Automatické importy produktů

S doplňkem Automatické importy produktů získáte užitečný nástroj pro aktualizaci dat pomocí XML feedu. Můžete snadno propojit svůj e-shop s dodavatelem nebo více vašich e-shopů navzájem. Nebudete muset hlídat změny na skladě a v cenách, doplněk vše aktualizuje za vás.

S výběrem a objednáním doplňku vám rádi poradíme na info@shoptet.cz.

Pomocí aktualizačních importů je možné aktualizovat informace jako je Sklad, Dostupnost nebo Cena. Máte k dispozici 16 různých časových oken, které můžete využít pro naplánování aktualizací mezi jednotlivými feedy v rámci jednoho dne (zde jsou maximální četnosti aktualizací rozlišeny dle vašich tarifů = 1x Free, Basic, 3x Business, 6x Profi a až 16x u tarifu Enterprise).

Úplný automatický import probíhá u všech tarifů jedenkrát denně, je možné vybrat z 8 časových oken.

Manuální spuštění importu je určené jen pro "krizové" případy a je možné ho spustit 6x do měsíce.

Co jsou automatické importy produktů?

Jedná se o možnost aktualizace produktů za pomoci XML souboru, ze kterého si bude systém v daném časovém okně stahovat informace. Soubor tedy musí být umístěn někde na internetu.

Můžete aktualizovat své produkty jednoduše bez nutnosti nahrávat je přes manuální import dat. Dále lze nastavit, jaké hodnoty se mají aktualizovat, například jen počet kusů skladem přímo podle dodavatele.

Soubor (feed) ve XML formátu musí být validní. To znamená, že jeho struktura musí být dle specifikace Relax NG. Více informací o validaci najdete v nápovědě XML Validace, včetně postupu pro případ, když XML soubor validací neprojde.

Rozlišujeme mezi úplným importem, který probíhá 1x denně mezi 00:00 až 07:00 a aktualizačním importem, který lze naplánovat od 08:00 do 23:00. Oba importy používají stejný dodavatelský XML feed, ale aktualizační import aktualizuje pouze některé vlastnosti a pouze u existujících produktů.

Pro aktualizace skladu, které je třeba provést častěji než 1x denně, slouží aktualizační importy, těch může být až 16 v nejvyšším tarifu Enterprise. Hodnota daná tarifem se vztahuje na všechny automatické importy dohromady.

TarifPočet dostupných aktualizací
Free, Basic, Start, Lite1x
Business3x
Profi6x
Enterprise16x

S aktualizací zboží od dodavatelů vám pomůže doplněk NapojSe. Nebudete muset importovat produkty od každého dodavatele zvlášť. NapojSe vám je sloučí do jednoho souboru a zvládne ještě mnohem víc.

Frontové zpracování

Zpracování obou typů importů je realizováno pomocí fronty úloh. To znamená, že požadavek na import (úplný i aktualizační) je vložen podle nastavení uživatele do fronty ke zpracovaní ve vybraném čase (slot). To ovšem negarantuje čas spuštění. Úlohy z fronty jsou zpracovávány několika souběžně běžícími procesy, jejichž počet se během dne může měnit. Může se tedy stát, že úplné importy naplánované na 01:00 proběhnou až okolo 3:00.

Přidání nového importu

Automatické importy produktů se nachází v sekci Produkty → Automatické importy (obrázek 01). Pokud nemáte přidaný žádný automatický import, použijte tlačítko Přidat import. Jednotlivé importy se vám budou poté zobrazovat v tabulce a je jich možné přidat neomezené množství.

Obrázek 01
Obrázek 01

U nového importu je potřeba vyplnit následující hodnoty (obrázek 02):

 • Jméno: název importu pro odlišení.
 • Import kód: unikátní kód, podle kterého automatický import pozná, které produkty jím byly vytvořeny nebo aktualizovány. Hodnota je čistě na vás, ale v rámci ostatních automatických importů musí být unikátní.
 • Typ dodavatele: u běžných feedů ve specifikaci Relax NG zvolte Shoptet.
 • Výchozí dodavatel: pokud produkty nemají ve feedu uvedeného dodavatele, k produktům bude doplněn zvolený dodavatel.
 • URL adresa XML feedu: uvádějte URL adresu vašeho XML souboru, ten musí být ten musí být validní. Validace se provádí v detailu importu, budete tedy případně upozorněni, pokud nebude možné XML soubor nahrát.
Obrázek 02
Obrázek 02

