Parametrické kategorie (Pokročilé SEO)

S doplňkem Pokročilé SEO můžete zvýšit návštěvnost vašeho e-shopu díky jeho lepšímu umístění ve vyhledávačích a cílení na unikátní kombinace klíčových slov. Pomocí parametrů můžete vytvořit tisíce virtuálních kategorií, které vašim zákazníkům zároveň usnadní hledání. Budete mít také možnost nastavit si automatické přesměrování adres produktů v případě jejich změn.

Pro správné fungování je třeba mít aktivní doplněk Parametrické filtry.

S výběrem a objednáním doplňků vám rádi poradíme na info@shoptet.cz.

Jak to funguje?

Díky doplňku můžete vytvořit z existujících parametrů variant a parametrů pro filtrování zcela nové, optimalizované tzv. parametrické kategorie zboží. Tyto kategorie se v návaznosti na nastavení mohou (nebo nemusí) zobrazovat pro běžné návštěvníky e-shopu v kategorii nebo v detailu produktů, ale vždy jsou součástí souboru sitemap.xml, resp. jsou viditelné pro roboty vyhledávačů jako třeba Google a Seznam.

Pro každou z kategorií můžete připravit speciální textaci (např. vycházející z analýzy klíčových slov), díky čemuž budete mít pro vyhledávače unikátní obsah. To vám zajistí lepší pozice ve výsledcích vyhledávání.

Pokud si pak i běžný návštěvník v příslušné kategorii vyfiltruje zboží dle existující parametrické kategorie, změní se URL adresa, nadpis a popis kategorie, meta tag title a description, vše dle nastavení konkrétní parametrické kategorie.

Vytvoření parametrů

Základem je mít u zboží nastavené parametry pro filtrování. U kalhot to např. může být materiál (bavlna, vlna nebo len), velikost, země původu, barva atd. Parametry pro filtrování naleznete v detailu produktu na záložce Parametry v sekci Parametry pro filtrování (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Druhou možností je zadat k produktu varianty. Doplněk pak vytvoří kategorie na základě parametrů, které odlišují jednotlivé varianty. V našem příkladu to budou parametry: velikost (S, M, L) a barva (modrá, fialová), jak vidíte ve sloupci Název (obrázek 02).

Více o tom, jak přidat k produktům varianty, si můžete přečíst v článku Šablony variant.

Obrázek 02
Obrázek 02

Následně z těchto parametrů pro filtrování nebo parametrů variant vytvořte parametrické filtry v Nastavení → Produkty → Parametrické filtry. Filtry budete potřebovat v dalším kroku (obrázek 03). Více o jejich přidání si můžete přečíst v článku Parametrické filtry.

Obrázek 03
Obrázek 03

Parametrické kategorie a SEO

Nyní už budete pracovat s novými, tzv. Parametrickými kategoriemi, což je jedna ze součástí doplňku Pokročilé SEO. V menu Marketing → Pokročilé SEO klikněte na tlačítko Přidat (obrázek 04).

Obrázek 04
Obrázek 04

Vyberte, v jakých kategoriích se budou definovat parametry a zobrazovat vytvořené parametrické kategorie (obrázek 05).

Zvolte, které parametry se mají použít pro vygenerování kombinací sloužící k vytvoření parametrických kategorií. Je možné vybrat až 4 různé parametry, z nichž se následně vygenerují všechny použitelné kombinace. Nastavení uložte.

Nastavení si můžete vyzkoušet například pro jednu kategorii. K výběru se lze později vrátit tlačítkem Zpět. Už vytvořené kombinace zůstanou zachovány.

Obrázek 05
Obrázek 05

V následujícím kroku se vám zobrazí všechny možné kombinace zvolených parametrů. Zároveň uvidíte informaci, kolika konkrétních produktů se vámi zvolená kombinace týká.

Můžete vybrat, o které konkrétní kombinace parametrů máte zájem a se kterými budete chtít následně pracovat. Zaškrtněte je ve sloupečku Aktivní (obrázek 06).

Doplněk sám zaškrtne dopředu ty kombinace, které obsahují nejméně jeden produkt. Po jejich zaškrtnutí a uložení se příslušné kombinace na e-shopu skutečně vytvoří.

Pro zjednodušení práce s velkým množstvím parametrů můžete použít Filtr.

Obrázek 06
Obrázek 06

Pro lepší přehled o tom, kterých konkrétních produktů se vámi definované kombinace týkají, si otevřete záložku Zahrnuté produkty (obrázek 07).

Obrázek 07
Obrázek 07

V dalším kroku si můžete navolené kombinace přizpůsobovat a ladit dle vašich potřeb nebo dle specifikace vašeho SEO specialisty a jeho analýzy klíčových slov. V první verzi vypadají nově vygenerované kombinace takto (obrázek 08).

