Příznaky

Příznaky

Sekci Příznaky naleznete v umístění Produkty → Přehled v detailu produktu (obrázek 01).

Příznaky slouží k označení a odlišení zboží se speciálními vlastnostmi (např. zboží v akci nebo novinky). Pokud ke zboží přidáte daný příznak, objeví se na e-shopu zpravidla jako štítek v rohu přes náhledovou fotografii produktu.

Příznaky se nastavují pouze konkrétním produktům, ne pro jednotlivé varianty. U každého příznaku lze nastavit, kdy se bude u produktu zobrazovat (datum od-do).

Na e-shopu jsou v základním nastavení tři systémové příznaky: Akce, Novinka a Tip. Podle systémových příznaků je možné zboží také filtrovat, pokud máte aktivní doplněk Parametrické filtry.

Obrázek 01
Obrázek 01

Nastavení příznaků

Upravovat příznaky a přidávat vlastní můžete v Nastavení → Produkty → Parametry a příznaky na záložce Příznaky (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

V prvním sloupci vidíte název příznaku. Ve druhém sloupci vidíte, jestli se jedná o příznak systémový nebo vlastní. Příznaky označené jako vlastní jsou volitelné příznaky a můžete je libovolně upravovat. Maximální počet příznaků na e-shopu je 97. 

V pravém sloupečku můžete příznak aktivovat nebo deaktivovat. Pokud po kliknutí bude v pravém sloupečku šedivá ikonka s křížkem, příznak se vypnul u všech produktů, u kterých je použit. Přes červený křížek, který se objeví ve sloupci úplně vpravo lze vlastní příznak smazat. 

Po kliknutí na název příznaku se vám zobrazí nastavení (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03
  • Název:  jméno, pod kterým se příznak objeví na e-shopu.
  • Kód: slouží k identifikaci příznaku, např. v komunikaci s helpdeskem nebo pro exporty a importy produktů. Zákazníci na e-shopu ho neuvidí.
  • Zobrazit ve výpisu kategorie: pokud je zaškrtnuto, příznak se bude zobrazovat u produktů ve výpisu kategorie.
  • Zobrazit v detailu produktu: pokud je zaškrtnuto, příznak se bude zobrazovat v detailu produktu.
  • Zobrazovat produkty s příznakem v kategorii: umožňuje např. z produktů s příznakem Výprodej vytvořit kategorii Výprodej. Stačí zvolit existující kategorii, ve které se mají produkty zobrazovat. Pro nastavení je třeba, aby se jednalo o prázdnou kategorii. Pokud navštívíte detail takového produktu na záložce Kategorie, pak kategorii Výprodej nebude mít uvedenou ve výpisu kategorií jako aktivní.
  • Barva příznaku: určuje, jakou barvu bude mít štítek s textem, pomocí kterého se příznak zobrazuje u produktu. Barvu můžete vybrat z dostupné palety nebo zadat hexadecimálním kódem.

Nastavení systémových příznaků vypadá totožně. Není u nich však možné měnit název ani barvu štítku.

Upravit zobrazení příznaků je možné v sekci Nastavení → Produkty → Zobrazení pod nadpisem Další nastavení. Lze zvolit, zda bude příznak zobrazen se všemi informaci nebo pouze jako ikonka nebo sleva. 

Nastavení zobrazení příznaku je možné pouze pro šablony Tango, Classic, Step a Samba.  

Automatický příznak Akce

Systémový příznak Akce je unikátní tím, že je možné ho přímo navázat na použití akční ceny produktů (obrázek 04).

Pokud zaškrtnete políčko Navázat na akční cenu, příznak se automaticky zobrazí u produktu po dobu platnosti akční ceny.

Pokud u akční ceny v detailu produktu nemáte nastavené datum od-do, pak se příznak bude u takového produktu bude zobrazovat, dokud bude aktivní akční cena.

Obrázek 04
Obrázek 04

Když změníte platnost akční ceny, pak se automaticky změní i doba trvání platnosti příznaku Akce. Jestliže má produkt varianty, tak platnost příznaku je nastavena na maximální rozpětí platnosti akční ceny všech variant.

Pokud bude akce nastavena pro několik variant a mezi jednotlivými akcemi na jednotlivé varianty bude prodleva jeden den a více, pak se příznak Akce bude u produktu zobrazovat od prvního data první akce až do posledního data poslední akce. Bude se tedy zobrazovat i v prodlevě mezi akcemi u jednotlivých variant.

Po importu produktů se příznak akce nastaví těm produktům a variantám, které budou mít v importu uvedenou akční cenu.

Automatický příznak Novinka

Systémový příznak Novinka je možné přímo navázat nově přidané produkty, respektive na jejich Stáří.

V umístění Nastavení → Produkty → Parametry a příznaky přejděte na záložku Příznaky a klikněte na název systémového parametru Novinka. Zobrazí se jeho detail (obrázek 05).

Zaškrtněte možnost Automaticky nastavit na dobu. Po zaškrtnutí nastavte počet dní, během kterých chcete, aby se u nově přidaných výrobků zobrazoval příznak Novinka

Nastavení tohoto příznaku funguje podle sloupce Staří (ve dnech), který se nachází v Produkty → Přehled. Automatické nastavení příznaku není možné pro nově naskladněný produkt, který už před vyčerpáním zásob existoval.

Obrázek 05
Obrázek 05

Google parametry a Custom labely

Google parametry je možné propisovat pro příznaky jako custom labely. Ty můžete využít jak pro katalog produktů na Googlu, tak i na Facebooku. Můžete díky tomu vytvořit další skupiny produktů, které jsou například v Akci nebo jako Novinka.

Nastavení najdete na detailu každého příznaku v poli Google parametr (obrázek 06). V poli pak stačí vybrat pouze číslo custom labelu, pod kterým chcete, aby se parametr zobrazil. Celkem je možné označit až 5 labelů. 

Obrázek 06
Obrázek 06