Přesměrování adres (URL)

Pod záložkou Marketing → Základní SEO → Přesměrování adres (URL) naleznete možnost zřídit si pomocí CSV souboru nebo manuálního přidání adres přesměrování přes 301 nebo 302 na vašich stránkách.

Využití přesměrování přes 301

Pokud budete chtít například vymazat z e-shopu kategorii, která je zaindexovaná ve vyhledávačích, můžete předejít proklikům na neexistující stránku s chybou 404 tím, že odkážete na existující URL adresy ve vašem obchodě pomocí trvalého přesměrování (301).

Využití přesměrování přes 302

Pokud potřebujete URL přesměrovat pouze po určitou dobu, postačí v záložce Marketing → Základní SEO → Přesměrování adres (URL)nad přehledem všech přesměrování vybrat možnost Dočasné přesměrování (302) a následně změnu uložit.

Nastavení přesměrování

Ve chvíli, kdy máte vybraný typ přesměrování, který potřebujete, postačí zadat URL adresy, kterých se přesměrování týká.

  • Původní kategorie, kterou chcete vymazat, má URL adresu https://www.domena-eshopu.cz/zelene-policky/.
  • Kategorie, která obsahuje stejné zboží, se na e-shopu nazývá https://www.domena-eshopu.cz/policky-technix/.
  • Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte zmíněné URL adresy (obrázek 01).
Obrázek 01
Obrázek 01

Přesměrování můžete zadat dvěma způsoby. V absolutním tvaru (obrázek 01) nebo jen v relativním tvaru (obrázek 02):

Obrázek 02
Obrázek 02

Po uložení přesměrování kategorii zelených poliček můžete smazat a nemusíte se obávat, že pozice ve vyhledávačích ztratíte. Stejně tak lze přesměrovat i jiné stránky (články, produkty atd.).

Rovněž je možné vytvořit přesměrování na jiný web. V takovém případě zadejte přesměrování ve tvaru jako na obrázku 03.

Obrázek 03
Obrázek 03

Specifikace CSV souboru

Kromě ručního vytváření pravidel pro přesměrování, je možné pravidla také hromadně importovat. Soubor ve formátu CSV můžete jednoduše vytvořit například v Excelu. Co se týče kódování souboru je podporováno Windows-1250 (CP-1250) i UTF-8 a jako oddělovací znak musí být použit středník (;). 

Vzorový soubor můžete také exportovat pomocí tlačítka CSV Export. Do sloupce A (fromUrl) vložte URL, ze kterého budete směrovat. Do sloupce B (toUrl) vložte URL, na který chcete směrovat. URL zadávejte bez názvu vaší domény v relativním tvaru (obrázek 04).

Ve sloupci C (automatic) jsou hodnoty 0 a 1. Hodnota 1 znamená, že pravidlo pro přesměrování bylo vytvořené automaticky pomocí doplňku Pokročilé SEO. Hodnota 0 znamená, že pravidlo pro přesměrování bylo přidáno ručně přes tlačítko Přidat.

Obrázek 04
Obrázek 04