Odkazy

Odkazy

Pod záložkou Vzhled a Obsah → Odkazy můžete vkládat odkazy například na spřátelené weby nebo služby (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01
  • Sloupec URL adresa ukazuje, kam odkaz směřuje.
  • Pomocí přepínače ve sloupci Viditelnost lze odkaz aktivovat nebo deaktivovat.
  • Pořadí odkazů lze upravit modrými šipkami v pravém sloupci.
  • Červený křížek odkaz smaže. Pro hromadné mazání odkazů lze využít možnost Funkce → Smazat.

Přidání a úprava odkazu

Nový odkaz se přidává pomocí tlačítka Přidat v pravém horním rohu. Pro odkazy lze vyplnit následující pole (obrázek 02): 

  • Popis odkazu: název odkazu, pod kterým se bude odkaz zobrazovat zákazníkům. Povinné pole.
  • URL adresa: URL adresa, na kterou bude odkaz směřovat. Povinné pole.
  • Text nápovědy: vysvětlivka, která se zobrazí po najetí na odkaz. Zobrazí se pouze na starších šablonách Pop, Rock, Echo a Soul.
  • Otevřít v novém okně: určuje, jestli bude odkaz otevřen v novém nebo stávajícím okně.
  • Zobrazit: upravuje viditelnost odkazu.
Obrázek 02
Obrázek 02

Odkazy se na e-shopu zobrazují v zápatí podobně jako na obrázku 03.

Obrázek 03
Obrázek 03