Slevy X+Y

Doplněk Slevy X+Y umožňuje vytvářet podmíněné prodejní akce (např. akce typu „kupte si 3 knihy a získáte 1 další knihu dle vlastního výběru zdarma“). S výběrem a objednáním doplňku vám rádi poradíme na info@shoptet.cz.

Upozorňujeme, že tato funkce není plně dostupná ve starších šablonách Pop, Rock, Soul a Echo. Pokud používáte některou z těchto šablon a chcete využít slevy X+Y, doporučujeme přepnout na novější šablonu

Jak fungují slevy X+Y

Pro nastavení slevy X+Y je třeba určit nějaký produkt (či produkty), které zákazník musí zakoupit (podmínka „X“), a dále je třeba určit produkty, které zákazník při splnění podmínky obdrží zdarma („Y“). Aby došlo k uplatnění slevy X+Y, musí zákazník vložit do košíku všechny produkty z X i Y.

Můžete tak například nastavit základní akci 2+1 typu „kupte si libovolné 2 produkty z kategorie, a získáte třetí produkt z této kategorie zdarma.“ V takovém případě si pro uplatnění musí zákazník objednat celkem 3 produkty z této kategorie, kdy zaplatí za dva, a třetí získá zdarma.

Prioritizace slev X+Y

Slevy X+Y nelze ve výchozím nastavení kombinovat s jinými slevami, s výjimkou slevových kupónů. Pokud má zákazník nárok na věrnostní, množstevní, nebo objemovou slevu, bude na objednávku uplatněna pouze sleva X+Y.

Umožnit kombinaci slevy X+Y s jinými typy slev je možné, a to zaškrtnutím příslušné volby v nastavení slev X+Y.

Slevy X+Y je vždy možné kombinovat se slevovými kupóny, a stejně tak s akčními cenami.

Pokud je pro jeden produkt k dispozici více slev X+Y (tzn. produkt je zařazený ve více slevových akcích), nabídne se u něj pouze ta sleva, která má nejvyšší prioritu. Pokud chcete zákazníkům umožnit využít v objednávce více slev X+Y najednou, stačí si tuto možnost aktivovat v sekci Marketing → Slevy X+Y, na kartě Nastavení. Po zaškrtnutí příslušné volby se budou v košíku zákazníkům aplikovat další Slevy X+Y podle priority. Prioritu slev X+Y můžete upravit ručně v přehledu Marketing → Slevy X+Y (viz Obrázek 01).

Obrázek 01 - Příklad prioritizace slevových akcí
Obrázek 01 - Příklad prioritizace slevových akcí

V rámci jedné slevy X+Y obdrží zákazník zdarma vždy ten produkt (či produkty), který má nejnižší cenu. Například při nastavené slevě 5+1 pro obědová menu, pokud si zákazník objedná 6 obědových menu s různými cenami, obdrží zdarma to nejlevnější menu a ostatní mu budou účtovány.

Propagace slev X+Y zákazníkům

Při objednání nějakého produktu z „X“, na který se vztahuje sleva X+Y, se zobrazí informace v košíku v podobě banneru přímo u položky. Obsah tohoto banneru si můžete přizpůsobit v popisu slevy X+Y.

Obrázek 02 – Promo banner v košíku
Obrázek 02 – Promo banner v košíku

V případě, že je ve vytvořené slevě v „X“ i v „Y“ stejný produkt, zobrazí se v košíku automaticky motivační hláška napovídající zákazníkovi, kolik kusů produktu má ještě do košíku vložit, aby dosáhl na slevu.

Obrázek 03 – Příklad motivační hlášky v košíku, pokud je v X i v Y stejný produkt
Obrázek 03 – Příklad motivační hlášky v košíku, pokud je v X i v Y stejný produkt

Dále máte možnost povolit zobrazení informačního banneru na stránce s detailem produktu a zobrazení příznaku „Sleva X+Y“ v náhledovém obrázku produktu. Podrobnější informace o této možnosti jsou uvedeny v následující části článku.

