Rozvržení (layout) stránky

Rozvržení

Rozvržení úvodní stránky, podstránky a detailu produktu můžete měnit v administraci v umístění Vzhled a obsah → Šablony na záložce Rozvržení.

U každého z prvků (úvodní stránka, podstránka, detail produktu) můžete nastavit, jestli se zobrazí oba postranní sloupce (pravý postranní sloupec podporují pouze šablony Rock, Pop, Soul), levý sloupec, nebo žádný. Na tomto nastavení pak závisí možnost vkládání jednotlivých prvků do sloupců.

Pokud nastavíte prvky do pravého bočního sloupce a ten poté v nastavení zakážete, tak prvky v administraci z pravého sloupce nebudou na e-shopu viditelné, i když v administraci ve sloupci umístěny budou.

Vzhledem k rozdílným možnostem jednotlivých šablon se nemusí veškerá nastavení vzhledu na konkrétních šablonách vždy projevit.

Úvodní stránka

Kliknutím volíte, jestli se budou zobrazovat oba postranní sloupce, pouze levý nebo žádný.

Pod touto nabídkou se zobrazuje také možnost rozvržení výpisu produktů. Zde si můžete zvolit jeden ze čtyř způsobů, kterými je možné zobrazovat seznam produktů na stránce (obrázek 01):

 • Seznam,
 • Seznam a náhledy,
 • Katalog - 3 položky na řádek,
 • Katalog - 4 položky na řádek.
Obrázek 01
Obrázek 01

Podstránka

Kliknutím volíte, jestli se budou zobrazovat oba postranní sloupce, pouze levý nebo žádný.

Pod nabídkou se zobrazuje možnost rozvržení výpisu produktů. Zde si můžete zvolit jeden ze čtyř způsobů, kterými je možné zobrazit seznam produktů na stránce (obrázek 02):

 • Seznam,
 • Seznam a náhledy,
 • Katalog - 3 položky na řádek,
 • Katalog - 4 položky na řádek.
Obrázek 02
Obrázek 02

Detail produktu

Kliknutím volíte, jestli se budou zobrazovat oba postranní sloupce, pouze levý nebo žádný.

Pod nabídkou se zobrazuje možnost rozvržení rozvržení výpisu podobných a souvisejících produktů. Můžete zvolit jeden ze čtyř způsobů, kterými je možné zobrazovat jejich seznam na stránce (obrázek 03):

 • Seznam,
 • Seznam a náhledy,
 • Katalog - 3 položky na řádek,
 • Katalog - 4 položky na řádek.
Obrázek 03
Obrázek 03

Články a stránky

Kliknutí lze zvolit, zda se bude zobrazovat v detailu článku levý sloupec nebo žádný (obrázek 04). 

Obrázek 04
Obrázek 04

Mobilní zobrazení

V rámci mobilního zobrazení lze zvolit, jestli se bude zobrazovat jedna řada produktů (defaultně nastaveno) nebo se zobrazí po zaškrtnutí volby dvě řady produktů (obrázek 05). Možnost výběru zobrazení není podporována v šablonách, kterým skončila podpora (Pop, Rock, Soul, Echo). 

Obrázek 05
Obrázek 05