Slevové kupóny

Doplněk Slevové kupóny spadá do kategorie velice efektivních marketingových nástrojů, které motivují zákazníky k nákupu. Kupóny mohou mít omezené datum platnosti, mohou být použitelné jednorázově nebo i opakovaně. Kupóny lze vytvářet ručně i je nechat automaticky generovat.

S výběrem a objednáním doplňku vám rádi poradíme na info@shoptet.cz.

Doplněk Slevové kupóny není v současnosti připravený pro účely prodeje slevových kupónů ve formě tzv. víceúčelového poukazu (např. jako dárkové poukazy pro další uplatnění na e-shopu). Pro prodej víceúčelových poukazů platí specifická pravidla pro vyčíslování a uplatňování DPH. Doporučujeme v takových případech vaší situaci konzultovat s odborníky na daňovou problematiku a funkce doplňku využívat pouze obezřetně a s ohledem na platnou legislativu.

Slevové kupóny

S tímto doplňkem může zákazník po odeslání objednávky získat slevu na další nákup. Suma je vyjádřená buď konkrétní částkou, nebo v procentech.

Slevové kupóny pak mají možnosti nastavení různých parametrů, jakými jsou například:

 • vytváření různých šablon slevových kupónů pro odlišné příležitosti,
 • minimální částku nákupu pro uplatnění kupónu,
 • platnost samotného slevového kupónu,
 • jednorázovou nebo vícenásobnou použitelnost.

Slevový kupón se vztahuje pouze na produkty v objednávce nebo na dopravu. Nevztahuje se na platbu.

Pomocí slevových kupónů je také možné filtrovat objednávky. Stačí v Objednávky → Přehled ve filtru napsat do políčka Název produktu / kupónu kód slevového kupónu. Filtr vyhledá objednávky, u kterých byl použit. 

Kde nastavit slevový kupón?

Slevové kupóny naleznete pod záložkou Marketing → Slevové kupóny. Zde také vidíte přehled vytvořených kupónů. Kupóny lze filtrovat podle vlastností, které se objeví po kliknutí na tlačítko Filtr. Lze je také mazat červenou ikonkou v pravém sloupečku (obrázek 01).

Kupóny je možné spravovat pomocí funkce hromadné editace. Označené kupóny můžete hromadně smazat. Lze je také exportovat a importovat ve formátu CSV.

Obrázek 01
Obrázek 01

Ruční přidávání kupónů

První možností, jak slevový kupon vytvořit, je pomocí tlačítka Přidat.

Při ručním generování slevových kupónů můžete nastavit (obrázek 02):

 • Kód: kód kupónu, pod kterým ho bude zákazník uplatňovat. Kód může mít maximálně 16 znaků (lze použít číslice a písmena).
 • Typ slevy: lze zadat v procentech (procentuální) nebo v konkrétní sumě (fixní).
 • Šablona: slevové kupóny lze omezit například podle kategorie, zákaznické skupiny, výrobce (značky) apod. Více k nastavení šablon se dozvíte níže.
 • Cena dopravy: cena dopravy vždy závisí na výši ceny objednávky. Bez použití kuponu se použije hodnota košíku po aplikaci slev. Můžete zvolit, z jaké hodnoty košíku se bude dopravné počítat.
  • Dle hodnoty košíku před slevami: počítá hodnotu košíku z původních nezlevněných cen. Tyto ceny jsou vyšší a zákazník tedy dříve dosáhne na limit dopravy zdarma.
  • Dle zobrazované hodnoty košíku: snižuje hodnotu košíku (minimálně o hodnotu kuponu) a motivuje zákazníka k vyššímu nákupu, aby dosáhl limitu pro dopravu zdarma.
  • Zdarma: garantuje při použití kupónu dopravu zdarma bez ohledu na jiná nastavení.
 • Platnost: v jakém časovém období bude moci zákazník kupon uplatnit. Pokud nenastavíte Platnost do, bude neomezená.
 • Od částky: od jaké hodnoty zboží v nákupním košíku bude možné kupón uplatnit.
 • Vícenásobná použitelnost: pokud toto pole zaškrtnete, bude možné kupón uplatnit vícekrát.

Možnost Přidat více kuponů vám nabídne zadat počet kuponů, které chcete nechat automaticky vytvořit. Kódy kupónů budou generovány automaticky, nelze si je zvolit. Najednou je možné vygenerovat 999 slevových kupónů. Generování lze zadat opakovaně. 

Zákazníkům v případě vícenásobné platnosti můžete rozeslat kód slevového kupónu mailem nebo newsletterem.

Obrázek 02
Obrázek 02

Automatické generování

Druhou možností pro vytvoření kuponu je záložka Nastavení, kde zaškrtněte možnost Generovat kupóny automaticky a stránku uložte. Po uložení stránky se zobrazí další možnosti nastavení. V nastavení slevy přidáváte cenové hladiny objednávek, po kterých se zákazníkovi vygeneruje kód se zadanou slevou. Slevu můžete nastavit v procentech i jako konkrétní částku. 

Nastavit lze také konkrétní stav objednávky, po kterém dojde k vygenerování slevového kuponu a jeho odeslání na zákazníkův e-mail (obrázek 03). Můžete tak kupón odeslat až ve chvíli, kdy zákazník svoji zásilku přebere.

Obrázek 03
Obrázek 03

Šablonu e-mailu automaticky generovaných slevových kuponů můžete upravit v Nastavení → Emaily → Automatické zasílání. Na záložce Systémové akce má název Slevový kupón. Více informací v článku Šablony e-mailů.

Šablony slevových kupónů

Na záložce Šablony vytváříte nastavení pro jednotlivé skupiny kupónů. Nastavujete hodnoty pro kombinaci kategorie, výrobce (značky) a stavu zboží, pro které je slevový kupon možné využít. Klikněte na tlačítko Přidat. Otevře se vám nastavení nové šablony (obrázek 04).