Feed je zapotřebí nejprve validovat. Provedete to jednoduše v detailu jednotlivých importů, pomocí tlačítka Validovat (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

Základní nastavení

 • Jméno: název importu pro odlišení.
 • Import kód: unikátní kód, podle kterého automatický import pozná, které produkty jím byly vytvořeny nebo aktualizovány. Hodnota je čistě na vás, ale v rámci ostatních automatických importů musí být unikátní.
 • Typ dodavatele: standardně Shoptet.
 • Výchozí dodavatel: pokud produkty nemají ve feedu uvedeného dodavatele, k produktům bude doplněn zvolený dodavatel.
 • URL adresa XML feedu: uvádějte URL adresu vašeho XML souboru, ten musí být validní. Validace však ještě projde kontrolou, budete tedy případně upozorněni, pokud nebude možné XML soubor nahrát.
Obrázek 04
Obrázek 04
 • Tlačítko Uložit: má stejnou funkci jako jinde v administraci, ukládá změněné hodnoty na stránce.
 • Tlačítko Spustit manuálně: tato možnost je dostupná pouze 6x za měsíc a slouží jako záloha, pokud potřebujete provést import produktů ihned, například kvůli chybným datům.
 • Tlačítko Zapnout / Zakázat: spouští nebo vypíná automatickou aktualizaci, můžete tedy stahování souboru kdykoli přerušit.
 • Tlačítko Smazat: odebere daný automatický import.

Nastavení importu

 • Párovat produkty podle: zde je možné vybrat, podle jaké hodnoty se mají produkty aktualizovat. Na výběr jsou dvě možnosti: Kód produktu / EAN kód.
 • Cenový koeficient: pole využijete, pokud chcete navýšit cenu, která je posílána v souboru. Je možné ji navýšit i snížit. Hodnota se poté zadává pomocí desetinné čárky, výchozí hodnota je 1, která odpovídá hodnotě 100%. Pokud budete chtít nastavit například ceny o 10 % dráž, stačí do tohoto pole uvést 1,1.
 • Výchozí sklad: sklad, ve kterém bude pro produkty z feedu aktualizované množství. Jedná se o nastavení pro případ, kdy e-shop používá více skladů a množství pro konkrétní sklady není v xml feedu definováno.
 • Produkty chybějící ve feedu: určujete, co se má stát s produkty, které se v souboru už nevyskytují. Týkat se to může například produktů, které dodavatel nenabízí. Jsou zde čtyři možnosti: Ponechat nezměněné / Smazat produkt / Skrýt produkt / Nezobrazovat v navigaci e-shopu.
 • Aktualizovat produkty: nastavujete, které produkty se mají aktualizovat: Všechny / Jen nové / Jen změněné.
 • Zahrnout do kategorie: název kategorie, do které se budou nahrávat nové produkty ze souboru. Volbu nastavujete v případě, že jsou v souboru uvedeny jiné kategorie, než potřebujete. Aby nedocházelo k přepisování kategorií, je třeba pro úplný import ponechat volbu aktualizace kategorií neaktivní.

Rozvrh

Nelze nastavit více importů na stejné hodiny, pokud tedy chcete aktualizovat dva a více importů, je potřeba vybírat z jiných dostupných hodin.

Na této záložce se určuje, kdy se má automatický import aktualizovat, ať už jde o kompletní nebo o aktualizační (obrázek 05).

 • Rozvrh úplného importu: můžete aktualizaci vypnout (první hodnota ve výběru) nebo nastavit čas aktualizace, jsou zde k dispozici časy 00:00 a 07:00, a to po každé hodině. Import se tedy provádí pouze jednou denně.
 • Rozvrh aktualizačního importu: na výběr jsou zde časy od 08:00 do 23:00. V závislosti na tarifu lze vybrat více časů, u tarifu Enterprise ho můžete nastavit až na 16x za den (možnosti aktualizací jsou rozlišeny tarifově = 1x Free, Basic, Start, Lite, 3x Business, 6x Profi a až 16x Enterprise).
  • Tato hodnota je však společná pro všechny feedy, tedy např. u třech automatických importů to budou 4 časová "okna" využitelná pro jednotlivé aktualizace (v případě, že chcete dělat aktualizace rovnoměrně pro všechny 3 feedy).
Obrázek 05
Obrázek 05

Položky importu

Jedná se o nastavení, z jakých elementů má systém stahovat informace a ty následně aktualizovat u produktů. Pokud se jedná o nový produkt v souboru, prvotně se nahrají všechny údaje uvedené v XML souboru, poté se bude aktualizovat dle tohoto nastavení.

