Cookies

V souvislosti s nařízením GDPR ve své administraci najdete možnost, jak upozornit vaše zákazníky na sběr souborů cookies.

Co jsou to cookies?

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená stránka odesílá do prohlížeče uživatele. Váš web nebo e-shop tak zaznamenává informace o zákazníkově návštěvě. Každý e-shop v základním nastavení sbírá esenciální (základní) cookies, které slouží pro správný chod e-shopu (uložení předchozí stránky, rozpoznání přihlášení, fungování košíku atp.).

Dále pak e-shop sbírá cookies analytických a marketingových nástrojů jako Google AnalyticsGoogle AdsSklikFacebook a dalších sociálních sítí. Informace o sbíraných souborech cookies najdete na stránce Jaké cookies sbírá Shoptet ve výchozím režimu?.

Od ledna 2022 platí pro sběr cookies přísnější pravidla. V případě marketingových a analytických cookies je třeba pro jejich sběr aktivní souhlas zákazníka. 

Jak cookie lištu v Shoptetu nastavit?

Nastavení cookie lišty naleznete na stránce Vzhled a obsah → Cookies pod záložkou Nastavení (obrázek 01). Tlačítkem Zobrazit lištu aktivujete viditelnost souhlasu. Dle platné legislativy by cookie lišta měla být pro nově příchozí zákazníky vždy viditelná. 

Obrázek 01
Obrázek 01

Pod volbou Varianta znění souhlasu najdete dvě možnosti: 

 • Zákonné znění: lišta spustí analytické a marketingové kódy až po udělení souhlasu zákazníka, tak jak je vyžadováno aktuálně platnou evropskou legislativou.
 • Informační znění: lišta má pouze informativní charakter a neumožňuje vypnutí marketingových a analytických dat.

V textovém poli můžete upravit konkrétní znění souhlasu. Pokud jste měli v sekci Nastavení → Administrace → Zabezpečení obchoduaktivovanou původní cookie lištu s vlastním zněním souhlasu, bude textový souhlas přenesen do nového doplňku beze změny a bude potřeba jeho revize. Více naleznete v kapitole Univerzální znění souhlasu s použitím cookies a Podmínek ochrany osobních údajů .

Můžete také nastavit kontrolu souhlasu prostřednictvím volby Připomenout uživateli souhlas (ve dnech), tedy počet dní, po kterém se zákazníkovi znovu zobrazí upozornění na sběr cookies. 

V případě aktivní volby Zákonné znění si můžete zvolit umístění cookie liště na vašem e-shopu. Jedná se o volbu Nastavit cookie lištu a je možné ji zobrazit na následujících pozicích:

 • na horním okraji prohlížeče,
 • na spodním okraji prohlížeče,
 • vpravo,
 • vlevo,
 • střed obrazovky.

Pokud se rozhodnete cookie lištu umístit na střed obrazovky, upozorňujeme, že volba neodpovídá doporučením, které vydal Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací naleznete přímo na stránkách úřadu

Volba Zobrazit tlačítko odmítnout vše na cookie lištězobrazí tlačítko pro odmítnutí marketingových i analytických cookies přímo na cookie liště (obrázek 02). Aktivní volba může negativně ovlivnit počet udělených souhlasů, nicméně Úřad pro ochranu osobních údajů doporučuje viditelné zobrazení tlačítka pro odmítnutí (viz ÚOOÚ - Cookie lišty a udělování souhlasu). 

Obrázek 02
Obrázek 02

Zobrazit nastavení souhlasu v patičce umožňuje zákazníkům změnit udělený souhlas – ať už úplně odmítnout cookies nebo částečně. Pro zákazníka se volba zobrazí v patičce webu pod volbou Upravit nastavení cookies (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

Pro zobrazení lišty zákazníkům můžete volit mezi tmavým a světlým motivem (obrázek 04). Volbu najdete v sekci Vzhled → Cookies pod záložkou Nastavení. Umístěna je na spodním konci stránky. 

Obrázek 04
Obrázek 04

V sekci Ostatní na spodním konci stránky je možné upravit chování pro další služby: 

 • Zapnout Facebook Conversions API: komunikace s Conversions API probíhá jako přímé spojení mezi e-shopem a Facebookem (více v nápovědě Facebook reklama a měření konverzí). Abyste vyhověli legislativě, aktivovaná by měla být volba Po získání souhlasu uživatele, kdy začnou být Facebooku zasílána data až po odsouhlasení cookie lišty zákazníkem.
 • Spustit Facebook, Instagram widget: při načítání widgetů nemůžeme ovlivnit, jaká data Facebook do prohlížeče ukládá, a proto doporučujeme aktivovat volbu Po získání souhlasu uživatele. Widgety se aktivují až po udělení souhlasu v cookie liště zákazníkem.

Univerzální znění souhlasu s použitím cookies a Podmínek ochrany osobních údajů

V rámci přípravy nového doplňku došlo i k revizi znění souhlasu. Jako univerzální znění můžete použít: "Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost." Součástí souhlasu by měl být i odkaz na Podmínky ochrany osobních údajů na vašem e-shopu.  

