Správci obchodu

Pomocí této funkce můžete na e-shop přidávat další uživatele, spravovat jejich přístup a mít záznamy o jejich činnosti. To se hodí zejména v případě, když e-shop spravuje více zaměstnanců a potřebujete jim povolit přístup.

Správci obchodu

V umístění Nastavení → Administrace → Správci obchodu pod záložkou Seznam uživatelůnaleznete informace o uživatelích, kteří mají přístup ke správě vašeho obchodu. Uživatelům můžete nastavovat jejich práva na prohlížení jednotlivých sekcí, mazat uživatele nebo je přidávat (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01
 • Jméno: název účtu.
 • Email: je také přihlašovacím jménem do administrace a slouží pro zaslání zapomenutého hesla, měl by tedy být platný.
 • Oprávnění: rozdělení jednotlivých účtů podle možností spravovat e-shop a další uživatele.
 • Poslední přihlášení: uvádí datum a čas posledního přihlášení daného účtu do administrace.

Přidání nového účtu

Nového uživatele přidáte kliknutím na tlačítko Přidat (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02
 • Jméno a příjmení: pojmenování účtu, nejčastěji se používá jméno a příjmení.
 • Telefon
 • Oprávnění určuje, o jaký typ uživatele se jedná.
  • Majitel: má nejvyšší oprávnění a může upravovat práva všech manažerů a běžných uživatelů. Majitelský účet může být pouze jen jeden.
  • Manažer: může přidávat běžné uživatele a upravovat pouze práva běžných uživatelů, a to v rozsahu oprávnění, které mu přidělil majitel. Nemůže tedy nastavit oprávnění na stránku, na kterou on sám nemá přístup.
  • Běžný uživatel: nemůže přidávat žádné další uživatele, žádnému jinému účtu upravit práva a má přístup pouze tam, kam mu ho povolí majitel nebo manažer.
 • Email: slouží jako přihlašovací jméno a adresa pro zapomenuté heslo.
 • Současné heslo pro potvrzení změn: po úpravě kteréhokoliv jiného pole na této stránce vás systém požádá o zadání vašeho současného hesla pro potvrzení právě provedených změn.
  • Pokud editujete svůj vlastní účet, zadejte své heslo.
  • Pokud v roli Manažera nebo Majitele obchodu editujete jiný zaměstnanecký účet, zadejte heslo ke svému účtu.
 • Jazyk administrace: můžete si vybrat z nabízených jazyků, pokud chcete mít administraci v jiném jazyce.
 • Formát data: určuje, jak se bude uživateli zobrazovat datum.
 • Formát času: určuje, jak se bude uživateli zobrazovat čas.
 • Záhlaví administrace: umožňuje změnit barvu záhlaví (tedy horní lišty) administrace. To se hodí, pokud např. spravujete více e-shopů najednou. Barvu můžete vybrat ze vzorníku nebo zadat hexadecimálním kódem. Volbu vrátíte zpět kliknutím na tlačítko Použít výchozí barvu.
 • Práva uživatele: zaškrtnutím označíte, které části administrace se mohou uživateli zobrazovat.
  • Zobrazit marži a nákupní cenu: uživateli skryje marži v přehledu objednávek a na detailu objednávky. Také skryje nákupní cenu na detailu produktu.
  • Prodloužit zkušební období: opravňuje uživatele k tomu, aby zažádal z administrace o prodloužení testovacího období.
  • Data pro notifikaci: určuje, jestli se uživateli budou zobrazovat oznámení v horním menu administrace pod ikonkou zvonečku.

Změna majitele e-shopu

Pokud například prodáváte e-shop, je nutné změnit účet Majitele obchodu. Přejděte do Nastavení → Administrace → Správci obchodu, kde otevřete uživatele, který má ve sloupci Oprávnění uvedeno Majitel (obrázek 03).

 • Změňte u něj kontaktní e-mail na e-mail nového majitele.
 • Změňte heslo na dočasné heslo, které si vyberete a předáte ho novému majiteli.
 • Nový majitel by si pak měl změnit heslo na vlastní.
Obrázek 03
Obrázek 03

Pro nás, jako provozovatele e-shopů, je majitelský účet zásadní pro autorizaci některých požadavků při komunikaci přes helpdesk nebo e-mail (například změna fakturace, vytvoření klonu e-shopu atd.). Měl by tedy být vždy aktuální a měl by být přidělen skutečnému majiteli. 

Seznam přihlašování

Druhá záložka zobrazuje seznam všech přihlášení všech uživatelů do vašeho e-shopu (obrázek 04).

Obrázek 04
Obrázek 04
 • Datum: ukazuje, kdy a v kolik hodin se daný uživatel přihlašoval.
 • E-mail: zobrazuje hodnotu vyplněnou do přihlašovacího jména.
 • IP Adresa: ze jaké IP adresy se uživatel přihlašoval.
 • Výsledek přihlášení: jak celé přihlášení dopadlo (Úspěch/Neúspěch).

Log akcí

V poslední záložce vidíte výpis akcí jednotlivých uživatelů administrace. Pokud tedy činnosti na vašem e-shopu delegujete na více uživatelů, máte přehled o tom, který z nich prováděl konkrétní změny, kdy a na jaké stránce (obrázek 05).

Obrázek 05
Obrázek 05