Povinné hodnoty pro nové produkty jsou stejné jako v případě ručních importů. Pro založení produktů je nutné v souboru uvést kód, jméno produktu a jeho cenu.

 • Úplný import: probíhá pouze jednou denně a je možné zde vybrat ze všech možností.
 • Aktualizační import: probíhá vícekrát denně v závislosti na tarifu. Vybrat můžete pouze z některých možností, kvůli rychlosti aktualizace.

Externí ID

Tato značka (EXTERNAL_ID), resp. její hodnota, pomáhá spárovat varianty s konkrétním produktem. Při jejím použití odpadá nutnost v souboru XML uvádět vždy ostatní varianty. Políčko může obsahovat znaky 0–9 a A–Z.

Mezi položkami automatických importů se nenachází, aktualizuje se vždy, pokud je v tomto políčku uvedena hodnota.

Tabulka položek Úplného importu

Soubor (feed) v XML formátu musí být validní. To znamená, že jeho struktura musí být dle specifikace Relax NG. Více informací o validaci najdete v nápovědě XML Validace, včetně postupu pro případ, když XML soubor validací neprojde. V tabulce níže je uveden pouze výčet elementů. 

Název poleNázev elementu v XML feeduVysvětlení
KódCODEKód produktu nebo variant. Mezi volitelnými políčky k aktualizaci se nenachází. Párují se podle něj produkty při automatickém importu. Povolené znaky pro kód produktu jsou A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
NázevNAMENázev produktu.
Doplněk k názvuAPPENDIXDoplněk názvu produktu. Lze do něj propisovat akční nabídky a dárky, více informací najdete v článku Doplněk produktu a dárky.
URLURLURL adresa, na které se produkt nachází. Pokud je volba aktivní dochází ke změně URL adres podle názvu produktu. Při změně URL adresy je automaticky založeno přesměrování z původní URL adresy. Pokud volba aktivní není, URL adresa se při změně názvu produktu nemění. 
DodavatelSUPPLIERDodavatel produktu. I když feed od dodavatele neobsahuje tuto značku, můžete dodavatele k produktu přidat v detailu produktu na e-shopu. 
Kód výrobceEXTERNAL_CODEKód výrobce produktu nebo varianty.
EANEANEAN kód produktu. Produkty při automatickém importu je možné rovněž podle EAN kódu párovat.
PLUPLUPLU (kód pro dohledání ceny) produktu nebo varianty.
ISBN kódPRODUCT_NUMBERProduktové číslo produktu nebo varianty.
Sériové čísloSERIAL_NUMBERSériové číslo produktu nebo varianty.
Číslo dílu výrobce (MPN)PART_NUMBERČíslo dílu výrobce (MPN) u produktu nebo varianty.
SadySET_ITEMSSlouží pro výčet jednotlivých položek sady. Pro správné nahrání je třeba jako Druh položky (ITEM_TYPE) uvést hodnotu set
CenaPRICE / PRICE_VAT / (VAT)Cena produktu – je možné odlišit, jestli je cena bez DPH (PRICE), nebo včetně DPH (PRICE_VAT). Volitelně můžete v elementu VAT specifikovat výši sazby DPH u produktu.
Akční cenaACTION_PRICEZlevněná cena produktu, která se zobrazuje místo prodejní ceny. 
Nákupní cenaPURCHASE_PRICENákupní cena produktu, z té se následně vypočítává marže a zisk.
Standardní cenaSTANDARD_PRICEPůvodní cena produktu. Je-li vyplněna a zobrazení povoleno, na e-shopu se zobrazuje rozdíl původní a současné ceny.
Desetinné místo DECIMAL_COUNTDefinuje počet možných desetinných míst pro produkt. Použít lze pro položky prodávané na váhu nebo po metrech. 
SkladSTOCKNadřazený tag, pro počet kusů, minimální a maximální objednatelné množství.
Krátký popisSHORT_DESCRIPTIONKrátký popis produktu, je možné uvádět včetně html značek.
JednotkaUNITUrčuje, v jaké jednotce je produkt uveden, výchozí jednotkou jsou kusy.
ViditelnostVISIBILITYSkrývání a zobrazování produktu – hodnota hidden produkt skryje, hodnota visible je výchozí stav, produkt bude vidět. Další možné hodnoty: blocked – zamezí objednání produktu; showRegistered – produkt je viditelný pouze pro registrované uživatele; blockUnregistered – produkt nelze zakoupit, pokud zákazník není registrován; cashDeskOnly – zobrazit jen na pokladně; detailOnly – nezobrazovat v navigaci e-shopu.
ZárukaWARRANTYDefinuje záruku produktu, co je uvedeno v tagu, to se zobrazí na e-shopu.
Stav zboží ITEM_CONDITION > GRADEInformace o stavu bazarového zboží určená pro Zboží.cz. Povolené hodnoty jsou used – použité; refurbished – repasované; open_box – rozbalené. 
