Inventura

Nástroj na tvorbu a archivaci inventur je součástí doplňku Skladové hospodářství, který mimo jiné slouží k hlídání zásob vašich produktů. S výběrem a pořízením doplňku vám rádi poradí kolegové na info@shoptet.cz.

Co je inventura?

Inventura je zjišťování skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni, přičemž inventura musí být ze zákona o účetnictví provedena minimálně jednou za rok. Inventura může být provedena fyzicky (jedná se o všechny složky, které fyzicky existují a na které je možné aplikovat měřící metody) a dokladově (zde se naopak jedná o složky, které nemají fyzickou podobu a na které nelze využít matematických metod).

Každou inventuru v našem systému je třeba provádět na jednom zařízení (např. osobní počítač). Pokud by byla prováděna z více zařízení, nepřenesly by se zadané hodnoty mezi zařízeními.

Nastavení inventury

Inventura se nachází v sekci Produkty → Sklad, kde má své samostatné tlačítko (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

V inventuře je možné vyfiltrovat jen produkty podle určitého klíče nebo určit, jaké informace se mají zobrazovat (obrázek 02). Ve velkém množství produktů nemusíte provádět inventuru celou a získat tak několikatisícový seznam, ale můžete si produkty rozdělit dle kategorie, dostupnosti nebo výrobce (značky). Po výběru parametrů klikněte na tlačítko Provést inventuru a vytvoří se soupis položek.

Obrázek 02
Obrázek 02

V následném přehledu můžete určit skutečný stav skladu a vidíte přesně definovanou hodnotu celého skladu bez DPH i včetně DPH (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

Díky Skladovým nárokům nemusíte hlídat, jaké položky na skladě jsou volné a jaké jsou nárokované objednávkami. Inventura provede všechny výpočty za vás. Zobrazí vám produkty v počtu, v kterém by se měly fyzicky nacházet na vašem skladě. Zadejte počet, který na skladě vidíte. Inventura už pak sama vypočítá, kolik kusů je nárokováno v objednávkách a podle toho upraví stav skladu.

U dokončené inventury lze vidět, kolik jsou přebytky a kolik jsou manka. Lze také použít tlačítko Aktualizovat sklad, a tím ho aktualizovat o nové hodnoty počtu kusů (obrázek 04).

Obrázek 04
Obrázek 04

Inventura pomocí čtečky

Provedení inventury vám může významným způsobem ulehčit použití čtečky čárových kódů. Postup se příliš neliší od toho výše popsaného. 

Poté, co vyberete produkty (obrázek 01) a nastavíte kritéria inventury (obrázek 02), dostanete inventurní soupis produktů a stav, ve kterém by se měly ve skladu nacházet (obrázek 03). V tuto chvíli není třeba produkty ve skladu počítat nebo je odškrtávat na papíře.

Ve sloupci Reálný stav nastavte počet kusů na nulu (pokud je nenulový). Pomocí čtečky načtěte EAN nebo PLU kód daného produktu. Počet produktů nemusíte počítat. Každé načtení čtečkou připočte do reálného stavu právě jeden produkt. Stačí tedy jednoduše načíst všechny kusy.

Následně klikněte na tlačítko Ukončit a vyhodnotit, pokud se počty produktů liší, pak i na tlačítko Aktualizovat sklad.

Další tipy, kde si můžete čtečkou usnadnit práci, najdete v článku Čtečka kódů

V práci se čtečkou vám může pomoci doplněk Tisk štítků, díky kterému můžete svoje produkty opatřit štítkem, který bude EAN nebo PLU kód obsahovat.

Inventurní soupisy

Přehled všech inventurních soupisů najdete v umístění Statistiky → Sklad. V přehledu vidíte souhrnné informace jako je přebytek, manko, celková suma a také, který uživatel inventuru provedl (obrázek 05).

Obrázek 05
Obrázek 05

Soupisy můžete mazat v pravém sloupečku kliknutím na červenou ikonku.

Po kliknutí na některý ze soupisů se otevře jeho detail, který můžete vytisknout. Pro lepší orientaci můžete nastavit filtr (obrázek 06).

Obrázek 06
Obrázek 06