Objemové slevy

Pomocí doplňku Objemové slevy můžete nastavit, za jakou útratu v rámci jedné objednávky získá zákazník objemovou slevu. Tento doplněk může pomoci motivovat vašeho zákazníka ke zvýšení konečné částky objednávky. S výběrem a objednáním doplňku vám rádi poradíme na info@shoptet.cz.

Objemové slevy

Doplněk vám umožní zadávat cenové hladiny pro získání objemové slevy. Můžete také rozlišit nastavení slev pro klasický nákup koncového zákazníka, pro velkoobchodní odběr a případně pro další skupiny zákazníků, které si nadefinujete. Více o tématu nastavení zákaznických skupin a dalších ceníků najdete v článku Zákazníci.

Pro objemové slevy lze nastavit různé slevové hladiny. Například za objednávku nad 5 000 Kč sleva 10 %, nad 20 000 Kč 25 % atd. Objemovou slevu získá zákazník v případě, že hodnota jeho objednávky přesáhne určenou cenu. V závislosti na nastavení ji může uplatnit registrovaný i neregistrovaný zákazník.

Jak objemovou slevu nastavím?

Objemové slevy naleznete pod záložkou Marketing → Objemové slevy. Vyberte si skupinu, které chcete objemové slevy přidělit a klikněte na tlačítko Přidat (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Následně zvolte hodnotu objednávky, po jejímž dosažení zákazník slevu získá, nastavte výši slevy a měnu. Slevovou hladinu uložte kliknutím na Přidat (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

Políčko Měna je důležité, pokud umožňujete nákup ve více měnách. Aby měl na slevu nárok jak zákazník, který nakupuje v korunách, tak i zákazník nakupující například v eurech, nastavte cenovou hladinu pro každou měnu zvlášť. 

Systém částky nepřepočítává podle aktuálního měnového kurzu, ale akceptuje nastavení pro každou měnu samostatně. To má tu výhodu, že nezávisle na měnovém kurzu můžete cenové hladiny slev nastavit na pěkná kulatá čísla.

Pro každou zákaznickou skupinu můžete přidat jiné rozmezí. Například koncový registrovaný zákazník může mít přidělenou od 2 000 Kč slevu 2 %, velkoobchodní od 2 000 Kč slevu 4 %. Záložka Neregistrovaný zákazník pak pokrývá nastavení objemových slev pro neregistrované uživatele. 

Nastavení slev můžete vyzkoušet, pokud se přihlásíte jako zmíněný zákazník a zkusíte vložit produkt do košíku. Hned v prvním kroku se můžete podívat na to, jakou slevu daný zákazník získá a z jakých slev je složena (objemová sleva, množstevní sleva atd.). Tato možnost je viditelná pouze pro administrátory e-shopu (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

Nastavení objemových slev

Pokud je aktivní volba Ceny včetně DPH (obrázek 04), cenová hladina pro uplatnění slevy je částka, do které je započítáno i DPH. 

Ve výchozím nastavení se cena po přičtení objemové slevy ukazuje zákazníkům v detailu produktu a v kategorii. Zároveň se tato cena po přičtení objemové slevy propisuje do XML feedu pro vyhledávače zboží.

Pokud zaškrtnete políčko Aktivovat pouze v košíku (obrázek 04), bude se přičtená objemová sleva zákazníkům ukazovat jen v košíku. V detailu produktu a v kategorii zákazník uvidí výchozí cenu. Do XML feedu pro vyhledávače zboží se také propíše výchozí cena.

Obrázek 04
Obrázek 04

Jak povolit nebo zakázat objemové slevy na úrovni produktu?

Pokud si přejete, aby se objemové slevy nevztahovaly na některé produkty, můžete v detailu produktu pod kartou Ceník v odstavci Slevy jejich použití zakázat. V případě, že je pole zaškrtnuté, objemové slevy u daného produktu lze využít. Pokud možnost odškrtnete, sleva pro něj aplikována nebude (obrázek 05).

Obrázek 05
Obrázek 05

Hromadně je možné toto nastavovat v sekci Produkty → Slevy. V případě, že je zobrazena zelená ikonka, je možné objemové slevy aplikovat, pokud je ikonka šedá, nelze je u produktu využít. 

Můžete také využít export/import a nastavení hromadně změnit přes sloupeček (značku) applyVolumeDiscount. Hodnota 1 slevy povoluje, hodnota 0 zakazuje. Podrobný postup najdete v článku Export produktů.