U našich univerzálních Podmínek ochrany osobních údajů jsme aktualizovali jejich znění tak, aby změnám vyhovovalo (viz bod IV. Používání souborů cookies). Vzor najdete v Shoptet Univerzitě v sekci E-shop a právo (jedná se o ikonku čapky v horní liště vašeho e-shopu). 

Konkrétní znění souhlasu a podmínek ochrany osobních údajů je třeba vždy konzultovat s právníkem a zajistit, aby jejich znění odpovídalo přímo vašemu podnikání. 

Jak cookie lišta v Shoptetu funguje z pohledu zákazníka?

V případě volby Znění platné do roku 2022 má lišta pouze informativní charakter. Analytické a marketingové kódy jsou spuštěny ihned po vstupu zákazníka na váš e-shop a zákazník nemá možnost je deaktivovat. Tento typ souhlasu zákazníci uvidí jako lištu s upozorněním ve spodní části obrazovky (obrázek 05). 

Obrázek 05
Obrázek 05

U volby Znění platné od roku 2022 nedojde k aktivaci marketingových a analytických kódů, dokud k tomu zákazník neudělí své svolení (obrázek 06).

Obrázek 06
Obrázek 06

Po kliknutí na Nastavení se zákazník dostane k detailu jednotlivých souhlasů. Vždy musí udělit souhlas pro Nezbytné cookies a dále může zvolit, jestli udělí souhlas pro Analytické a Profilující (marketingové) cookies (obrázek 07).

Obrázek 07
Obrázek 07

Souhlas zákazníka se zpracováním cookies je uložen na šest měsíců nebo do vymazání souborů cookies v prohlížeči zákazníka. Stejné chování nastává, pokud zákazník udělí souhlas pouze pro jeden typ cookies (analytické nebo profilující).

Volba připomenutí souhlasu v nastavení lišty určuje, po jaké době bude zákazníkovi po odmítnutí analytických nebo marketingových cookie lišta znovu zobrazena. 

Nastavení cookie lišty lze rovněž vyvolat odkazem v textu, pokud se do zdrojového kódu v WYSIWYG editoru vloží kód <a class="js-cookies-settings" href="#">Váš text</a>

Funkci můžete použít například v článku, který se cookies na vašem e-shopu věnuje. Zákazník tak jednoduchým kliknutím na odkaz může nastavení cookies vyvolat. Kód lze použít ve všech textech na e-shopu, tj. článcích, rubrikách, popisech kategorií a produktů atd. 

Více o práci s WYSIWYG editorem najdete v článku HTML Editor (WYSIWYG).

Sekce Statistiky

Sekce Statistiky pomocí grafu zobrazuje celkový počet udělených souhlasů a odmítnutí pomocí přehledného grafu za určené období (obrázek 08). 

Obrázek 08
Obrázek 08

Pokud zákazník s lištou neprovede interakci (tedy cookies nepřijme ani neodmítne), do grafu se nic nezaznamená. 

Export souhlasů

Pro účely kontroly je možné využít Export souhlasů. Souhlasy za vámi určené období jsou vyexportovány do *.csv souboru. Lze z něj ověřit např. jestli udělil konkrétní uživatel souhlas s analytickými nebo marketingovými cookies, případně samotné nasazení lišty pro účely kontroly. Do souboru jsou propisovány pouze udělené souhlasy. 

V souboru naleznete: 

 • datum udělení souhlasu,
 • cookie id,
 • IP adresu, ze které byl souhlas udělen,
 • typ uděleného souhlasu.

Jak funguje integrace v rámci Google Consent mode?

I v případě služeb Google Analytics a Google Ads uděluje zákazník svůj souhlas pro sběr cookies. Pokud sběr analytických a marketingových dat zakáže, společnosti Google jsou odesílána pouze tzv. základní anonymizovaná data. Podrobnější informace o režimu souhlasu pro služby Google můžete najít zde

Pokud zákazník souhlas s odesíláním marketingových nebo analytických dat neudělí, případně ponechá lištu bez reakce, budou ovlivněna data v Google Analytics a Google Ads. 

Jak funguje udělení souhlasu pro kódy nasazené přes Google Tag Manager?

Při nasazení analytických a marketingových kódů jsou informace o udělení souhlasu předávány do Google Tag Manageru přes eventy default_consent a update consent pomocí kódu gtag. Eventy lze najít v preview módu přímo v GTM. 

V praxi tak v nastavení GTM postačí aktivovat Povolit přehled nastavení souhlasu (obrázek 09) v nastavení konkrétního kontejneru (Nastavení → Nastavení kontejneru). 

Obrázek 09
Obrázek 09

Dále je třeba u jednotlivých kódů nastavit, jestli se jedná o analytické nebo marketingové kódy. To je možné v detailu kontejneru pod záložkou Značky. Po výběru konkrétní značky přejděte do sekce Rozšířená nastavení → Nastavení souhlasu.

Je třeba mít aktivní volbu Požadovat další souhlas ke spuštění značky (obrázek 10). Do pole je pak třeba vložit hodnotu ad_storage pro marketingové kódy nebo analytics_storage pro analytické kódy. Obě hodnoty lze použít i zároveň. Jednotlivé kódy se budou spouštět až poté, co GTM obdrží pro danou kategorii souhlas. 

(obrázek 10)