Stav skladu

Funkce přehledu o stavu skladu (včetně exportů a dalších vylepšení) je vám k dispozici pouze s aktivním doplňkem Skladové hospodářství.

S výběrem a pořízením doplňku vám rádi poradíme na info@shoptet.cz.

Stav skladu

Používání přehledu Stav skladu vám umožní:

 • Udržet přehled o tom, kolik prostředků máte v jednotlivých produktech a kolik máte celkově ve skladu.
 • Budete vědět, kolik máte nadstav a podstav u jednotlivých produktů.
 • Na dva kliky si můžete vytvořit export pro dodavatele.
 • Vždy budete vědět, jaké produkty vám leží na skladě a počet zásob budete moci snadno optimalizovat podle prodejů.
 • Budete moci snadno pracovat s minimální zásobou na skladě.
 • Díky exportu skrze URL si můžete data stahovat do externích programů.
 • Nový přehled obsahuje veškeré důležité filtry (dodavatel, značka, dostupnost atd.).

Možnosti stavu skladu

Záložku Stav skladu naleznete v umístění Produkty → Sklad (obrázek 01).

Stav skladu si můžete zobrazit pro všechny kategorie nebo si ve stromové struktuře můžete zvolit konkrétní kategorii. 

K dispozici máte také filtry, se kterými můžete produkty filtrovat podle:

 • Kód,
 • Název,
 • Značka,
 • Stav skladu,
 • EAN,
 • Příznak,
 • Pozice ve skladu,
 • Dostupnost,
 • Dostupnost při vyprodání,
 • Viditelnost,
 • Sklad,
 • Nákup do minusu,
 • Výchozí kategorie,
 • Dodavatel,
 • Poslední den prodeje,
 • Automatický import,
 • Druh položky,
 • Marže od (%),
 • Marže do (%),
 • Stav skladu od,
 • Stav skladu do,
 • PLU kód,
 • MPN,
 • Parametr.
Obrázek 01
Obrázek 01

Nad přehledem položek vidíte, jaká je celková hodnota skladu bez DPH a včetně DPH. Jedná se o celkový stav, který reaguje na vyfiltrované produkty i kategorie. Díky tomu tak můžete jednoduše zjistit, kolik prostředků máte v určité kategorii. Hodnota skladu je zde zobrazena v měně, která je pro e-shop nastavena jako výchozí. To platí i v případě, kdy máte některé produkty v jiné měně (např. USD). Podrobnější přehled s rozlišením měn můžete získat pomocí exportů.

Do celkové hodnoty skladu se započítávají i sady produktů. Ty jsou však už započteny jako samotné produkty, ze kterých jsou vytvořeny, a tím pádem navyšují hodnotu skladu. Proto je k dispozici filtr Druh položky, kde můžete filtrovat jen samotné produkty nebo sady, a tak si zobrazíte hodnotu skladu přesně.

V přehledu položek jsou zobrazeny následující informace (obrázek 02):

 • Název: název produktu.
 • Výrobce: značka produktu.
 • Minimální zásoba: ukazuje hodnotu, na kterou může klesnout zásoba zboží na e-shopu.
 • Nadstav/podstav: údaj zobrazuje jen tehdy, pokud máte vyplněnou minimální zásobu produktu na skladě. Podstav a nadstav je rozdíl mezi nastavenou minimální zásobou a celkovým počtem kusů na skladě.
 • Dny od posledního prodeje: kolik dní uplynulo od posledního prodeje produktu/varianty. Snadno zjistíte, jaké produkty vám leží na skladě a zásoby budete moci snadno optimalizovat podle prodejů. Přímo v tabulce je možné upravit minimální zásobu u každého produktu.
 • Celková nákupní cena: součet nákupních cen všech položek.

Po najetí kurzorem myši do posledního sloupce vpravo můžete přes červený křížek produkt smazat z e-shopu. Nad výpisem produktu jsou k dispozici i funkce pro hromadnou editaci produktů. 

Obrázek 02
Obrázek 02

Exporty stavu skladu

Kompletní export

V záložce Export najdete kompletní export na stálé URL adrese (obrázek 03). Pokud používáte funkci Zabezpečení exportů, je URL exportu dynamicky měněna podle zvoleného partnera.

Kompletní export můžete použít, pokud potřebujete s daty pracovat, transformovat je do jiné podoby anebo si tvořit vlastní grafy. Pomocí tlačítka Exportovat vpravo nahoře provedete jednorázový kompletní export skladových zásob. Exportu je ve formátu CSV.

V tomto exportu máte všechny sloupce s proměnnými jako na záložce Stav skladu. Navíc je zde ještě sloupec currency (měna). To využijete v případě, máte-li produkty vedené v jiné měně.

Obrázek 03
Obrázek 03

Částečné exporty

Pro provedení exportu vyberte požadované produkty a zvolte Funkce hromadné editace. Přejděte na políčko Export.

Export s názvem Kompletní statistika obsahuje tyto sloupce:

 • itemCode: kód produktu,
 • itemName: název produktu,
 • stock: aktuální stav produktů na skladě,
 • minStockSupply: minimální zásoba,
 • stockStatus: nadstav/podstav,
 • daysSinceLastSale: dny od posledního prodeje,
 • totalPurchasePrice: celková nákupní cena,
 • currency: měna, ve které je produkt nastaven.

Export s názvem Objednávka pro dodavatele obsahuje sloupce:

 • itemCode: kód produktu,
 • itemEAN: EAN kód produktu,
 • itemName: název produktu,
 • itemCount: počet kusů, které se chystáte objednat.

Objednávka u dodavatele

Na dva kliky si můžete vytvořit objednávku pro dodavatele. Stačí jen vyfiltrovat produkty, které mají podstav (filtr Stav skladu → Pod minimální zásobu) v kombinaci s filtrem Dodavatel. Tyto filtry doporučujeme používat spolu s výběrem Kategorie nebo s filtry Značka a EAN.

Potom přes Funkce hromadné editace a Export → Objednávka pro dodavatele vygenerujete soubor CSV s kódem produktu, názvem a počtem kusů, které odpovídají podstavu.

Tento export pak můžete snadno odeslat vašemu dodavateli jako podklad pro vaši objednávku.

Pro filtrování pomocí EAN kódu je možné využít čtečku kódů. Další tipy, kde si můžete čtečkou usnadnit práci, najdete v článku Čtečka kódů