Články a rubriky

Nastavení rubrik naleznete v administraci ve Vzhled a Obsah → Články. Umožní vám spravovat rubriky a články, které jsou v nich umístěny. Kromě tohoto článku doporučujeme také projít si článek Menu, kde se dozvíte více o tom, jak jednotlivé rubriky přesouvat, a jak je možné editovat jejich zobrazení v horním menu a v zápatí. Díky rubrikám si můžete na e-shopu také vytvořit plnohodnotný blog.

Pokud chcete založit článek, který nebude zařazený v rubrice a bude fungovat na e-shopu jako samostatná stránka, přejděte na článek Stránky

Přidání a úprava rubriky

Nové rubriky a podrubriky je možné přidávat na záložce Rubriky v sekci Vzhled a Obsah → Články (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Pro změnu pořadí rubrik stačí kliknout na vybranou rubriku, podržet levé tlačítko myši a tažením myši přetáhnout na požadované místo. Pokud chceme například z subrubriky Subrika 2 udělat hlavní rubriku, stačí ji vzít a vložit na první místo. Je třeba, aby se zobrazil šedý proužek označující pozici tak, jak je ukázáno na následujícím obrázku (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

Kliknutím na Upravit rubriku otevřete nastavení rubriky. Na záložce Obecné informace můžete upravit:

 • Název: název dané rubriky.
 • URL adresa: zde můžete změnit URL adresu rubriky.
 • Popis: možnost vložení popisu rubriky. Pro práci s editorem WYSIWYG se můžete podívat do nápovědy HTML editoru.
 • Obrázek: možnost nahrát pro rubriku obrázek, který bude zobrazen na e-shopu.

Po kliknutí na Pokročilé lze nastavit: 

 • Text odkazu (v menu): jako odkaz se automaticky používá název rubriky nebo vlastní text. Odkaz v horním menu nebo prvku rubriky se bude zobrazovat v tomto textovém poli.
 • Název (tag „title“): slouží pro SEO. Více o popisu stránky naleznete v nápovědě Základní SEO.
  • Pokud název nevyplníte, použije se globální nastavení ze sekce Meta tagy (Marketing→ Základní SEO).
 • Popis (meta tag „description“): je rovněž důležitý pro SEO a jedná se o popis stránky, který se může zobrazit pro výsledky ve vyhledávačích.
  • Pokud popisek nevyplníte, použije se globální nastavení ze sekce Meta tagy (Marketing→ Základní SEO).
 • Náhledový obrázek pro sociální sítě: zde můžete vložit náhledový obrázek pro sociální sítě, tedy og:image. Ten se zobrazí vždy, když někdo sdílí na sociální sítě odkaz na některou z rubriky. Podrobné informace o fungování a nastavení najdete v článku Obrázky pro sociální sítě.

Na záložce Viditelnost můžete rubriku zveřejnit a její obsah zpřístupnit pouze přihlášeným nebo nepřihlášeným zákazníkům. 

Důležitá je zde záložka Nastavení rubriky, která nabízí následující (obrázek 03): 

 • Skrýt datum zveřejnění ve výpisu článků: skryje datum článku. Hodí se pro rubriky s články jako Obchodní podmínky nebo Jak nakupovat.
 • Zkracovat náhled článku: pokud je volba aktivní, zkrátí se náhled článku v rubrice na požadovaný počet znaků.
 • Počet článků zobrazených na stránce.
 • Třídění článků ve výpisu rubriky: na výběr jsou možnosti od nejstaršího, nejnovějšího nebo abecedně.
 • Zobrazit tlačítka zpět / další: zákazník pomocí tlačítek bude moc články listovat, aniž by se vracel do rubriky.
 • Zobrazit články na domovské stránce: články z dané rubriky budou zobrazovány na titulní straně vašeho obchodu
 • Počet článků zobrazených na domovské stránce: kolik článků z rubriky se má na titulní straně zobrazovat
Obrázek 03
Obrázek 03

Nastavení počtu znaků, které se zobrazí v náhledu novinky, je možné přidat více způsoby. Bližší vysvětlení naleznete v odstavci Nastavení perexu.

Následně přejděte do sekce Vzhled a obsah → Šablony → Prvky. Zde naleznete prvek Rubrika Novinky. Pokud si vytvoříte další rubriky, budou se odpovídající prvky automaticky zobrazovat také v této sekci administrace. Prvky můžete přesunout do levého nebo pravého menu a zápatí.

Na obrázku 04 je uveden příklad zobrazení v levém panelu e-shopu.

Obrázek 04
Obrázek 04

Přidání a úprava článku

Po kliknutí na tlačítko Přidat článek se vám zobrazí nastavení jako na obrázku 05. Zadejte název vašeho článku, případně URL adresu (pokud toto políčko nevyplníte, URL adresa se vygeneruje podle názvu stránky). Do editoru pak napište text článku. Pro každý článek je třeba zvolit při jeho založení rubriku, ve které se bude zobrazovat. Rubriku je kdykoliv možné změnit v detailu článku. 

