Věrnostní slevy

Získat si a zachovat přízeň zákazníků, vyžaduje dlouhodobou péči. V tomto návodu se zaměříme na jednu z možností, jak odměňovat své zákazníky za přízeň a jak je motivovat k dalšímu nákupu. Tím doplňkem jsou Věrnostní slevy. S výběrem doplňku vám rádi poradíme na info@shoptet.cz.

Jak vytvořit zákaznickou skupinu?

Zákaznickou skupinu vytvoříte pod kartou Zákazníci → Skupiny. Skupin si můžete vytvořit libovolné množství (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Novou skupinu přidáte kliknutím na tlačítko Přidat, editaci dané skupiny si otevřete kliknutím na řádek. Níže vidíte detail skupiny Velkoobchodní odběratel (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

V rámci skupiny lze pak upravit následující: 

 • Název: povinné pole, které bude zobrazeno při registraci zákazníka.
 • Výchozí ceník: pokud na e-shopu používáte více ceníků (viz doplněk Velkoobchod), je možné pro každou zákaznickou skupinu nastavit jiný výchozí ceník.
 • Popis: popis skupiny, který se zákazníkovi zobrazí při registraci.
 • Maximální sleva zákazníka: určuje maximální slevu, kterou může zákazník v dané zákaznické skupině využít.
 • Upozornit e-mailem: když bude volba aktivní, po registraci nového zákazníka obdržíte e-mail s upozorněním.
 • Vyžaduje autorizaci: pokud budete autorizaci vyžadovat, zákazník se nebude moci přihlásit ke svému účtu, dokud jeho registraci neschválíte.

Následující možnosti se pak zobrazí v případě aktivního doplňku Velkoobchod

 • Povoleno pro registraci: pokud bude volba aktivní, zákazníci uvidí možnost registrace do velkoobchodní skupiny přímo na e-shopu.
 • Velkoobchodní skupina: určuje, jestli se jedná o velkoobchodní skupinu zákazníků. Velkoobchodní objednávky budou označeny v přehledu objednávek a této zákaznické skupině můžete nabídnout jiné možnosti dopravy a plateb.
 • Tabulkové zobrazení produktů: když bude zaškrtnuto, velkoobchodní zákazníci uvidí produkty na e-shopu v tabulkovém výpisu.
 • Povinný kompletní profil: určuje, jestli bude muset zákazník vyplnit všechna pole, která jsou nastavena jako Povinná pole. V případě, že volba nebude aktivní, zákazník vyplňuje při registraci pouze e-mail a heslo.

Jak nastavit věrnostní slevy?

Věrnostní slevy naleznete pod kartou Marketing → Věrnostní slevy. Vyberte si příslušnou zákaznickou skupinu a přidejte cenové úrovně, po jejichž dosáhnutí získá zákazník slevu. 

Sčítají se hodnoty všech objednávek, které daný registrovaný zákazník učinil. Pokud tedy učiní například čtyři objednávky po 500 Kč, získá slevu 5 %. Stejnou slevu získá i zákazník s jednou objednávkou za 2 000 Kč.

Pokud se zákazník registruje pomocí checkboxu Chci se registrovat v e-shopu ve třetím kroku objednávky, věrnostní sleva se na první objednávku neaplikuje, i když splní limit pro její uplatnění. Sleva bude aplikována na druhou a další objednávku, pokud bude zákazník pod svým účtem přihlášen.

Co je maximální sleva zákazníka?

Aby nenastala situace, kdy zákaznická sleva doroste do takové výše, aby převýšila i marži za prodávané zboží, je možné nastavit limit pro maximální možnou slevu pro danou zákaznickou skupinu. Slevy klientovi tak budou neustále růst, ale maximálně do výše nastaveného limitu. Maximální slevu nastavíte v Zákazníci → Skupiny po kliknutí na detail skupiny.

Kde si prohlédnu, jaké slevy má konkrétní zákazník?

Do přehledu zákazníků se dostanete přes kartu Zákazníci → Přehled. Zde uvidíte přehled vašich registrovaných zákazníků a jednotlivé zákaznické skupiny. Můžete zde přidat další zákazníky, měnit jim ceníky, přesouvat je mezi skupinami a autorizovat je.

Detail zákazníka otevřete kliknutím na řádek. Pod kartou Objednávky naleznete veškeré objednávky, které daný zákazník učinil jako registrovaný i neregistrovaný. Jakým způsobem byla objednávka vytvořena, zjistíte v detailu příslušné objednávky na záložce Historie.

Jak propojit nákupy, které udělal zákazník s přihlášením a bez něj?

Pokud se zákazník na e-shopu nepřihlásí, tak se mu produkt podle věrnostní slevy nezlevní. Aby měl při příštím nákupu nárok na věrnostní slevu, je možné sečíst jeho nákupy, které udělal pod jednou e-mailovou adresou.

V umístění Zákazníci → Přehled otevřete detail profilu zákazníka. V záložce Účty uživatele zaškrtněte u účtu daného zákazníka políčko Ověřeno (obrázek 03). Tak se mu započítají do věrnostní slevy všechny objednávky realizované pod jeho e-mailem. 

Obrázek 03
Obrázek 03

Přehled slev pro konkrétního zákazníka si můžete prohlédnout pod kartou Slevy (obrázek 04):

 • Aktuální zákaznická sleva: sleva, na kterou má zákazník nárok v aktuální objednávce. Skládá se z věrnostní slevy a dodatečné slevy. Aktuální sleva nemůže nikdy být vyšší než je sleva maximální.
 • Věrnostní sleva: zobrazuje slevu, kterou zákazník získává dle nastavení jeho zákaznické skupiny (více v části Jak nastavit věrnostní slevy?).
 • Dodatečná sleva: individuální sleva pro zákazníka, která se bude připočítávat nad rámec věrnostních slev.
Obrázek 04
Obrázek 04

Jak manipulovat se slevou v detailu produktu?

V detailu každého produktu (případně jeho varianty) můžete stanovit, které slevy se u daného zboží mohou aplikovat. Toto nastavení je možné provést na daném produktu pro každý vytvořený ceník samostatně. Stejně, jako je možné nastavit maximální slevu u zákazníka, je možné omezit i maximálně aplikovatelnou slevu na daném zboží.

Slevy na zboží je možné povolit nebo zakázat v detailu produktu pod kartou Ceník, sekce Slevy (obrázek 05):

Obrázek 05
Obrázek 05

Přehled aplikovaných slev u jednotlivých produktů si můžete prohlédnout a nastavit pod kartou Produkty → Slevy (obrázek 06) nebo přes export/import produktů.

Obrázek 06
Obrázek 06