Popis stavu ITEM_CONDITION > DESCRIPTIONInformace o stavu bazarového zboží určená pro Zboží.cz. Podrobnější popis stavu produktu. Neslouží pro popis produktu. 
Hmotnost LOGISTIC > WEIGHTUrčuje, váhu produktu, jednotky jsou nastaveny na kg.
Šířka LOGISTIC > WIDTHŠířka balení. 
Výška LOGISTIC > HEIGHTVýška balení. 
Délka LOGISTIC > DEPTHDélka balení. 
MěnaCURRENCYMěna v mezinárodním formátu (CZK, EUR atp.).
KategorieCATEGORYUrčuje, do jaké kategorie produkt patří, může být použito vícekrát. Pokud se kategorie ve feedu a na e-shopu liší, je třeba aktualizaci kategorií zakázat. 
PopisDESCRIPTIONPodrobný popis produktu, může obsahovat i html značky. Maximální počet povolených znaků 32767.
PříznakyFLAGS Akce, Tip, Novinka jsou tři příznaky, které je k produktu možné přiřadit.
Doprava zdarmaFREE_SHIPPINGUrčuje je pro produkt doprava zdarma povolena. Příznak doprava zdarma má vliv na cenu dopravy nebo platby.
ObrázkyIMAGESObrázek musí být nahrán někde na internetu a mít svou URL adresu, aby se mohl stáhnout a na e-shopu zobrazit.
Informační parametryINFORMATION_PARAMETERSJedná se o parametry pro filtrování, pomocí kterých lze vytvořit parametrický filtr.
ParametryPARAMETERSVarianty produktu, je možné uvádět až 3 různé hodnoty variant.
VlastnostiTEXT_PROPERTIESPopisné parametry, zde se zadávají informace o produktu (materiál, barva, atp).
Druh položkyITEM_TYPEUrčuje, jestli se jedná o produkt, bazarový produkt, sadu nebo službu. Hodnoty jsou product, bazaar, set, service.
VýrobceMANUFACTURERVýrobce (značka) produktu.
Maximální množstvíMAXIMAL_AMOUNTMaximální počet kusů pro objednání produktu, musí být zařazen pod tag STOCK.
Minimální množstvíMINIMAL_AMOUNTMinimální počet kusů pro objednání produktu, musí být zařazen pod tag STOCK.
Nákup do minusuNEGATIVE_AMOUNTUvádí, jestli lze produkt nakupovat i do minusových skladových zásob.
MnožstvíAMOUNTPřenáší počet kusů skladem, pro správnou aktualizaci je potřeba mít zaškrtnutou i volbu Sklad.
DostupnostAVAILABILITYDostupnost, lze dělit podle skladového hospodářství. Pokud je na e-shopu aktivní jsou dvě dostupnosti: AVAILABILITY_IN_STOCK a AVAILABILITY_OUT_OF_STOCK.
Podobné produktyALTERNATIVE_PRODUCTSDefinují se pomocí kódu produktu, možnost použít vícekrát.
Dárky k produktuGIFTSDefinují se pomocí kódu produktu, možnost použít vícekrát.
Související produktyRELATED_PRODUCTSDefinují se pomocí kódu produktu, možnost použít vícekrát.
Související videaRELATED_VIDEOSDefinují se pomocí URL adresy, možnost použít vícekrát. 
Související souboryRELATED_FILESDefinují se pomocí URL adresy, možnost použít vícekrát. 
Atypická dopravaATYPICAL_SHIPPINGDefinuje, jestli produkt vyžaduje atypickou dopravu a jestli se tedy u produktu v košíku objeví atypický dopravce.
Atypická platbaATYPICAL_BILLINGDefinuje, jestli produkt vyžaduje atypickou platbu a jestli se tedy u produktu v košíku objeví atypická platba.
Nezobrazovat na HeureceHEUREKA_HIDDENVyloučí produkt z Heureka XML feedu a produkt nebude na Heureka.cz nabízen. 
HEUREKA_CART_HIDDENVyloučí produkt z nabídky v Heureka Marketplace. 
Heureka CPCHEUREKA_CPCMaximální cena prokliku na Heureka.cz. 
Nezobrazovat na Zboží.czZBOZI_HIDDENUrčuje, jestli bude produkt na Zboží.cz zobrazen. 
Zboží.cz CPCZBOZI_CPCMaximální cena za proklik ve fulltextovém vyhledávání Zboží.cz
Zboží.cz CPC (vyhledávání)ZBOZI_SEARCH_CPCMaximální cena prokliku na Zboží.cz
Heureka kategorie na úrovni produktuHEUREKA_CATEGORY_IDID kategorie napárované na úrovni produktu pro Heureka.cz.
Zboží.cz kategorie na úrovni produktuZBOZI_CATEGORY_IDID kategorie napárované na úrovni produktu pro Zboží.cz.
GOOGLE_CATEGORY_IDID kategorie napárované na úrovni produktu pro Google Nákupy.
Glami kategorie na úrovni produktuGLAMI_CATEGORY_IDID kategorie napárované na úrovni produktu pro Glami.
Příplatkové parametrySURCHARGES_PARAMETRESPříplatkové parametry. 
OSS sazbyOSS_TAX_RATESZvláštní daňová sazba OSS pro různé země. Více v Zvláštní daňové režimy OSS a Reverse charge.