Obrázek 05
Obrázek 05

Záložka Pokročilé slouží k nastavení SEO k danému článku. Záložka Viditelnost slouží k nastavení viditelnosti, tedy jestli bude článek skrytý nebo ho uvidí jen určité skupiny zákazníků (přihlášení nebo nepřihlášení). Tlačítkem Uložit uložíte provedené změny. Článek si prohlédnete tlačítkem Zobrazit (volba se objeví po prvním uložení).

Novinky

Rubriku upravíte kliknutím na konkrétní rubriky nebo subrubriky na záložce Rubriky. Celou rubriku můžete také smazat tlačítkem Smazat rubriku, tato volba ale smaže i všechny články v rubrice.

Novinku přidáte kliknutím na Přidat článek, následně zadáte název novinky, případně URL adresu, datum zveřejnění na e-shopu (můžete si takto předpřipravit a načasovat příspěvky) a text novinky. V detailu je vždy třeba vybrat příslušnou rubriku, kde bude článek zařazen (obrázek 06). Pokud vyplníte Externí URL, novinka se nezobrazí. Zákazník bude rovnou přesměrován na externí odkaz vložený u novinky.

Obrázek 06
Obrázek 06

Blog

Blog na svém e-shopu vytvoříte jednoduše přidáním nové rubriky. V administraci ve Vzhled a Obsah → Články na záložce Rubriky klikněte nahoře na tlačítko Přidat rubriku. Pojmenujte ji Blog. Pro blog platí naprosto stejná nastavení jako pro jakoukoliv jinou rubriku.

Zároveň s přidáním nové rubriky se ve Vzhled a obsah → Šablony na záložce Prvky objeví prvek s novou rubrikou. Bude se nacházet dole na stránce v sekci Koš. Prvek se bude jmenovat Rubrika, s podtitulkem Blog. Další úpravy rubrik můžete provádět v sekci Vzhled a Obsah → Menu.

Nastavení perexu

Co to je perex?

Jedná se o náhled prvních znaků textu vámi přidané stránky. Váš klient si tak může přečíst pouze úvodní části článků a na jejich základě se rozhodnout, jestli se proklikne k celému textu. Vyznačený perex vidíte na screenshotu z ukázkového blogu šablony Step (obrázek 07).

Obrázek 07
Obrázek 07

Jak nastavit perex?

První způsob, jak v administraci nastavit perex, je přidat konec stránky přímo do textu. Otevřete si detail stránky v dané rubrice přes Vzhled a obsah → Články a kartu vámi zvolené rubriky, klikněte na detail článku. Přidejte prázdný řádek pomocí klávesy Enter a následně v editoru zvolte Vložit → Konec stránky (obrázek 08).

Pokud před konec stránky neumístíte žádná slova a znaky, článek se na blogu objeví bez perexu.

Obrázek 08
Obrázek 08

V editoru se pak oddělení náhledu (perex) zobrazí jako přerušovaný úzký obdélník (obrázek 09). Ve zdrojovém kódu je konec stránky uveden jako <p><!-- pagebreak --></p> na samostatném řádku. Pro správné zobrazení perexu je nutné, aby byl oddělovač vždy na samostatném řádku.

Obrázek 09
Obrázek 09

Druhý způsob upravuje počet znaků v prvku vaší rubriky. Naleznete ho v umístění Vzhled a obsah → Šablony → Prvky, pod názvem Rubrika. Na prvku klikněte na tlačítko Upravit. Perex nastavíte přes možnost Zobrazit prvních x znaků v náhledu článku (obrázek 10).

Pokud počet znaků nastavíte na 0, pak se v prvku nebudou zobrazovat perexy článků, ale pouze název a datum.

Obrázek 10
Obrázek 10

Třetí způsob umožňuje editovat perex u výpisu jednotlivých článků. V umístění Vzhled a obsah → Články klikněte na detail rubriky a zvolte tlačítko Upravit rubriku. V záložce Nastavení rubriky zvolte možnost Zkracovat náhled článku a vyplňte počet znaků, který se má zobrazovat. V tomto nastavení není možné použít hodnotu 0.

Mohu ve výpisu článků nechat zobrazovat náhledový obrázek?

U vybraného článku stačí nahrát obrázek přes tlačítko Nahrát, které se nachází pod WYSIWYG editorem (obrázek 11). Maximální rozměry obrázku článku jsou 2000 x 2000 px, a maximální velikost 2 MB. Pokud nevidíte možnost smazání nahraného obrázku, je možné textový editor zmenšit tažením myši za spodní hranu okna editoru.

Obrázek 11
Obrázek 11

Obrázek pro sociální sítě

V nastavení rubriky, článku v rubrice i v nezařazeném článku je možné vložit náhledový obrázek pro sociální sítě, tedy og:image.

Ten se zobrazí vždy, pokud někdo sdílí na sociální sítě odkaz na vaše stránky (konkrétní článek nebo rubriku).

Podrobné informace o fungování a nastavení najdete v článku Obrázky pro sociální sítě.