Daně

Nastavení daňových sazeb a zobrazování daní naleznete v umístění Nastavení → Základní nastavení → Daně (Obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01
 • Obecné nastavení: rozlišuje, jestli jste plátcem DPH nebo ne.
 • Mezinárodní prodej a OSS: zaškrtněte v případě, že jste k OSS registrováni. Více informací naleznete v článku Zvláštní daňové režimy OSS a Reverse charge.
 • Výchozí ceny: určuje, jestli se ceny na e-shopu budou zobrazovat včetně DPH nebo bez DPH.
 • Zobrazování ceny v kategorii / detailu produktu: můžete si zvolit, jestli bude v obchodě vidět pouze výchozí cena (viz výše) nebo obě (cena s a bez DPH).
 • Výchozí nastavení cen: systém bude při přidávání ceny produktu a na dalších místech přednastavovat zvolenou variantu.
 • Země: výchozí země pro daň. Určuje se na základě DIČ zadaného ve fakturačních údajích obchodu.

Daňové sazby

Na záložce Daňové sazby je možné upravit výši jednotlivých daňových sazeb, a určit, která ze sazeb má být výchozí sazbou (obrázek 02). V případě, že máte v obchodě zadanou adresu sídla v ČR (máte ve fakturačních údajích obchodu jako zemi vybranou Českou republiku), není možné daňové sazby upravovat, jejich nastavení se řídí aktuální platnou legislativou. 

Obrázek 02
Obrázek 02
 • Název: pojmenování sazby daně.
 • Výchozí zóna: jaká je hodnota této sazby ve výchozí zemi.

Pro úpravy klikněte na řádek s názvem daně (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

Zaokrouhlování částky pro výpočet daně

Od 1. 10. 2019 vstoupila v platnost novela zákona, která upravuje náležitosti pro výpočet daně. Daň už není možné zaokrouhlovat na celé koruny a rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně.

 • Např.: Pokud bude celková částka 1198,10 Kč zaokrouhlena na 1198 Kč, tak zaokrouhlení 0,10 Kč je nutné rozdělit na základ daně 0,08 Kč a daň 0,02 Kč. Celkový základ daně tak činí 990,08 Kč a daň 207,92 Kč.

Pokud budou na dokladu dvě sazby DPH, v souhrnu a zaokrouhlení bude uvedena ta, která převládá.

 • Např.: na faktuře je zboží v sazbě 21 % za 1000 Kč a zboží v sazbě 15 % za 500 Kč. V souhrnu je tedy daňová sazba 21 %.

Pokud budou na dokladu dvě sazby daně a součet se bude shodovat, použije se vždy ta nejvyšší.

 • Např.: na faktuře je zboží v sazbě 21 % za 1000 Kč, zboží v sazbě 15 % za 1000 Kč a zboží v sazbě 10 % také za 1000 Kč. Daňová sazba je tedy 21 %.

Pokud zaokrouhlení vyjde do minusu, tak se celková daňová povinnost z faktury snižuje. Pokud by vyšlo zaokrouhlení +0,26 Kč včetně DPH, tak bude celková daňová povinnost vyšší.

Daň se počítá z veškerých typů plateb, včetně platby hotově. Tato pravidla platí pro veškeré projekty, tedy i pro slovenské.

Zaokrouhlení platí pouze v případě, kdy máte nastaveno zaokrouhlení ceny produktu na jedno nebo dvě desetinná místa.

Více informací o zaokrouhlování najdete v článku Měny.

Nastavení daně u jednotlivých produktů

Sazba daně nastavená jako výchozí se automaticky propíše u jakéhokoliv nově vytvořeného produktu. Tuto sazbu lze změnit přímo na úrovni jednotlivého produktu nebo varianty.

V detailu produktu nebo varianty na záložce Ceník v sekci Ceny najdete pole DPH. Zde můžete nastavit požadovanou sazbu pro daný produkt (obrázek 04).

Obrázek 04
Obrázek 04

Pokud máte aktivní doplněk Velkoobchod a používáte jiné ceníky, můžete přímo v detailu produktu nebo varianty nastavit i odlišné DPH v každém ceníku (obrázek 05).

Obrázek 05
Obrázek 05

Nastavení daně u dopravy a platby

Sazba daně nastavená jako výchozí se automaticky propíše u jakéhokoliv nově vytvářeného způsobu dopravy nebo platby. Sazbu lze změnit přímo v detailu dopravy nebo platby. Postup nastavení u dopravy a platby je stejný.

V detailu dopravy v sekci Ceník klikněte buď na tlačítko Přidat nebo na řádek s konkrétním cenovým rozpětím, pro které je cena platná (obrázek 06).

Vyberte hodnotu DPH (obrázek 06). Vzhledem k tomu, že cena dopravy se může lišit podle váhy nebo podle ceny zboží, za kolik zákazník nakoupí, můžete mít nastaveno několik cenových rozpětí. Zkontrolujte správné nastavení DPH u každého z nich.

Obrázek 06
Obrázek 06

Automatický výpočet sazby DPH u dopravy

Z pohledu platné legislativy je cena dopravy v objednávce tzv. vedlejším výdajem, na který má být uplatněna stejná sazba DPH jako na v objednávce dodávané zboží. Náš systém toto respektuje a sazbu DPH u způsobu dopravy určuje automaticky podle sazby zboží v objednávce. V případě, že je v jedné objednávce více položek, které mají různé sazby DPH, je u dopravy použita ta sazba, která má v dodávaném zboží největší zastoupení (v cenách bez DPH). Zároveň náš systém respektuje to, zda máte v nastavení způsobu dopravy zadanou jeho cenu bez DPH či včetně DPH.

Sazba DPH u dopravy je automaticky určována již v košíku při vytváření objednávky. V případě potřeby je možné sazbu DPH u dopravy změnit ručně v administraci v detailu objednávky, případně v některém z navazujících dokladů.  

Pro jednodušší pochopení této funkce uvádíme příklady modelových situací.

Objednávka s jednou sazbou DPH, cena dopravy včetně DPH

 • v objednávce je zboží pouze se základní sazbou DPH 21 %
 • použitý způsob dopravy má nastavenou cenu na 100 Kč včetně DPH

Na dopravu se aplikuje základní sazba DPH. Výsledná cena dopravy zůstává 100 Kč včetně DPH, z toho DPH je 17,35 Kč. 

Objednávka s více sazbami DPH, cena dopravy bez DPH

 • v objednávce je více položek se základní sazbou DPH 21 %, v souhrnné částce 400 Kč bez DPH
 • v objednávce je 1 položka se sníženou sazbou DPH 12 %, v souhrnné částce 600 Kč bez DPH
 • použitý způsob dopravy má nastavenou cenu na 100 Kč bez DPH

Na dopravu se v tomto případě aplikuje převládající sazba DPH, tedy snížená sazba 12 %. K nastavené ceně 100 Kč bez DPH se tedy připočte DPH ve výši 12 Kč, a její výsledná cena bude 112 Kč včetně DPH.

Objednávka s převládající nulovou sazbou DPH, cena dopravy včetně DPH

 • v objednávce je několik položek se základní sazbou DPH 21 %, v souhrnné částce 300 Kč bez DPH
 • v objednávce je několik položek s nulovou sazbou DPH 0 %, v souhrnné částce 700 Kč bez DPH
 • použitý způsob dopravy má nastavenou cenu na 100 Kč včetně DPH

Na dopravu se v tomto případě opět aplikuje převládající sazba DPH, tedy nulová sazba 0 %. Výsledná cena dopravy zůstává 100 Kč včetně 0 % DPH.