 • Zákaznická skupina: skupina zákazníků, které se může kupón vygenerovat.

  • Pokud chcete, aby slevové kupóny byly platné i pro neregistrované zákazníky, pak v sekci Zákaznická skupina, zvolte "prázdnou skupinu" (obrázek 04).
 • Kategorie: zaškrtnutím volíte, jestli se bude kupón týkat všech kategorií nebo jen vybraných. Je třeba zaškrtnout alespoň jednu z možností. Bez nastavených kategorií nebude kupon použitelný pro žádnou položku na e-shopu.

 • Výrobci: zaškrtáváním volíte, jestli se bude kupón týkat všeho zboží bez ohledu na jeho značku, nebo pouze konkrétních značek.

 • Příznaky produktů: u každého příznaku můžete zvolit jednu z následujících hodnot:

  • Libovolný stav – kupón půjde uplatnit na produkty, nehledě na to, zda mají či nemají daný příznak nastavený
  • Musí být nastaven – kupón půjde uplatnit pouze na produkty, které mají daný příznak nastavený
  • Nesmí být nastaven – kupón půjde uplatnit pouze na produkty, které nemají daný příznak nastavený. Takto můžete například vyloučit z uplatnění kupónů produkty v akci či ve výprodeji.
Obrázek 04
Obrázek 04

Export a import slevových kupónů

V umístění Marketing → Slevové kupóny na záložce Export / Import můžete exportovat i importovat slevové kupóny (obrázek 05).

Obrázek 05
Obrázek 05

V sekci Export můžete stáhnout všechny slevové kupóny ve formátu CSV kliknutím na uvedený odkaz nebo nahoře tlačítkem Exportovat.

Pokud potřebujete exportovat jen vybrané kupóny, můžete je exportovat na záložce Slevové kupóny pomocí funkce hromadné editace. Pomocí Filtru vyberte požadované kupóny, které označte. Klikněte na tlačítko Funkce a následně Exportovat. Soubor se následně stáhne do vašeho počítače.

Slevové kupóny můžete nahrát v sekci Import. Zde vyberte soubor ve formátu CSV a klikněte na tlačítko Importovat.

Při importu je třeba dodržet předepsanou strukturu souboru, tedy data musejí splňovat naše specifikace. Jejich přehled najdete v následující tabulce. Nejjednodušším způsobem, jak si vytvořit tabulku pro import, je si vyexportovat dříve vytvořené kupóny.

Název sloupcePovinnýMožné hodnoty / příkladPopis
codeano48737620Kód kupónu.
issueDateano06.02.2019 13:43Datum vytvoření kupónu ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM.
typeanofixed; percentualTyp slevy: fixed znamená, že sleva má hodnotu konkrétní částky; percentual znamená, že sleva je o procenta z částky. 
discountano100V případě procentuální slevy se udává pouze celé číslo, tedy např. 20. To znamená 20 %. 
currencyanoCZKMěna. V případě procentuální slevy zůstává pole nevyplněné.
deliveryanobeforeDiscount; cart; freeCena dopravy. Má celkem tři hodnoty: beforeDiscount = dle hodnoty košíku před slevami; cart = dle zobrazované hodnoty košíku; free = zdarma.
templateIdano1Více v Číslo slevové šablony.
templateTitleanoVšechny produktyNázev slevové šablony.
multipleUsabilityano0;1 0 znamená, že je kupón jednorázový. 1 znamená, že kupón je možné použít vícekrát.
usageCountano0Počet, kolikrát byl už kupón použitý. Více naleznete v Počet použití.
validFromano07.02.2019Datum začátku platnosti kupónu, ve formátu DD.MM.RRRR.
validUntilano14.02.2019Datum konce platnosti kupónu ve formátu DD.MM.RRRR.
fromAmountano2 500Částka, od které je kupón platný.
fromAmountCurrencyanoCZKMěna. 
remarkneAkce duben 2022Poznámka k slevovému kuponu. 

Číslo slevové šablony

Každá slevová šablona má svoje číslo (id). Toto číslo je viditelné na konci URL v adresním řádku poté, co na konkrétní šablonu kliknete v záložce Šablony, např.: https://domena-eshopu.cz/admin/sablony-slevovych-kuponu-detail/?id=3. V tomto případě je číslo šablony 3.

Při importu postupujte tak, že nejprve v administraci založíte šablonu a až poté do ní importujte kupóny.

Počet použití

Údaj je primárně určen pro účely exportu. V případě importu je nutné sloupec v importním souboru uvést, ale hodnoty v něm zadané jsou ignorovány. Pokud tedy importujete soubor s už existujícími kupony, hodnoty ve sloupci můžete ponechat. V případě, že importujete nové kupóny, sloupec uveďte, ale hodnoty ponechte prázdné. 

Nastavení na úrovni produktů

U každého produktu je možné povolit nebo zakázat použití slevového kuponu. Tuto možnost naleznete v detailu produktu pod kartou Ceník v sekci Slevy. V případě produktu s variantami v detailu varianty. Aby bylo možné slevový kupon na danou položku uplatnit, je třeba jeho použití povolit (obrázek 06):

Obrázek 06
Obrázek 06

Hromadně lze nastavit použití slevového kuponu v přehledu Produkty → Slevy. Pokud svítí zelená ikonka, slevový kupon je povolen (obrázek 07).

Můžete také využít export a import produktů a nastavení hromadně změnit přes sloupeček (značku) applyDiscountCoupon. Hodnota 1 slevy povoluje, hodnota 0 zakazuje. Podrobný postup najdete v článku Export produktů.

Obrázek 07
Obrázek 07