Velkoobchod

Využití doplňku Velkoobchod

Doplněk Velkoobchod je určen větším e-shopům, které dodávají i velkoobchodně nebo si své velkoobchodní odběratele teprve hledají. Díky doplňku můžete nabídnout svým stálým větším klientům velkoobchodní ceny a můžete se tak stát jejich výhradním a pravidelným dodavatelem.

Doplněk umožňuje vytvořit více zákaznických skupin a následně jednotlivým skupinám přidělovat různé ceníky, nastavit jim tabulkové zobrazení produktů anebo od nově registrovaných velkoobchodních zákazníků vyžadovat kompletně vyplněný profil.

Skupinám označeným jako velkoobchodní snadno nastavíte vlastní ceny doprav a plateb. Můžete si i vyfiltrovat pouze objednávky od velkoobchodních klientů nebo si zobrazit jejich statistiky, abyste zjistili, jaký vám generují zisk.

S výběrem doplňku vám rádi poradíme na info@shoptet.cz.

Nastavení doplňku Velkoobchod

Nejprve je třeba definovat další druhy ceníků kromě systémového Hlavního ceníku (výchozí). Tuto možnost naleznete pod kartou Zákazníci → Ceníky. Nový ceník vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

V umístění Produkty → Přehled v detailu produktu (případně v detailu varianty, pokud se jedná o zboží s variantami) na záložce Ceník se vám zobrazí kolonka pro nově přidaný ceník nebo ceníky (obrázek 02). U každého produktu tak můžete nastavit kromě klasických cen i ceny pro nový ceník.

Obrázek 02
Obrázek 02

Jak definovat zákaznickou skupinu?

Pod kartou Zákazníci → Skupiny definujete zákaznické skupiny (typy odběratelů). Každé skupině můžete přiřadit její vlastní ceník, vyplnit popis skupiny a také vybrat, jestli budete chtít zákazníky nejdříve po registraci osobně schválit nebo se mohou do skupiny registrovat automaticky. Bližší informace o tomto nastavení naleznete v článku Skupiny zákazníků.

Pokud si nepřidáte vlastní, existují dvě zákaznické skupiny:

  • Koncový zákazník: jedná se o základní (často nastavena jako výchozí) zákaznickou skupinu. Jde o registrované zákazníky. Neregistrovaní zákazníci nejsou zařazeni v žádné skupině.
  • Velkoobchodní odběratel: jedná se o skupinu/skupiny, které jsou označené jako velkoobchodní (obrázek 03).

Jak se liší velkoobchodní skupina od jiné zákaznické skupiny?

Doplněk Velkoobchod umožňuje zákaznické skupiny označovat jako velkoobchodní. O zařazení skupiny pod velkoobchod rozhoduje zaškrtávací pole Velkoobchodní skupina v detailu zákaznické skupiny (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

Velkoobchodní skupina se odlišuje maloobchodní v těchto vlastnostech:

Dárky k objednávce

V Produkty → Dárky v sekci Nastavení dárků můžete zaškrtnout, jestli se budou dárky nabízet i velkoobchodním zákazníkům.

Způsob dopravy a platby

V Nastavení → Doprava a platby → Způsob dopravy / Způsob platby máte k dispozici záložku Velkoobchod. Zde můžete aktivovat nastavení velkoobchodní dopravy a platby.

Označením této možnosti se zkopírují maloobchodní dopravy a platby (pokud nejsou vyplněné) do velkoobchodních včetně vzájemných vazeb a můžete je dále upravovat. 

Objednávky

V Objednávky → Přehled na každé ze záložek si můžete s použitím filtru Skupina zobrazit, které objednávky byly vytvořené pro maloobchodní a velkoobchodní zákazníky. Toto filtrování neumožňuje zobrazovat výsledky podle zákaznických skupin. Jedná se pouze o rozlišení Maloobchodu a Velkoobchodu, které určuje volba na obrázku 03.

Statistiky

Ve statistikách Objednávky a obraty, Pokladna, Produkty a Zákazníci můžete při použití filtru Skupina zobrazovat údaje pro skupiny Maloobchod a Velkoobchod. Pro tento filtr platí totéž, co pro filtr u objednávek.

Více informací o nastavení zákaznických skupin se dočtete v našem článku Skupiny zákazníků.

Jak velkoobchodní ceník přidělit zákazníkovi?

Zákazník při registraci dostane na výběr všechny skupiny, které jsou povoleny pro registraci (obrázek 04). 

Obrázek 04
Obrázek 04

Pro jednotlivé zákazníky můžete ceník nebo skupinu změnit v detailu zákazníka v Zákazníci → Přehled na záložce Slevy (obrázek 05).

Obrázek 05
Obrázek 05

Pokud u některé zákaznické skupiny vyžadujete autorizaci, tj. zákazník nebude mít účet aktivní, dokud ho neautorizujete, tuto možnost můžete schválit pod kartou účty uživatele (Autorizováno – Ano) (obrázek 06).

Obrázek 06
Obrázek 06

Správa ceníků

Hromadně spravovat další ceníky můžete, když si pod kartou Produkty → Ceny vyfiltrujete ceník, se kterým chcete pracovat (obrázek 07).

Pomocí funkce hromadných úprav můžete měnit ceny u více produktů najednou. Cenu můžete mimo jiné snížit nebo zvýšit o fixní nebo procentuální částku.

Ceníky může také importovat a exportovat. Takový postup vám pomůže také v případě, kdy jste nový ceník teprve vytvořili a chcete do něj ceny vložit. Dokud nebudou ceny vložené do nového ceníku, nebude možné na ně použít funkci hromadných úprav. Ceny v nově vytvořeném ceníku sice vidíte, jedná se však o ceny, které se propisují z Hlavního ceníku. V přehledu cen produktů (obrázek 07) by takové ceny byly napsané šedým písmem namísto černého. Detailní postup naleznete v článku Export produktů.

Podobný postup můžete využít při editaci slev (Produkty → Slevy) a skladu (Produkty → Sklad).

Obrázek 07
Obrázek 07

Jak udělat produkt viditelný jen pro velkoobchodní zákazníky?

Pokud máte produkt ve více cenících, je možné, aby byl viditelný jen pro uživatele, pro které daný ceník platí.

Máte například dva ceníky, jeden Hlavní a jeden Velkoobchodní. Chcete, aby byl produkt viditelný jen pro zákazníky s Velkoobchodním ceníkem. Stačí smazat Cenu produktu v Hlavním ceníku. A naopak nechat cenu vyplněnou na Velkoobchodním ceníku.

Aby byl produkt vidět na e-shopu, musí mít cenu vyplněnou. Uživatelé, kterým zobrazujete Hlavní ceník, tak produkt neuvidí. Uvidí ho jen přihlášení uživatelé, kteří mají daný ceník přiřazený, ať už individuálně nebo jako skupina.

Tabulkové zobrazení produktů

S doplňkem Velkoobchod můžete také zákazníkům ve skupinách nabídnout tabulkové zobrazení produktů. To ocení vaši velkoobchodní zákazníci, kterým tak usnadníte orientaci na e-shopu. Tabulkové zobrazení můžete nastavit i skupině koncových zákazníků.

V detailu zákaznické skupiny (Zákazníci → Skupiny) v sekci Velkoobchod zaškrtněte možnost Tabulkové zobrazení produktů. Na e-shopu se pak budou produkty zobrazovat takto (obrázek 08).

Obrázek 08
Obrázek 08