Menu

Jak editovat menu e-shopu?

Možnost editace menu naleznete v administraci v umístění Vzhled a obsah → Menu. Zde můžete upravovat obsah horního menu e-shopu a obsah prvku Menu box, který najdete v záložce Informace o vás

Menu box je banner, kde můžete zobrazovat nejdůležitější informace týkající se e-shopu. Lze ho umístit do bočního sloupce nebo do patičky.

Úprava položek horního menu

Pro editaci vodorovného menu přejděte v Vzhled a obsah → Menu na záložku Horní menu (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

V pravém sloupci můžete modrými šipkami na řádku (tažením myší) měnit pořadí jednotlivých položek. Červeným křížkem se daná položka z menu smaže (obrázek 01).

Volba Otevřít v novém okně nastavuje, jestli se po kliknutí na odkaz bude stránka otevírat v  aktuální nebo nové záložce prohlížeče.

Možnost Rozbalit nastavuje, jestli se po najetí na odkaz zobrazí podřazené položky jako rolovací menu (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

Přidání nové stránky do horního menu

Kliknutím na tlačítko Přidat v pravém horním rohu se vám zobrazí možnost přidání stránky, rubriky, kategorie nebo externího odkazu. Pokud zvolíte například stránku, zpřístupní se vám seznam všech článků, které můžete do menu přidat včetně systémově generovaných stránek (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

Obdobně se pak přidávají i kategorie. Lze zvolit buď všechny hlavní kategorie nebo lze vybrat pouze některé. Do horního menu můžete přidat i rubriku nebo odkaz na externí stránku.

Počet zobrazených položek v liště horního menu závisí na délce názvů a rozlišení obrazovky. Zbytek položek, které se do standardního zobrazení nevejdou, se sbalí do tzv. hamburgerového menu (obrázek 04). Doporučujeme tedy v horním menu umístit pouze ty nejdůležitější kategorie a informace, které mají být ihned viditelné.

Obrázek 04
Obrázek 04

Informace pro vás (prvek Menu box)

Editace jednotlivých článků zařazených v menu boxu je možná v sekci Vzhled a obsah → Menuna záložce Informace pro vás

Logika úpravy pořadí článků a přidání nového článku je totožná jako v případě editace horního menu (viz Úprava položek horního menu a Přidání nové stránky do horního menu).

Pro umístění prvku přejděte do Vzhled a obsah → Šablony. Na záložce Prvkynaleznete prvek s názvem Menu box Informace pro vás. Ten odpovídá právě sekci Informace pro vás (obrázek 05). Můžete ho přesunout do levého sloupce nebo patičky.

Více o nastavení jednotlivých prvků si můžete přečíst v článku Prvky.

Obrázek 05
Obrázek 05

Menu box umístěný v patičce se pak zákazníkům zobrazí takto (obrázek 06).

Obrázek 06
Obrázek 06