Zvláštní daňové režimy OSS a Reverse charge

V rámci svého e-shopu na Shoptetu můžete díky doplňku Mezinárodní prodej používat dva zvláštní daňové módy – OSS a Reverse charge. Pokud si nejste jisti, jestli a jak se vás problematika těchto daňových režimů týká, přečtěte si článek na našem blogu. V něm jsou přehledně popsané případy, které mohou nastat.

OSS – One Stop Shop

Co je to OSS?

V případě, že na vašem e-shopu nabízíte prodej do zahraničí pro koncové zákazníky, je třeba sledovat limit pro zahraniční prodej. Ten je v daném kalendářním roce 10 000 EUR a pokud ho překročíte, nastává pro vás povinnost odvádět DPH do všech členských zemí, kam zboží dodáváte.

Od 1.7.2021 byl zaveden režim OSS (One stop shop), který umožňuje odvod DPH za zahraniční prodeje přímo v ČR a není třeba se registrovat k odvodu DPH v každé členské zemi zvlášť.

Jak OSS aktivovat?

V rámci svého e-shopu můžete OSS jednoduše aktivovat na záložce Nastavení → Základní nastavení → Daně pod nadpisem Mezinárodní prodej a DPH (obrázek 01). Postačí označit zatržítko OSS plátce, změnu uložit a daňový mód se automaticky aktivuje pro všechny nově přijaté objednávky.

Obrázek 01
Obrázek 01

Jak OSS v Shoptetu funguje?

Pokud v e-shopu nakoupí zákazník, který neuvede ve fakturačních údajích DIČ, daňový mód se automaticky aktivuje a v objednávce dojde ke změně sazby DPH dle země, kam je zboží doručováno. Konečná částka nákupu pro zákazníka zůstává stejná, dochází pouze ke změně sazby DPH. V objednávce se zobrazí upozornění, že objednávka spadá pod režim OSS (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

Aby režim OSS fungoval, je třeba mít správně nastavené daňové sazby. Kontrolu je možné provést v Nastavení → Základní nastavení → Daně na záložce Daňové sazby.

Hodnoty ve sloupci Výchozí zóna by měly odpovídat sazbám DPH země, kde je subjekt jako plátce DPH registrován. Pokud jste tedy registrováni jako plátci daně v České republice, nastavení sazeb by mělo vypadat jako na následujícím obrázku (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

V případě, že budou nastaveny jiné sazby DPH, po přijetí objednávky spadající pod režim OSS bude aplikována 0% sazba DPH. Pro dotčené objednávky je pak třeba ručně změnit sazbu DPH na správnou. 

OSS a různé daňové sazby pro produkt

Pokud jste účastníkem režimu OSS a prodáváte zboží, které je v různých zemích zařazeno v jiné daňové sazbě (např. v České republice má standardní sazbu DPH a na Slovensku se pro něj používá snížená sazba DPH), je možné to zohlednit na detailu konkrétního produktu. 

Po aktivaci režimu OSS se v detailu produktu objeví na záložce Ceník pod nadpisem OSS sazby tabulka, kde je pro jednotlivé země doručení možné nastavit jinou daňovou sazbu (obrázek 04). 

Obrázek 04
Obrázek 04

Různé daňové sazby jsou podporovány i v ručních a automatických importech. Více v článcích Import produktů a Automatické importy produktů.

Reverse charge

Co je to Reverse charge?

Reverse charge je tzv. přenesená daňová povinnost. Týká se vás v případě, že jste subjekt registrovaný jako plátce DPH a dodání zboží probíhá do jiné členské země EU taktéž plátci DPH. Odběratel odvádí daň v zemi, kde má sídlo nebo místo podnikání (např. Slovensko) a v takovém případě u vás nastává povinnost fakturovat objednávku bez DPH. 

Více informací o režimu Reverse charge a o podmínkách, kdy se na vaše objednávky vztahuje, můžete najít na našem blogu.

Jak Reverse charge v Shoptetu funguje?

Pro správné vyhodnocení režimu Reverse charge je třeba, aby zákazník při objednávce zadal správně všechny své fakturační údaje. Zásadní je především DIČ, na jehož základě probíhá detekce režimu a je aktivován odpočet DPH.

Pokud zákazník ve třetím kroku objednávky zadá DIČ, dojde k přepočítání košíku a výsledná cena bude zobrazena bez DPH (obrázek 05). 

Obrázek 05
Obrázek 05

Po odeslání objednávky dochází k ověřování platnosti DIČ zadaného v objednávce. Status ověření můžete najít v detailu objednávky (obrázek 06), jedná se o barevnou tečku na řádku DIČ (VAT ID). Pokud se DIČ nepodaří ověřit, zobrazí se navíc upozornění v oranžovém boxu. 

Obrázek 06
Obrázek 06

Barvy tečky mají následující význam: 

  • Zelená: DIČ bylo úspěšně ověřené a je platné. Zákazník by tak měl mít na Reverse charge nárok.
  • Červená: DIČ se nepodařilo ověřit a pravděpodobně není platné. Zákazník v tomto případě nemá na odpočet DPH nárok. Dodatečnou kontrolu můžete případně provést ještě přes systém Vies.
  • Modrá: probíhá ověřování zadaného DIČ. Zkuste objednávku zkontrolovat za několik minut.

Status validace je možné změnit i ručně po kliknutí na tlačítko Fakturační údaje (obrázek 07). V tabulce pak stačí pro řádek Validace DIČ změnit hodnotu na požadovanou. 

Obrázek 07
Obrázek 07

V případě, že zjistíte, že zákazník nemá na daňový režim Reverse charge nárok, je třeba: 

  • Z fakturačních údajů vymazat neplatné DIČ.
  • Poté se vám otevře možnost editace daňového režimu, změňte na hodnotu Normální nebo OSS (obrázek 08).
  • Objeví se nové okno, kde můžete zvolit, zda sazby DPH u položek objednávky upravíte ručně nebo je necháte upravit automaticky (obrázek 09).
Obrázek 08
Obrázek 08
Obrázek 09
Obrázek 09

Pokud změníte daňový režim objednávky a bude přičteno DPH, je možné z detailu objednávky odeslat e-mail s aktuální částkou objednávky, aby měl zákazník aktuální podklady k platbě. Ten si můžete nadefinovat v Nastavení → Emaily → Informační emaily (více informací najdete v článku Informační e-maily). K tomuto e-mailu můžete přiložit fakturu a pomocí propisovací značky do něj můžete vyplnit platební údaje s částkami včetně DPH.

Pokud si zákazník zvolil platbu přes platební bránu, je možné po úpravě objednávky odeslat v informačním e-mailu tlačítko pro dodatečnou platbu. Návod, jak e-mail nadefinovat, najdete v článku Platební brány – zaslání odkazu pro dodatečnou platbu.