Ostatní nastavení vzhledu

Doplňková nastavení vzhledu naleznete v umístění Vzhled a Obsah → Editor na záložce Další nastavení (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Favicona

V tomto umístění můžete nahrát faviconu, která se bude zobrazovat na záložce v prohlížeči. Podrobnější informace o možnostech favicony najdete v článku Favicona.

Drobečková navigace

Drobečková navigace se zpravidla zobrazuje návštěvníků pod horním menu e-shopu. Zde můžete zvolit, jestli se bude úvodní stránka zobrazovat ikonou nebo textově.

Carousel

Carousel je velký banner (slider) na titulní straně. V něm lze zobrazit střídavě více snímků najednou. Jeho hlavní nastavení a možnost nahrání obrázku najdete v umístění Vzhled a Obsah → Bannery na záložce Carousel.

Zde pouze nastavujete, po jak dlouhou dobu se bude každý snímek zobrazovat. Údaj je uveden v milisekundách, např. snímek, který se má zobrazovat 10 sekund, odpovídá 10 000 milisekundám.

Informační proužek

Informační proužek slouží k zobrazením důležitých informací zákazníkům. Obvykle se používá pro informace technického charakteru jako dovolené nebo jiné provozní informace.

Chování informačního proužku je navázané na soubory cookies. Pokud návštěvník vašeho e-shopu zavře proužek s oznámením, záznam o zavření se uloží do cookies. Platnost cookies Shoptetu je jeden rok.

Pokud chcete zobrazovat nějaké informace zákazníkům po vstupu na stránku, například pro účely marketingu, doporučujeme využít upozornění pro nové návštěvníky. V tomto typu upozornění lze vzkaz plnohodnotně formátovat a také nastavit, po jaké době se má zákazníkům zobrazit znovu. Není tak třeba spoléhat na nastavení cookies.

Upozornění v košíku

Obsah, který zde vložíte, se zobrazí ve druhém kroku košíku – tedy u výběru dopravy a platby. Můžete ho využít na jakékoliv upozornění (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

Jelikož se jedná o editovatelné pole našeho WYSIWYG editoru, nemusíte vkládat pouze text. Je možné nahrát do tohoto sdělení i obrázky a obsah formátovat pokročilejším způsobem, než je tomu například u informačního proužku. Přes volbu Nástroje → Zdrojový kód můžete také vložit HTML kód.

Stránka 404

Stránka 404, nebo-li chybová stránka, je neodmyslitelnou součástí e-shopu. I když nechcete, aby se na ni zákazník dostal, může se to stát. Například pokud zákazník zadá URL některé vaší kategorie nebo produktu nesprávně.

V tomto umístění můžete díky WYSIWYG editoru vzhled stránky 404 upravit. Pokud necháte pole editoru bez úprav, použije se výchozí nastavení stránky 404 tak, jak ho používá Shoptet (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

Jakmile do editoru cokoliv napíšete, pak se stránka bude zobrazovat podle vašich úprav.

Do WYSIWYG editoru můžete vložit HTML kód přes volbu Nástroje → Zdrojový kód. To vám dává možnost vložit nejen text, obrázky a odkazy, ale vaše sdělení můžete také lépe přizpůsobit pomocí kaskádových stylů a scriptů, aby bylo pro zákazníky vizuálně poutavé a srozumitelné. Pomocí správně umístěných odkazů můžete přenést pozornost zákazníka zpět na vaše produkty. S propracovanějším zobrazením vám může pomoci váš kodér nebo například někdo z námi prověřených specialistů.