Přesměrování adres (URL)

Pod záložkou Marketing → Základní SEO → Přesměrování adres (URL) naleznete možnost zřídit si pomocí *.csv souboru nebo manuálního přidání adres přesměrování přes 301 nebo 302 na vašich stránkách.

Využití přesměrování přes 301

Pokud budete chtít například vymazat z e-shopu kategorii, která je zaindexovaná ve vyhledávačích, můžete předejít proklikům na neexistující stránku s chybou 404 tím, že odkážete na existující URL adresy ve vašem obchodě pomocí trvalého přesměrování (301).

Využití přesměrování přes 302

Pokud potřebujete URL přesměrovat pouze po určitou dobu, postačí v záložce Marketing → Základní SEO → Přesměrování adres (URL)nad přehledem všech přesměrování vybrat možnost Dočasné přesměrování (302) a následně změnu uložit.

Nastavení přesměrování

Ve chvíli, kdy máte vybraný typ přesměrování, který potřebujete, postačí zadat URL adresy, kterých se přesměrování týká.

  • Původní kategorie, kterou chcete vymazat, má URL adresu https://www.domena-eshopu.cz/zelene-policky/.
  • Kategorie, která obsahuje stejné zboží, se na e-shopu nazývá https://www.domena-eshopu.cz/policky-technix/.
  • Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte zmíněné URL adresy (obrázek 01).
Obrázek 01
Obrázek 01

Přesměrování můžete zadat dvěma způsoby. V absolutním tvaru (obrázek 01) nebo jen v relativním tvaru (obrázek 02):

Obrázek 02
Obrázek 02

Po uložení přesměrování kategorii zelených poliček můžete smazat a nemusíte se obávat, že pozice ve vyhledávačích ztratíte. Stejně tak lze přesměrovat i jiné stránky (články, produkty atd.).

Rovněž je možné vytvořit přesměrování na jiný web. V takovém případě zadejte přesměrování ve tvaru jako na obrázku 03.

Obrázek 03
Obrázek 03

Specifikace *.csv souboru

Kromě ručního vytváření pravidel pro přesměrování, je možné pravidla také hromadně importovat. Soubor ve formátu *.csv můžete jednoduše vytvořit například v Excelu. Co se týče kódování souboru je podporováno Windows-1250 (CP-1250) i UTF-8 a jako oddělovací znak musí být použit středník (;). 

Vzorový soubor můžete také exportovat pomocí tlačítka CSV Export. Do sloupce A (fromUrl) vložte URL, ze kterého budete směrovat. Do sloupce B (toUrl) vložte URL, na který chcete směrovat. URL zadávejte bez názvu vaší domény v relativním tvaru (obrázek 04).

Ve sloupci C (automatic) jsou hodnoty 0 a 1. Hodnota 1 znamená, že pravidlo pro přesměrování bylo vytvořené automaticky pomocí doplňku Pokročilé SEO. Hodnota 0 znamená, že pravidlo pro přesměrování bylo přidáno ručně přes tlačítko Přidat.

Obrázek 04
Obrázek 04