Naskladnění

Co je naskladnění?

Funkce naskladnění, která je součástí Skladové hospodářství, usnadňuje příjem nových skladových zásob. Ušetří vám velké množství času obzvláště v kombinaci s použitím čtečky. Mimo jiné máte okamžitě přehled, které objednávky vyžadují nově naskladněné zboží, a tím se urychlí jejich kompletace.

Jistě oceníte:

  • Možnost práce se čtečkou.
  • Snadný proklik do detailu objednávky.
  • Přehled o počtu scházejících produktů.
  • Rychlejší kompletaci objednávky hned po naskladnění.

Pro využití těchto funkcí je zapotřebí mít aktivní doplněk Skladové hospodářství. S výběrem doplňku vám rádi poradíme na info@shoptet.cz.

Jak naskladnění provedu?

Naskladnění probíhá pouze na sklad e-shopu, který je nastavený jako výchozí. Předtím, než začnete s naskladňováním, se ujistěte, že požadovaný sklad máte v Nastavení → Produkty → Sklady označený jako Výchozí.

Naskladnění najdete v umístění Produkty → Sklad. V horní liště s nástroji klikněte na tlačítko Naskladnění.

Naskladnění můžete provádět více způsoby. Tím nejjednodušším je použít čtečku EAN kódu. Druhým způsobem je pak zadat do políčka název produktu, kód produktu nebo výrobce (značku) ručně. Při ručním zadávání, jakmile začnete psát, vám hledání napoví konkrétní produkt. Stačí na produkt jen najet myší a kliknout na tlačítko Přidat.

V případě naskladnění s pomocí čtečky pouze načtěte EAN kód. Čtečku stačí pouze nainstalovat na váš počítač. S e-shopem není třeba provádět žádné propojení, e-shop nainstalovanou čtečku sám rozpozná. Se čtečkou nemusíte upravovat počet kusů ručně, produkt pouze načtěte vícekrát. Každé načtení přihodí právě jeden kus.

Existuje několik druhů čteček s různým připojením k počítači, například drátové, bluetooth nebo rádiové. Vzhledem k rychlosti připojení doporučujeme používat rádiové. Drátové jsou omezené dosahem, u bluetooth čteček může být delší doba probuzení pro přechodu z režimu spánku.

Po načtení EAN kódu nebo po stisknutí tlačítka Přidat se vám zobrazí naskladňovaný produkt takto (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Nad řádkem pro zadání názvu produktu nebo kódu vidíte políčko Číslo dokladu, kde můžete zadat číslo dokladu s produkty od dodavatele. Tento údaj se zapíše do skladové karty produktu. To vám pomůže mít přehled, kdy a kolik jste oproti danému dokladu naskladnili produktů. 

U produktu kromě názvu a obrázku vidíte i Nákupní cenu včetně daňové sazby podle toho, jak máte daň u konkrétního produktu nastavenou.

V políčku Pozice ve skladu máte uvedeno, kde ve skladu se zboží nachází. Více informací o pozici najdete ve článku Skladové hospodářství.

V políčku Množství zadáváte počet naskladňovaných kusů zboží. Vedle tohoto políčka vidíte, kolik kusů tohoto zboží na e-shopu schází.

Pokud máte aktivovanou funkci Skladových nároků, pak také vidíte čísla objednávek, ve kterých je toto zboží nárokováno. Zobrazí se jen ty objednávky, které jsou ve stavu spojeném s nevyřešeným skladovým nárokem. To vám velmi urychlí proces kompletace těchto objednávek.

Pro přehlednost můžete kartu s naskladňovaným produktem sbalit pomocí modré šipky nahoru. Produkt můžete z naskladňovacího procesu vyřadit červeným tlačítkem.

Poté, co načtete nebo vypíšete všechny produkty, klikněte nahoře na tlačítko Naskladnit produkty. Produkty se ihned připíší na váš výchozí sklad, záznam o tom uvidíte na skladové kartě.

Zrychlená kompletace objednávky

Existují dva rychlé postupy, jak lze po naskladnění chybějícího zboží zkompletovat objednávky, které si toto zboží nárokují. Oba dva postupy si v této kapitole ukážeme.

S oběma postupy vám výrazně pomůže nejen čtečka EAN kódu, ale také doplněk Tisk štítků.

Díky němu můžete vytisknout lepící štítky mimo jiné s vygenerovanými EAN kódy (v podobě čárového kódu). Produkty pak stačí pouze polepit štítky. 

Kompletace z naskladnění

Díky tomu, že ihned vidíte, ve kterých objednávkách je zboží nárokováno, můžete jít tyto objednávky po naskladnění kompletovat.

Klikněte na číslo objednávky, kterou chcete po naskladnění daného produktu zkompletovat. Otevře se detail objednávky. Klikněte na záložku Kompletace (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

Na záložce vidíte, že dostupnost je v minusových hodnotách. V okně naskladnění klikněte na tlačítko Naskladnit produkty a okno obnovte. Vidíte, že dostupnost je po naskladnění dostatečného množství v plusových hodnotách. Ve sloupci Splněno napište nebo pomocí tlačítka plus přidejte požadovaný počet produktů. Objednávka se pak automaticky označí jako zkompletovaná.

Kompletace pomocí filtrů

Proveďte naskladnění podle postupu v kapitole Jak naskladnění provedu. Přejděte na Objednávky → Přehled a zvolte tlačítko Filtr. Sejměte čtečkou čárový kód EAN z produktu. Tím se aktivuje filtrování podle EANu položky

Zároveň zvolte filtrování podle stavu položky. Vyberte ten stav, který odpovídá objednávkám, které jsou předány na sklad, ale zároveň nejsou zkompletované, právě proto, že dané produkty dosud na skladu chyběly.

Zorientovat se v použití stavů objednávek vám pomůže příklad, který najdete v článku Stavy objednávky. Stavu, kdy objednávky nejsou zkompletovány, protože chybělo zboží na skladě, odpovídá v našem příkladu stav Čeká na zboží.

Po zvolení filtrů, klikněte na tlačítko Filtrovat. Zobrazí se vám ve výpisu všechny objednávky, které nejsou zkompletované a které si nárokují daný produkt. Objednávky postupně (například od nejstarší) otevřete a zkompletujte.

Na otevřené záložce Kompletace stačí pouze načíst EAN kód čtečkou. Produkt se automaticky přidá k objednávce a ta se automaticky zkompletuje.

Zároveň, pokud budete mít po kompletaci nastaveno přepnutí do určitého stavu objednávky, dojde k přepnutí objednávky do vybraného stavu. 

Další tipy, kde si můžete čtečkou usnadnit práci, najdete v článku Čtečka kódů