Záhlaví e-shopu

Úpravu záhlaví vašeho e-shopu naleznete pod záložkou Vzhled a Obsah → Editor

Pokud chcete vytvářet nebo nahrávat vlastní obrázky, doporučujeme se podívat do nápovědy Rozměry bannerů, loga a záhlaví na šablonách, kde jsou uvedeny rozměry všech prvků pro jednotlivé šablony. 

V případě, že nevyužijete možnost nahrát logo, zobrazí se vám v záhlaví e-shopu text. Jedná se o Název obchodu a Podtitul obchodu, které zadáváte v administraci v Nastavení → Základní nastavení → Nastavení obchodu.

Šablony nové generace

Záhlaví novějších šablon umožňuje úpravu vzhledu pomocí těchto možností: Obrázek na pozadí, Logo a Barva záhlavíBarva záhlaví ovlivňuje na desktopu pozadí menu a pro mobilní verzi barevnost celé hlavičky. 

Obrázky lze nahrát přes volbu Nahrát (obrázek 01). Barvu záhlaví si pak můžete zvolit z paletky, případně použít vlastní hexadecimální kód barvy. 

Obrázek 01
Obrázek 01

Šablony, kterým skončila podpora

Starší šablony můžete používat stejným způsobem jako šablony z nejnovější generace. Jedná se o šablony Echo, Soul, Rock a Pop. 

U těchto šablon máte tři možnosti nahrání obrázků do záhlaví: Obrázek na pozadí, Obrázek a Logo. Oproti novějším šablonám zde není možnost změny Barvy záhlaví. Nové obrázky přidáte kliknutím na tlačítko Nahrát (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

Jak překrýt zobrazení textu v záhlaví? Je třeba nahrát logo, aby se text ztratil. Pokud však  máte celé záhlaví připravené a nechcete nahrávat žádný obrázek, postačí nahrát průhledný obdélník. Bude tak zachován i proklik na úvodní stránku.

Jak přehrát nahrané pozadí v záhlaví? Jelikož v tomto případě nejde použít smazání přes křížek v rohu obrázku, jako je tomu u loga, je třeba nahrát například bílý obdélník. Tím se obrázek přemaže a můžete vytvářet znovu.