Povinná pole

Povinná pole

Povinná pole umožňují nastavit pole, která se zákazníkovi zobrazí v objednávkovém procesu pro fakturační a doručovací adresy. Nastavení najdete pod kartou Nastavení → Zákazníci → Povinná pole

Tato pole se také zobrazí při registraci, pokud se jedná o zákaznickou skupinu, která vyžaduje vyplnění kompletního profilu. Více informací o nastavení skupin zákazníků v článku Skupiny zákazníků.

V roletce se zobrazují možnosti nepovinné, zobrazit jako povinné a nezobrazovat. U všech položek s výjimkou e-mailu a země (ve fakturační adrese) si můžete zvolit jak a jestli je chcete ukazovat zákazníkům (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Pokud chcete využívat systémový export pro Českou poštu doporučujeme zobrazovat číslo popisné a ulici zvlášť. Více informací najdete v článku Česká pošta – podání online.

V objednávkovém procesu jsou povinná pole označená červenou hvězdičkou. Doručovací adresa se zákazníkovi zobrazí až po zaškrtnutí pole Doručit na jinou adresu (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

Ukládání fakturační adresy

Pokud se zákazník zaregistruje jako uživatel s minimem informací (e-mail a heslo), při první objednávce se doplní fakturační adresa včetně případného názvu společnosti, IČ a DIČ, pokud jsou tato políčka označena jako povinná.

V případě, že je informace už vyplněna v detailu klienta v administraci, nepřepíše se. Jakmile jsou políčka nepovinná, nedoplní se nic.

Ukládání doručovací adresy u registrovaných zákazníků

Pokud se zákazník v minulosti registroval a provedl objednávku, může se mu objevit roletka s výběrem doručovacích adres, které u minulých objednávek zadával.

Pokud chcete, aby se doručovací adresa ukládala k registrovanému zákazníkovi, je třeba nastavit políčka v doručovací adrese jako povinná. Pokud zákazník nebude chtít doručovací adresu využít, systém nebude její výběr pro dokončení objednávky vyžadovat. 

Chování ukládání do administrace

Pokud zákazník vybere z rozbalovacího pole existující adresu a změní některý z jejích údajů (obrázek 03):

  • U prázdných a povinných políček dojde k doplnění do vybrané doručovací adresy.
  • Jiná políčka se nemění.

Pokud zákazník nevybere z rozbalovacího pole žádnou adresu a zadá novou ručně:

  • Nestane se nic, pokud jsou políčka nepovinná.
  • Nová adresa se uloží k registrovanému zákazníkovi v případě povinných políček.
Obrázek 03
Obrázek 03