Právní podmínky akce

Velice doporučujeme pro každou slevu X+Y vytvořit podrobné podmínky v „právním“ znění. Protože tato funkce umožňuje vytvářet propagační akce s poměrně propracovanými podmínkami, může vám uvedení daných podmínek v právní podobě pomoci předejít jakýmkoliv nejasnostem, či případným nedorozuměním s vašimi zákazníky.

V nastavení slevy můžete přidat URL adresu vedoucí na podmínky akce. Odkaz může vést například buď na PDF dokument, nebo na samostatnou stránku, na které jsou podmínky podrobně popsány. 

Připravili jsme pro vás také vzor právních podmínek pro slevovou akci X+Y. Tento vzor naleznete v Shoptet Univerzitě, do které se dostanete z administrace vašeho e-shopu. Vzory právních dokumentů naleznete v sekci „E-shop a právo“.

Vytvoření slevy X+Y

Pro vytvoření slevy X+Y je nutné zadat alespoň Název, Množství produktů, které musí zákazník zakoupit („X“), a Množství produktů, které zákazník obdrží zdarma („Y“). Všechna ostatní pole jsou nepovinná, ale některá z nich doporučejeme vždy vyplnit. Nyní se na jednotlivá dostupná pole v nastavení slevy X+Y podíváme dopodrobna.

Základní nastavení

Název: Toto je váš interní název slevy (akce), pro zákazníky není veřejně viditelný.

Datum od a Datum do: Slouží pro zadání data začátku a data ukončení slevy. Obě data jsou uváděna včetně, což znamená, že sleva začíná počátkem dne v Datum od a končí na konci dne v Datum do. Pokud necháte obě pole prázdná, bude sleva aktivní po neomezenou dobu.

Zákaznická skupina: Určuje, pro které zákaznické skupiny bude sleva platit. Ponecháte-li všechna pole prázdná, nebude sleva dostupná pro žádné registrované zákazníky.

Zahrnout neregistrované zákazníky: Zaškrtnutím povolíte slevu pro neregistrované zákazníky.

Nastavit maximální počet použití na objednávku: Můžete určit, kolikrát lze slevu uplatnit v rámci jedné objednávky. Například pokud máte slevu 2+1 na pizzu (tedy, že když si objednáte 3 pizzy, zaplatíte za 2 a 1 dostanete zdarma), a nastavíte toto pole na hodnotu 3, umožníte zákazníkovi objednat až 9 pizz, kdy 3 z nich dostane zdarma. Pokud by si v této situaci zákazník objednal 10 a více pizz, obdrží zdarma vždy pouze 3 pizzy.

Zobrazení

Zobrazit příznak X+Y a Barva příznaku: Tato nastavení umožňují zobrazení příznaku v náhledovém obrázku všech produktů X i Y, a výběr barvy tohoto příznaku. 

Obrázek 04 - Příklad nastavení a zobrazení příznaku „X+Y“
Obrázek 04 - Příklad nastavení a zobrazení příznaku „X+Y“

Zobrazit banner na detailu produktu a Barva banneru na detailu produktu: Tato nastavení umožňují zobrazení banneru s popisem akce na detailu produktů X i Y, a výběr primární barvy tohoto banneru.

Obrázek 05 - Příklad nastavení a zobrazení promo banneru
Obrázek 05 - Příklad nastavení a zobrazení promo banneru

Zákazník koupí

Tato část určuje podmínku pro slevu („X“). Podmínka je splněna, pokud si zákazník objedná zadané množství libovolného produktu (či produktů).

Množství: Kolik kusů celkem je třeba objednat, aby se sleva uplatnila. Pro uplatnění může zákazník objednat buď zadané Množství kusů od jednoho produktu, a nebo může být Množství součet kusů různých produktů.

