Skladové nároky

K čemu slouží Skladové nároky

Skladové nároky jsou funkcionalitou doplňku Skladové hospodářství a umožňují evidenci, kolik kusů zboží se nachází v rozpracovaných objednávkách, které ještě neopustily sklad. Díky tomu je snadnější:

  • Provádět inventuru v situaci, kdy existují rozpracované objednávky.
  • Expedovat objednávky, pokud je povolen nákup do minusu.

U každého stavu objednávky je možné nastavit, jestli vznáší nárok na sklad (něco jako nezávaznou rezervaci). V okamžiku, kdy zboží opustí sklad a položka objednávky je přepnuta do stavu, který nevznáší nárok na sklad, tento nárok zaniká a položka je odečtena ze skladu. Skladové nároky jsou zobrazeny v administraci v detailu produktu (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Fyzicky bude v tomto okamžiku (viz obrázek 01) na skladě 16 kusů produktu. Sklad ukazuje, že potřebujeme objednat u dodavatele 17 kusů produktu, abychom uspokojili nároky na všechny otevřené objednávky s tímto produktem. Zároveň můžeme ale expedovat objednávky, které mají v součtu 17 kusů (kolonka Reálný stav).

Kromě detailu produktu jsou skladové nároky zobrazeny i v inventuře, a tím umožňují lepší kontrolu skutečného počtu kusů. Fyzický počet kusů zde odpovídá součtu sloupců Stav skladu a Skladový nárok. Zobrazen je ve sloupci Reálný stav (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

Nastavení Skladových nároků

Na aktivaci Skladových nároků je třeba doplněk Skladové hospodářství, který je součástí tarifu Business, Profi a Enterprise. V případě ostatních tarifů lze doplněk doobjednat. 

Aktivace probíhá v sekci Nastavení skladu v umístění Nastavení → Produkty → Sklady, karta Nastavení (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

Po aktivaci je u všech stavů objednávek (Nastavení → Objednávky → Stavy) nastaveno, že mají skladový nárok vyřešen. Položky objednávek s tímto stavem se považují za expedované nebo stornované. Nastavení je třeba změnit pro stavy objednávek, které expedici předchází. Například pro stav Nevyřízená (obrázek 04).

Čísla objednávek s nevyřešeným skladovým nárokem se zobrazují při Naskladnění zboží. To vám pomůže rychleji objednávku zkompletovat.

Pole Skladový nárok vyřešen se při aktivaci zaškrtne u každého stavu. Je nutné vše zkontrolovat a zaškrtnuté pole ponechat jen u stavů, které mají skladový nárok opravdu vyřešen. Konkrétní nastavení záleží na vašem konkrétním pracovním procesu.

Skladový nárok vyřešen by měly mít nastaven jen ty objednávky, které opustily místo ve vašem skladu a jsou odeslané nebo zabalené čekají na odeslání.

Obrázek 04
Obrázek 04