shopu pro zákazníky. Skryté budou i některé možnosti administrace, e-shop tak bude možné využívat pouze jako pokladnu.

Postavení Shoptetu ve zpracování osobních údajů vašich zákazníků

Shoptet je z pohledu právních předpisů na ochranu osobních údajů zpracovatelem osobních údajů, kterých jste správci a které zpracováváte v souvislosti s prodejem zboží a služeb na vašem e-shopu, a je proto povinen vést v souladu s čl. 30 odst. 2 GDPR záznamy o činnostech zpracování pro každého správce.

V rámci těchto záznamů musí Shoptet evidovat i případného pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO), pokud ho správce v souladu s čl. 37 GDPR jmenoval, a proto je potřeba tuto informaci Shoptetu poskytnout.

Pokud nebyl u správce jmenován tzv. DPO, je třeba uvést kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování osobních údajů, která bude sloužit jako kontaktní místo správce Vaší organizace pro účely komunikace a dotazů ohledně zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje pro vaše zákazníky

Kontaktní údaje svého e-shopu můžete vyplnit pod kartou Nastavení → Základní nastavení → Nastavení obchodu na záložce Kontaktní údaje pro vaše zákazníky (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

Vyplněné kontaktní údaje se zobrazují v prvku Kontakt. Jeho umístění najdete v sekci Vzhled a obsah → Šablony, záložka Prvky.

 • Emailová adresa: vyplněná e-mailová adresa se automaticky nastaví jako hlavní příjemce všech oznámení z e-shopu (jako např. informačních e-mailů po objednávce, zpráv z kontaktního formuláře a další). Pokud chcete příjemce změnit, můžete tak učinit v šablonách Informačních e-mailů. E-mail také slouží jako odesílatel newsletterů pro doplněk Hromadné rozesílání e-mailů.
 • Facebook URL: adresa vaší Facebook stránky. Odkaz se zadává ve formátu www.facebook.com/vase-stranka/.
 • Text odkazující na Facebook: text, který se bude zobrazovat místo URL odkazu na Facebook.
 • X: Název vašeho X profilu uváděný v URL adrese za lomítkem, např. vase-stranka.
 • Instagram: Název vašeho Instagram profilu uváděný v URL adrese za lomítkem, např. vase-stranka.
 • Youtube URL: celá URL adresa vašeho YouTube kanálu, např. www.youtube.com/channel/id-kanalu.
 • Tiktok: název vašeho Tiktok profilu uváděný v URL adrese za lomítkem včetně "@", např. @vase-stranka.

Pro jednotlivé kontaktní údaje je možné nastavit, kde se budou zobrazovat:

 • Kontakt: prvek s kontaktními údaji umístěný na stránce přes Prvky.
 • Košík: kontaktní údaje jsou zobrazovány ve druhém a třetím kroku objednávky.

Pod tabulkou s kontaktními údaji vidíte bankovní účty pro měny používané na e-shopu (obrázek 01). Číslo bankovního účtu, IBAN a BIC nastavíte v Nastavení → Základní nastavení → Měny. Více informací najdete v článku Měny.

Fakturační údaje

Fakturační údaje by měly odpovídat tomu, jak je vaše firma registrována v obchodním rejstříku. Nezadávejte tedy adresu provozovny nebo pobočky. Fakturační údaje pro váš e-shop můžete nastavit na záložce Fakturační údaje v Nastavení → Základní nastavení → Nastavení obchodu.

Adresa se bude propisovat do faktur, které vystavujete vašim zákazníkům v případě, že budete využívat doplněk Fakturace (obrázek 03). Stejně tak vám budou na tuto fakturační adresu vystavovány faktury od Shoptetu.

E-mailová schránka uvedená v poli Email slouží primárně pro komunikaci s firmou Shoptet.

Obrázek 03
Obrázek 03

Na e-mail pro fakturaci vám budou zasílány faktury. Doporučujeme volit ten, který není nijak svázaný s doménou. V některých případech, např. vypršení domény, vám doklad nedorazí, a proto je lepší zvolit např. osobní e-mail.

Rovněž doporučujeme nepoužívat pro fakturaci e-mailovou adresu, kterou máte vytvořenou u nás v administraci. V případě nepředvídatelného výpadku vás nebude možné kontaktovat.