Dodavatelé

Na Shoptetu máte možnost přidat v administraci dodavatele vašeho zboží. Práce s dodavateli je podobná jako ji znáte u Značek.

Právě díky dodavatelům už nebudete při rozlišování vašeho zboží odkázáni jen na značky. Využijete to například v situaci, když od jednoho dodavatele odebíráte větší množství výrobků od více značek.

Na rozdíl od značek je informace o dodavateli interním údajem e-shopu a není možné ji zobrazit zákazníkům v menu, na výpisu produktů nebo v detailu produktu.

S dodavateli je možné pracovat ve filtrech produktů, objednávek nebo ve statistikách, a to vám pomůže lépe pracovat i s vaším skladem a produkty. Snadněji se vám budou dělat objednávky u dodavatelů. Uvidíte, kolik zboží a od kterého dodavatele objednat.

Díky možnosti filtrovat uvidíte, kolik zboží se prodalo od konkrétního dodavatele a jaký vám toto zboží přináší zisk (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Nastavení dodavatelů

Dodavatele nastavíte v umístění v Nastavení → Produkty → Dodavatelé. Zde vidíte výpis všech vašich dodavatelů. Ve sloupci počet vidíte počet všech produktů od daného dodavatele. Dodavatelé jsou ve výpisu řazeni podle abecedy.

Dodavatele lze vkládat pouze na úrovni produktu nikoliv na úrovni variant. 

Tlačítkem Přidat vložíte nového dodavatele. Červenou ikonkou v pravém sloupci můžete dodavatele odstranit. 

Obrázek 02
Obrázek 02

Nastavení dodavatelů na úrovni produktu

Dodavatele lze nastavit také na detailu produktu na záložce Hlavní údaje v sekci Doplňující informace (obrázek 03). Zde můžete také kliknutím na ikonku plus vedle políčka Dodavatel přidat rovnou nového dodavatele, který se propíše do seznamu dodavatelů v Nastavení.

Obrázek 03
Obrázek 03

Podle dodavatele lze produkty také filtrovat (obrázek 04).

Filtrování dle dodavatele naleznete:

 • v umístění Objednávky → Přehled,
 • v umístění Produkty → Přehled,
 • v umístění Produkty → Ceny,
 • v umístění Produkty → Sklad (záložka Sklad a Zásoby),
 • v umístění Produkty → Slevy,
 • v umístění Produkty → Logistika.
Obrázek 04
Obrázek 04

Dodavatelé v exportech a importech

Dodavatele je možné do systému importovat (a samozřejmě i exportovat) ve formátu *csv a XLSX. Daný sloupec se nazývá supplier. Pomocí importu je možné založit nového dodavatele.

Ve výchozím nastavení je také značka Dodavatel (SUPPLIER) zahrnuta v Úplném importu v rámci Automatických importů produktů. I když feed od dodavatele neobsahuje tuto značku, můžete dodavatele k produktu přidat v detailu produktu na e-shopu nebo v rámci Automatických importů pro jednotlivé importy zvolit výchozího dodavatele pro celý feed. 

V základním XML feedu se dodavatel zobrazuje takto:

<SHOPITEM id="3153">
  <NAME>Brousek na nože AnySharp Pro, červený</NAME>
  ...
  <MANUFACTURER>AnySharp</MANUFACTURER>
  <SUPPLIER>Dodavate1</SUPPLIER>
  ...
</SHOPITEM>