Skladové hospodářství

Skladové hospodářství

Doplněk Skladové hospodářství vám bude pomáhat organizovat celý sklad. Nemusíte sami řešit, kolik produktů je vlastně ještě na skladě, protože to uvidíte v systému na základě realizovaných objednávek.

Nejdůležitější funkcí je zobrazování kusů skladem zákazníkům. Doplněk vám také umožní nastavit, jak se má e-shop chovat, pokud bude konkrétní položka vyprodaná.

Doplněk obsahuje i další funkce, které vám pomohou usnadnit si práci s produkty. Jedná se konkrétně o možnost mít Více skladů, sledovat Skladové nároky a Stav skladu nebo provádět Naskladnění a Inventuru.

S výběrem a pořízením doplňku vám rádi poradíme na info@shoptet.cz.

Aktivní skladové hospodářství

Skladové hospodářství nastavujete pod záložkou Nastavení → Produkty → Sklady, záložka Nastavení (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Nastavení skladového hospodářství

Obecné nastavení

 • Vypnout kontrolu skladu: pokud je zaškrtnuto, všechny funkce skladu jsou vypnuty a e-shop se chová stejně, jako když skladový doplněk není aktivní.
 • Zobrazit počet dostupných produktů: zákazník vidí, kolik kusů je v obchodě dostupných. Počet kusů můžete omezit na konkrétní číslo. Pokud nastavíte 5 ks a skladem jich bude 6 a více, zákazník na e-shopu uvidí text "(> 5 ks)".

Chování skladu

 • Nákup do minusu: můžete zde povolit, jestli budou zákazníci moci produkt objednávat, i když není skladem. Hodnoty mohou být následující:
  • Povolit: produkt půjde objednat do minusu.
  • Nepovolit – zobrazit produkt: produkt se bude zobrazovat, ale nebude možné ho zakoupit.
  • Nepovolit – zobrazit produkt, skrýt v navigaci: produkt se bude zobrazovat pouze po zadání přesné URL adresy (např. po přechodu z vyhledávačů), ale na e-shopu nebude dohledatelný a nepůjde zakoupit. Hodí se to v případě, že produkt už nebudete nabízet, ale chcete zachovat odkazy z vyhledávačů.
  • Skrýt: produkt se po vyprodání skryje, zákazníci ho vůbec neuvidí v nabídce a jeho URL adresa nebude aktivní (zobrazí se Stránka 404).
 • Povolit výdejní místa s nedostatečným počtem kusů: pokud bude volba aktivní, zákazník bude moci výdejní místo zvolit, i když na něm některé produkty nebudou dostupné. Předpokládá se tedy doskladnění produktů do tohoto skladu, aby mohla být objednávka zkompletována.
 • Aktivovat evidenci skladových nároků: více o funkci najdete v článku Skladové nároky.

V detailu produktu může být obecné nastavení skladu přetíženo volbou Povolit nákup do minusu. Pro konkrétní produkty tak lze povolit nákup do minusu, i když to bude globálním nastavením zakázáno. 

Dostupnost produktů

Jedná se o globální nastavení dostupností pro produkty (obrázek 02). Více o dostupnostech se můžete dozvědět v našem článku Dostupnosti. Globální nastavení lze individuálně pro jednotlivé produkty změnit v detailu produktu na kartě Sklad nebo pomocí exportu/importu

 • Pokud je produkt skladem: zobrazí se v případě, že produkt bude mít na skladě větší počet kusů než 0.
 • Je povoleno nakupování do minusu: dostupnost pro případ, když produkt má na skladě 0 a méně kusů a má povolen nákup do minusu.
 • Není povoleno nakupování do minusu: vybraná dostupnost se zobrazí, když produkt má na skladě 0 kusů a má zakázán prodej do minusu.
Obrázek 02
Obrázek 02

Nastavení skladu na úrovni produktů

Nastavení skladu v detailu produktu naleznete pod záložkou Sklad (obrázek 03). Můžete si zde zadat počet kusů na jednotlivých skladech. Zároveň vám tato záložka slouží pro monitoring skladových zásob. V jejich základním přehledu vidíte, o který sklad se jedná. Pokud máte nastaveno více skladů, vidíte zde, který ze skladů je výchozí (default). 