Obrázek 08
Obrázek 08

Názvy jako „M fialová bavlna“ nejsou pro češtinu ani pro potřeby SEO vhodné. Můžete je změnit na lepší. Například „Fialové bavlněné tričko, velikost M“ vypadá jako pravděpodobnější kombinace, pod kterou budou tento druh zboží hledat potenciální zájemci (obrázek 09).

Obrázek 09
Obrázek 09

Možnosti úprav tím ale zdaleka nekončí. Klikněte na konkrétní řádek s kombinací. Získáte tak možnost pro parametrickou kategorii definovat i vlastní popis a obrázek kategorie (záložka Obecné informace), meta tagy "title" a "description" (záložka Pokročilé). Parametrickým kategoriím lze nahrát i vlastní obrázek, který se zákazníkům zobrazí na e-shopu (obrázek 10). Pro zobrazení obrázků je třeba v Nastavení → Produkty → Zobrazenímít u volby Výpis podkategorií v hlavním paneluzvolenu hodnotu jako obrázky a text. Nastavení se váže jak na kategorie produktů i ty parametrické. 

Obrázek 10
Obrázek 10

Na záložce Pokročilé můžete také zvolit, jestli má na příslušnou parametrickou kategorii vést odkaz ze všech detailů produktů, které pod zvolené kombinace parametrů spadají a jestli má na parametrickou kategorii vést odkaz i z „běžné“ hlavní kategorie, kterou jste zvolili úplně na začátku.

Pamatujte na to, že i když nezvolíte ani jedno prolinkování na parametrickou kategorii, vždy bude součástí souboru sitemap.xml, takže se o ní roboti vyhledávačů i tak dozví.

Parametrickou kategorii máte nyní vytvořenou a připravenou k indexaci roboty vyhledávačů. Ta probíhá automaticky. Můžete ji uspíšit manuálním vložením na stránce Google Search Console, ale je třeba mít registraci. Více informací se dozvíte v článku Google Search Console.

Parametrické kategorie a hledání

Parametrické kategorie ocení i návštěvníci vašeho e-shopu. Díky nim se budou na e-shopu lépe orientovat.

Poté, co zákazník navolí ve filtru kategorie příslušné parametry, spadající pod už vytvořené parametrické kategorie, proběhne automatická změna stránky. Název kategorie se změní podle toho, co jste si dříve nastavili.

V našem příkladu se název kategorie změnil na „Fialové bavlněné tričko, velikost S". Upraví se také popisek kategorie a meta tagy "title" a "description" (obrázek 11).

Obrázek 11
Obrázek 11

Pro všechno zboží, které má příslušné parametry, se automaticky upraví jejich detailní karty.

Zobrazí se nově vytvořené parametrické kategorie. Zobrazují se zde i ty, kde je shoda jen částečná, tedy třeba jen v jednom parametru. Odkazy u jednotlivých parametrů jsou nyní aktivní (obrázek 12). Vedou na už předdefinované výběry ve filtraci hlavní kategorie zboží.

Obrázek 12
Obrázek 12

Přehled parametrických kategorií

Do zobrazení klasických kategorií v Produkty → Kategorie naleznete přehled aktivních parametrických kategorií (obrázek 13).

Máte tak přehled, ve kterých hlavních kategoriích (sloupeček Kategorie) se parametrické kategorie nacházejí (sloupeček Parametrické kategorie).

Obrázek 13
Obrázek 13

Import a export parametrických kategorií

Hromadnou možnost úpravy parametrických kategorií najdete na záložce Export / Import v sekci Marketing → Pokročilé SEO

Export a import je určen pro hromadnou úpravu popisů a meta tagů pro už existující parametrické kategorie. Nelze ho použít pro zakládání nových parametrických kategorií, ty je třeba vytvářet ručně podle návodu výše. 

Doporučený postup je nejprve přes tlačítko Exportovat provést export parametrických kategorií a po uložení na disk počítače provést potřebné úpravy. Poté vyberte upravený soubor a pomocí tlačítka Importovat ho nahrajte zpět do e-shopu. 

Pomocí importu nelze měnit jiné údaje než popis, meta tag descritption a meta tag title, i když jsou v souboru obsaženy. Pokud dojde ke změně jiných údajů ze souboru import selže. 

Pro import upraveného souboru do e-shopu používejte výhradně kódování UTF-8. Soubor nahrávejte vždy se všemi sloupci, které export z e-shopu obsahoval.

V tabulce naleznete názvy a popis sloupců, které lze editovat. 

Název sloupcePopis
metaTagTitleMeta tag "title" parametrické kategorie.
metaTagDescriptionMeta tag "description" parametrické kategorie.
descriptionPopis parametrické kategorie.