Automatické přesměrování

Funkce automatického přesměrování při změně URL adres je součástí doplňku Pokročilé SEO a lze ji využít pouze, pokud máte doplněk aktivní. 

Automatické přesměrování naleznete v administraci v Marketing → Pokročilé SEO, záložka Automatické přesměrování. Nastavení obsahuje dvě možnosti nastavení (obrázek 01):

  • Vkládat automaticky přesměrování Při změně produktu.
  • Vkládat automaticky přesměrování Při změně kategorie.
Obrázek 01
Obrázek 01

Pokud jednotlivé volby zaškrtnete, nastaví se pravidlo, které v případě změny URL adresu přesměruje. Změnu URL adresy může vyvolat například změna názvu produktu nebo jeho výchozí kategorie.

Ošetření neexistujících URL v rámci e-shopu je významné především pro vyhledávače. Pokud by se na vašem e-shopu vyskytlo více stránek chybových stránek 404, mohlo by to vést k penalizaci. 

V případě, že u produktu s URL adresou http://www.domena-eshopu.cz/vlacek-lokalka-s-vagonky/ proběhne změna na http://www.domena-eshopu.cz/vlacek-lokalka/, vloží se záznam s přesměrováním na stránce Přesměrování adres (URL), kterou najdete v sekci Marketing → Základní SEO. Když pak zákazník zkusí navštívit původní URL, produkt se mu zobrazí pod novou URL. 

Pravidla pro přesměrování je možné také vkládat ručně. Více informací najdete nápovědě Přesměrování adres (URL).