Export objednávek

Objednávky lze z e-shopu exportovat do různých formátů a dále s nimi pracovat – například importovat do účetních programů nebo podacích rozhraní dopravců. Možnost exportu objednávek najdete pod záložkou Objednávky → Export (obrázek 01).

Jeden uživatel nebo partner může mít spuštěný pouze jeden export objednávek, tj. nelze mít více souběžných probíhajících exportů, které vyvolá jeden partner nebo uživatel administrace. Pro stažení dalšího exportu objednávek je třeba počkat na dokončení předchozího požadavku. 

Obrázek 01
Obrázek 01
 • Typ exportu: určuje, v jakém formátu a pro jakou službu bude výsledný export. Jsou zde připraveny připraveny systémové exporty pro různé dopravce, které lze bez dalších úprav využít pro podání zásilek. Nadefinovat lze i vlastní export s požadovanými parametry. Pokud exportujete větší množství objednávek (v řádu tisíců), je vhodnější použít formát *.csv.
 • Zahrnout objednávky: zde si můžete zvolit časové období, ze kterého objednávky budou exportovány. Lze zvolit Všechny, pevně dané rozmezí od-do (V rozmezí) nebo stahovat do souboru Jen nové nebo změněné objednávky. Poslední volbu využijete především v exportech do účetních programů. Datum se po nastavení přidává i do exportu přes URL.
 • Zabezpečení exportů: určuje, pro kterého partnera bude generována URL adresa pro stažení exportu. Více najdete v nápovědě Zabezpečení exportů.
 • Permanentní odkaz: tato volba se váže k online exportu například při synchronizaci s externím systémem s použitím URL. Pro export zvolte požadovaný typ exportu, z jakého období mají být objednávky stahovány a případné omezení pro stažení (ať už pro partnera nebo konkrétní IP adresu). Poté zkopírujte vygenerovanou URL a vložte ji do externího systému.
 • Povolit pouze z konkrétní IP adresy: po zaškrtnutí této možnosti bude export možné provést pouze z vyplněné IP adresy.

Po navolení parametrů exportu použijte tlačítko Export v pravém horním rohu a systém vygeneruje soubor, který můžete uložit a dále zpracovávat. 

Export přes URL

Exportovat objednávky lze i zadáním definované URL adresy do prohlížeče nebo externího programu. Stahování exportu lze případně zabezpečit dvěma způsoby: 

 • Zabezpečení exportů: jedná se vygenerování unikátní URL adresy včetně zabezpečovacího hashe pro každého z partnerů. Po skončení spolupráce pak lze přístup jednotlivým partnerům odebrat, aniž by to ovlivnilo ostatní. Více naleznete v nápovědě Zabezpečení exportů. Pro vygenerování unikátní URL adresy stačí pouze vybrat příslušného partnera z nabídky.
 • Povolit pouze z konkrétní IP adresy: přístup k vygenerovanému exportu bude možný pouze pro zadanou IP adresu.

Pokud využíváte export zahrnující jen nové nebo změněné objednávky, můžete v případě neúspěšného stažení objednávek opakovat synchronizaci od libovolného data připojením &updateTimeFrom=YYYY-MM-DD nebo případně i s přesným časem &updateTimeFrom=YYYY-MM-DD%20HH:MM:SS na konec odkazu exportu (tedy např. &updateTimeFrom=2019-01-31).

Budete tak mít jistotu, že nebudou ve feedu chybět žádné nové nebo změněné objednávky od daného data. Pokud stahujete objednávky více než jednou za 15 minut, lze využít pouze tento způsob stažení objednávek.

Vytvoření vlastního typu exportu

Pod možností Vytvořit vlastní typ exportu lze nadefinovat a upravit vlastní šablonu exportu.

Šablonu lze duplikovat z existující šablony včetně systémových a následně ji upravovat. Pokud používáte duplikaci šablony, nelze změnit její formát. Druhou možností je vytvoření prázdné šablony, u které zvolíte formát a upravíte ručně obsah dle vašich potřeb (obrázek 02). 

Obrázek 02
Obrázek 02

Po uložení nové šablony máte následující možnosti úprav (obrázek 03):

 • Skrýt: umožňuje skrytí exportu v detailu objednávky a hromadných operacích na přehledu objednávky.
 • Možnosti: možnost detailního nastavení souboru v závislosti na formátu – např. oddělovací znaky, jestli exportovat hlavičku souboru apod.
 • Kód dopravy: zde je možné omezit dopravce, které do exportu chcete propisovat. Pokud zvolíte např. Českou poštu, do exportu budou vyexportovány pouze ty objednávky, které mají Českou poštu přiřazenou jako dopravce.
 • Stav objednávky: lze omezit stav, ze kterého budou objednávky exportovány.
 • Obsažené sloupce: všechny sloupce, které budou v exportovaném souboru použity. Lze s nimi libovolně manipulovat, v levé části je vysvětlivka, na co se jaký sloupec váže a v pravé části pak kód, který je pro sloupec použit v exportu. Obsah lze libovolně měnit, mazat, vkládat a přesouvat řádky. Jak jdou od shora, tak budou začínat v souboru exportu.

Po každém kroku provedeném v šabloně exportu je třeba kliknout na tlačítko Uložit v horní části. Systém při více souběžných krocích uloží pouze poslední provedený krok.

Obrázek 03
Obrázek 03

Typ exportu

Zde najdete přehled všech dostupných šablon exportu. Je možné vytvářet nové pomocí tlačítka Přidat. Nepoužívané vlastní šablony je možné mazat v pravém sloupci kliknutím na červenou ikonku (obrázek 04).

Obrázek 04
Obrázek 04

Přístupový log

Zde najdete seznam provedených exportů. Jedná se jak o exporty přes URL adresu, tak ruční exporty z první záložky Export (obrázek 05).

Obrázek 05
Obrázek 05

Tipy a triky

V případě systémového PPL exportu se může stát, že vám aplikace PPL soubor nevezme kvůli špatném kódování. V takovém případě přejděte v PPL administraci v menu do Nastavení a v Úpravě nastavení importu zásilek vyberte možnost Encoding. Zde stačí zvolit možnost Central European (Windows). Po uložení změn už půjde exportní soubor nahrát v pořádku.