Tabulka položek Aktualizačního importu

Název poleNázev elementu v XML feeduVysvětlení
CenaPRICE / PRICE_VAT / (VAT)Cena produktu – je možné odlišit, jestli je cena bez DPH (PRICE), nebo včetně DPH (PRICE_VAT). Volitelně můžete v elementu VAT specifikovat výši sazby DPH u produktu.
Akční cenaACTION_PRICEZlevněná cena produktu, která se zobrazuje místo prodejní ceny. 
Nákupní cenaPURCHASE_PRICENákupní cena produktu, z té se následně vypočítává marže a zisk.
Standardní cenaSTANDARD_PRICEPůvodní cena produktu, je-li vyplněna, na e-shopu se zobrazuje rozdíl původní a současné ceny.
ViditelnostVISIBILITYSkrývání a zobrazování produktu – hodnota hidden produkt skryje, hodnota visible je výchozí stav, produkt bude vidět. Další možné hodnoty: blocked – zamezí objednání produktu; showRegistered – produkt je viditelný pouze pro registrované uživatele; blockUnregistered – produkt nelze zakoupit, pokud zákazník není registrován; cashDeskOnly – zobrazit jen na pokladně; detailOnly – nezobrazovat v navigaci e-shopu.
Maximální množstvíMAXIMAL_AMOUNTMaximální počet kusů pro objednání produktu, musí být zařazen pod tag STOCK.
Minimální množstvíMINIMAL_AMOUNTMinimální počet kusů pro objednání produktu, musí být zařazen pod tag STOCK.
Nákup do minusuNEGATIVE_AMOUNTUvádí, jestli lze produkt nakupovat i do minusových skladových zásob.
MnožstvíAMOUNTPřenáší počet kusů skladem, pro správnou aktualizaci je potřeba mít zaškrtnutou i volbu Sklad.
DostupnostAVAILABILITYDostupnost, lze dělit podle skladového hospodářství. Pokud je na e-shopu aktivní jsou dvě dostupnosti: AVAILABILITY_IN_STOCK a AVAILABILITY_OUT_OF_STOCK.
Atypická dopravaATYPICAL_SHIPPINGDefinuje, jestli produkt vyžaduje atypickou dopravu a jestli se tedy u produktu v košíku objeví atypický dopravce.
Atypická platbaATYPICAL_BILLINGDefinuje, jestli produkt vyžaduje atypickou platbu a jestli se tedy u produktu v košíku objeví atypická platba.