Ve sloupci Stav skladu vidíte počet položek skladem. Pokud máte aktivní skladové nároky, pak se výsledný počet položek skladem vypočítá jako rozdíl reálného stavu skladu minus skladové nároky.

Skladové nároky zobrazují počet kusů produktů rezervovaných v nevyřízených objednávkách.

Reálný stav zobrazuje počet kusů produktů, které se fyzicky nacházejí na vašem skladě. Jedná se o sumu získanou součtem stavu skladu (počet kusů volných k prodeji) a skladových nároků (počet kusů rezervovaných v nevyřízených objednávkách).

Do pole Pozice ve skladu můžete uvést kód pozice (umístění) produktu ve skladu.

Obrázek 03
Obrázek 03

Chování produktu ve skladu

V sekci Chování produktu ve skladu můžete nastavit následující:

 • Dostupnost: hodnota dostupnosti, pokud je produkt skladem. Má přednost před globálním nastavením.
 • Dostupnost při vyprodání: hodnota dostupnosti, pokud je produkt vyprodán. Má přednost před globálním nastavením.
 • Minimální zásoba: určuje množství, pod které by se produkt neměl dostat. Tato informace slouží hlavně pro filtrování produktů v přehledu, kdy můžete ve filtru Stav skladu najít produkty, které se nachází nad nebo pod minimální skladovou zásobou.
 • Minimální a maximální objednatelné množství: omezení minimálního a maximálního množství produktů pro jednu objednávku. K nastavení je zapotřebí mít aktivní doplněk Min&Max objednatelné množství.
 • Povolit nakupování do minusu: pokud je v Nastavení → Produkty → Skladyna záložce zakázán prodej do minusu, aktivní volba umožní pro produkt toto globální nastavení změnit a produkt bude možné zakoupit i v případě nulového nebo záporného stavu skladu.
 • Počet dní od posledního prodeje: údaj vám pomůže s identifikováním produktů, které leží na skladě nebo jdou nejvíce na odbyt. Poslední den prodeje je také jedním z filtrů v Přehledu produktů. Zde můžete filtrovat podle několika časových intervalů a jestli během nich došlo nebo nedošlo k prodeji.
 • Umožnit u produktu desetinná místa: možný počet desetinných míst pro produkty, které nejsou prodávány po kusech, ale například v metráži nebo podle váhy.

Kódy produktu

V sekci Kódy, můžete vkládat specifické kódy pro produkty. Jedná se o:

 • Kód značky: unikátní identifikátor výrobce, použitelný zejména ve interních informačních systémech.
 • EAN kód: EAN kód je jednotný mezinárodní identifikátor kódu spotřebního zboží. Není pro zákazníka viditelný, ale je používán vyhledávači (jako Heureka) pro třídění. Vyžaduje se pro Nákupy Google pod názvem GTIN (Global Trade Item Number).
 • PLU kód: je určen především jako další identifikace výrobku v interních informačních systémech, při prodeji nebo ke skladovým účelům a inventurám. Tento kód se také používá pro ty výrobky, které ještě EAN kód nemají přidělený.
 • ISBN kód: je číselný kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání a dalších tiskových i elektronických publikací. Je to také další z možných identifikátorů produktu pro vyhledávače zboží. Do vyhledávačů zboží ho propisuje značka #PRODUCT_NUMBER#.
 • Sériové číslo: unikátní identifikátor produktu, použitelný zejména v interních informačních systémech.
 • Číslo dílu výrobce (MPN): MPN = Manufacturer part number. Číslo se nezobrazuje na e-shopu, ale je možné ho využít jako jeden z identifikátorů pro vyhledávače zboží. Do vyhledávačů zboží ho propisuje značka #PART_NUMBER#.

