Prvky

Prvky

Prvky a jejich umístění na stránce e-shopu spravujete v umístění Vzhled a Obsah → Šablony na záložce Prvky (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Jak pracovat s jednotlivými prvky?

Obrázek 01 ukazuje jednotlivé prvky rozmístěné v levém sloupci a patičce e-shopu.

Pro některé šablony je možné zobrazit i pravý sloupec a prvky do něj umístit. V případě pravého sloupce závisí na konkrétní šabloně a typu stránky, jestli bude zobrazen. 

  • Prvek stránky:pokud na něj kliknete levým tlačítkem myši a podržíte, můžete ho na schématu přetáhnout na místo, kde se má na stránce zobrazovat.
  • Umístění do koše: pokud kliknete na červený křížek, odstraníte prvek ze stránky. Nebude úplně smazán, jen se umístí do Koše ve spodní části obrazovky a v e-shopu nebude viditelný. Do koše můžete prvek umístit také tažením.
  • Koš: zde jsou umístěny prvky, které se na stránce nezobrazují. Přetažením je můžete vzít a někam umístit.