Možnosti dopravy

K čemu slouží Datum doručení a Možnosti dopravy?

Jedná se o funkce, které jsou přímo spojené s dostupností produktů, možnostmi doprav pro ně a zobrazením těchto informací v detailu produktu. Slouží k tomu, aby se zákazník dozvěděl, kdy může mít objednávku u sebe doma a jaký dopravce a za jakou cenu mu zboží doručí. Díky tomu se dají ještě více podpořit prodeje.

Datum doručení se zákazníkům zobrazuje v detailu produktu poblíž ceny a skladové dostupnosti (obrázek 01). Může se zobrazovat také u produktu přímo v košíku.

Obrázek 01
Obrázek 01

Jak nastavit Datum doručení?

Přejděte do administrace Nastavení → Produkty → Zobrazení, sekce Možnosti dopravy. Zde máte několik možností nastavení (obrázek 02):

  • Zobrazit Datum doručení v detailu produktu: datum doručení se zobrazí v detailu produktu.
  • Zobrazit Datum doručení v košíku: zaškrtnutím se datum doručení zobrazí v košíku. Datum vychází z nejdelší doby dodání jednotlivých produktů.
  • Časový limit: lhůta, do které musí zákazník provést objednávku, aby byly zadané termíny doručení platné od aktuálního dne. Pokud zákazník nakoupí později, bude e-shop počítat s datem doručení posunutým o další den.
  • Doručení v sobotu / v neděli a o svátcích: zaškrtnutím se budou tyto dny započítávat mezi dny, kdy je možné zboží doručit.
  • Poznámka k doručení: obsah tohoto pole se objeví po najetí na datum doručení. Máte zde možnost datum doručení upřesnit.
Obrázek 02
Obrázek 02

Po nastavení, jak se bude datum doručení zobrazovat, přejděte v administraci do Nastavení → Produkty → Dostupnosti, kde jsou dva sloupce (obrázek 03):

  • Naskladnění v hodinách: udává termín, ve kterém očekáváte zboží u vás na skladě.
  • Doručení v hodinách: je termín, ve kterém se zboží už bude nacházet u zákazníka. V případě, že nechcete ukazovat žádný údaj, nastavte 0. Kolonka s datem doručení se pak u produktu nezobrazí. V případě produktu s variantami je nutné mít hodnotu doručení v hodinách vyplněnou pro všechny varianty, jinak nebude informace zobrazena.
Obrázek 03
Obrázek 03

Jak nastavit Možnosti doučení v detailu produktu?

Dopravy v detailu produktu umožňují zákazníkům zobrazit, jaké dopravy jsou pro konkrétní produkt nabízeny. Lze je aktivovat zaškrtnutím volby Možnosti doručení v detailu produktu, kterou naleznete v Nastavení → Produkty → Zobrazení, sekce Možnosti dopravy (obrázek 04).

Obrázek 04
Obrázek 04

Po aktivaci volby se v detailu produktu zobrazí odkaz Možnosti dopravy (obrázek 05).

Obrázek 05
Obrázek 05

Pokud na něj zákazník klikne, objeví se pop up okno s výčtem doprav, které se pro doručení produktu mohou využít a jejich cenami (obrázek 06).  

Obrázek 06
Obrázek 06