SMS upozornění

Díky doplňku SMS upozornění můžete automatizovat rozesílání SMS s různým sdělením pro různé stavy objednávek. Máte k dispozici historii odesílání i upozornění na pokles kreditu. S výběrem a objednáním doplňku vám rádi poradíme na info@shoptet.cz.

Co je SMS upozornění?

Jedná se o možnost zasílání SMS zpráv přímo z administrace v detailu objednávky. Díky tomu máte možnost informovat zákazníka o tom, co se děje s jeho nákupem. Bude mít tak přesně přehled, že jste jeho objednávku přijali, že mu jeho balíček připravujete nebo že zásilka už putuje na jeho adresu.

Nastavení SMS upozornění

Je třeba se zaregistrovat na sms-sluzba.cz, objednat si a předplatit kredit na zasílání zpráv. Poté v administraci v sekci Marketing → SMS upozornění vyplňte přihlašovací údaje do SMS služby (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

V tabulce SMS šablony máte přehled vašich šablon. SMS šablonu upravíte po kliknutí na řádek s danou šablonou. Šablonu smažete kliknutím na červený křížek v pravém sloupci. 

Upozornění na nízký kreditse bude hodit, když se dostanete pod nastavenou hranici kreditu.

Jak přidat novou SMS?

Po kliknutí na tlačítko Přidat přidáte novou šablonu SMS zprávy. Vyplňte název šablony a samotný text.

V poli Odeslat při stavu máte na výběr z nastavených stavů objednávky (obrázek 02). Stavy objednávek najdete v Nastavení → Objednávky → Stavy. Více informací je v článku Stavy objednávky.

Pokud zaškrtnete políčko Povolit automatické odesílání, SMS zpráva se odešle vždy poté, co se objednávka přepne na zvolený stav.

Obrázek 02
Obrázek 02

Jak odešlu SMS?

SMS zprávy lze odesílat automaticky, jak je popsáno v kapitole výše. Můžete je ale také odesílat ručně z detailu objednávky.

Po aktivaci doplňku v detailu každé objednávky je tlačítko SMS (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

Když objednávku zpracujete, stačí na tlačítko kliknout a zvolit jednu z připravených šablon zprávy. Můžete dodatečně upravit číslo a text a také zvolit, jestli vyžadujete zprávu o doručení (obrázek 04).

Obrázek 04
Obrázek 04

Hodnota odeslané zprávy se pak odečte z vašeho aktuálního kreditu.

Informace o datu a času odeslání včetně textu SMS se vám ukládá v historii každé objednávky.