Příklad: Pokud například nastavíte Množství na 6, zaškrtnete hypotetickou kategorii „Hračky pro děti“, tak podmínka bude splněna, když zákazník objedná 6 kusů od jedné libovolné hračky, ale stejně tak pokud objedná například 3 kusy jedné hračky, 2 kusy jiné hračky a 1 kus další hračky.

Produkt: Můžete zadat buď jeden konkrétní produkt, který musí být objednán, nebo vybrat více produktů, z nichž alespoň jeden musí být pro splnění podmínky objednán.

Výrobce (značka): Zaškrtnutím nějakého výrobce (či více výrobců), se bude sleva X+Y uplatňovat na všechny produkty od daného výrobce (značky).

Kategorie: Zaškrtnutím konkrétní kategorie (či kategorií) se bude sleva uplatňovat na všechny produkty, které mají danou kategorii nastavenou jako svou výchozí kategorii. Tedy se sleva nevztahuje na produkty umístěné ve zvolené kategorii, které ale mají jako výchozí nastavenou jinou kategorii.

Zákazník dostane

Tato část určuje „Y“, tedy jaké produkty zákazník obdrží zdarma, pokud je podmínka X splněna. Jednotlivá nastavení jsou stejná, jako v části „Zákazník koupí".  

Pokud je v jedné objednávce vložených více produktů, které by zákazník mohl v rámci slevy obdržet zdarma, dostane zákazník vždy nejprve ty produkty, které mají nejnižší cenu.

Popis slevy

Obsah tohoto textového pole se používá v informačním banneru na detailu produktu. Doporučujeme do popisu uvést datum zahájení a ukončení akce, stručně shrnout produkty, které je pro uplatnění slevy nutné objednat, které produkty mohou zákazníci obdržet zdarma, a to včetně uvedení odkazů na konkrétní produkty, kategorie či značky, a případně uvést i další důležité podmínky.

Právní podmínky akce

Ke každé akci se slevou X+Y doporučujeme uvést odkaz na podrobné právní podmínky. Podmínky můžete vytvořit například jako samostatnou stránku, nebo je nahrát jako samostatný soubor ke stažení (např. ve formátu PDF) prostřednictvím Vzhled a obsah → Správce souborů.

Nastavení slev X+Y

V sekci Marketing → Slevy X+Y, na záložce Nastavení, naleznete volby nastavení, které jsou platné pro všechny slevy X+Y.

Dovolit uživatelům uplatnit více slev X+Y: Zaškrtnutím umožníte zákazníkům využít v jedné objednávce více slev X+Y najednou. Jednotlivé slevy X+Y se budou v košíku zákazníkům aplikovat podle priority nastavené v přehledu Marketing → Slevy X+Y, na záložce Slevy X+Y.

Aktivovat slevy typu X+Y v pokladně: Po zaškrtnutí se vám budou všechny nastavené slevy X+Y nabízet a aplikovat i na objednávky vytvářené v rámci Pokladny.

Kombinace s ostatními slevami

Zaškrtnutím jednotlivých voleb Kombinovat s ... můžete povolit kombinování slev X+Y i s dalšími typy slev, a to s věrnostními, objemovými nebo množstevními slevami.

V takových případech jsou pak na produkty v košíku uplatněny vždy nejprve ostatní typy slev, a až poté je uplatněna sleva X+Y.

Příklad: Řekněme, že máte produkt, na který lze uplatnit jednoduchou slevu 1+1 (1 ks zákazník platí, 1 ks dostane zdarma). Daný produkt má cenu bez slev 865 Kč. Zároveń máte nastavenou objemovou slevu ve výši 3 % od částky 5000 Kč, a v nastavení slev X+Y povolenou jejich kombinaci s objemovými slevami.

Při objednání například 6 ks takového produktu, tedy za celkovou cenu 5 190 Kč, by se nejprve uplatnila objemová sleva 3 % a částka by se snížila na 5 034 Kč. Ihned poté by se na již zlevněný produkt uplatnila sleva 1+1. Zákazník by v takovém případě zaplatil 2 517,15 Kč.