Možnost pohodlně editovat větší množství položek naleznete pod kartou Produkty → Sklad. Můžete využít filtr a hledat položky podle dostupnosti, výrobce (značky), příznaku atd. (obrázek 04).

Obrázek 04
Obrázek 04

Pozice ve skladu

V detailu produktu pod záložkou Sklad naleznete sekci Skladové zásoby. V této tabulce naleznete mimo jiné také sloupec Pozice ve skladu (obrázek 03). Záložku Sklad a tabulku naleznete rovněž v detailu varianty, do které se dostanete ze záložky Ceník po kliknutí na název varianty.

Tato funkce vám pomůže s rychlejší a efektivnější orientací ve skladu, obzvláště pokud máte větší množství produktů. Pokud máte více skladů, můžete si určit pozici pro každý z nich.

Pozici můžete zadávat ve tvaru např.: R2/P10, což by znamenalo regál č. 2, police č. 10. 

Číslo skladu se propisuje do těchto umístění:

 • detail objednávky,
 • záložka Kompletace v detailu objednávky,
 • list k expedici,
 • naskladnění,
 • inventura.

Chování skladu při úpravách v administraci

Při změně objednávky v administraci jsou náležitě upravovány skladové zásoby produktů z této objednávky. Toto platí konkrétně pro:

 • zvyšování a ubírání počtu položek,
 • mazání a přidávání položek,
 • smazání a přidání celé objednávky,
 • stornování a opětovné aktivování objednávky.

Neaktivní sklad / vypnutá kontrola skladu

Pokud nemáte aktivní doplněk Skladové hospodářství, nastavují se jednotlivé dostupnosti přímo u produktů. Zobrazí se přímo to, co nastavíte. Políčko Sklad (tedy kolik kusů produktu na skladě máte) nebude zobrazeno vůbec. Také v případě vypnuté kontroly skladu nebude pole Sklad bráno v potaz. Objednat půjdou i produkty, které mají označení Vyprodáno nebo Momentálně nedostupné.

Proto doporučujeme produkty, které nechcete vystavovat k prodeji, skrýt ve vaší administraci, případně zakázat jejich objednání (obrázek 05). Oboje je možné v detailu produktu na záložce Hlavní údaje

V případě, že je nastavené Zakázat objednání, vždy se zobrazí dostupnost Momentálně nedostupné a pro produkt nebude zobrazeno tlačítko košíku. Zobrazená dostupnost má přednost před vámi přednastavenou dostupností.

Obrázek 05
Obrázek 05

Skladová karta

Na úrovni produktu můžete sledovat pohyb na skladech pod skladovou kartou. Můžete si zvolit poslední záznamy, týdenní a měsíční přehled (obrázek 06).

Kliknutím na tlačítko Export můžete všechny historické záznamy ze skladové karty stáhnout ve formátu CSV.

Ve sloupci Datum vidíte kromě přesného časového údaje i proces, který danou změnu provedl:

 • Naskladnění: počet produktů byl změněn jejich naskladněním. Nad samotným slovem vidíte číslo dokladu s produkty od dodavatele. Víte tedy, že naskladnění proběhlo na základě tohoto dokumentu. Číslo dokladu můžete přidat během procesu naskladnění.
 • Objednávka: počet produktů změnila objednávka. Nad samotným slovem máme číslo objednávky. Kliknutím na toto číslo otevřete detail dané objednávky.

V případě variant je u Kódu položky uveden název varianty. Ve sloupci Sklad je možné se snadno prokliknout do detailu konkrétního skladu.

Ve sloupci Uživatel vidíte jméno uživatele nebo název doplňku, který změnu provedl. Po najetí myší na jméno uživatele uvidíte jeho e-mailovou adresu. Pokud změnu provedl náš systém, pak je ve sloupci napsáno Shoptet.

Obrázek 06
Obrázek 06

Sledování pohybu skladových zásob

Kompletní přehled pohybu skladových zásob naleznete pod kartou Produkty → Sklady v záložce Log (obrázek 07).

Obrázek 07
Obrázek 07