Zákazníci

Zákazníci

V administraci v umístění Zákazníci naleznete seznam vašich registrovaných zákazníků. Zákazníci, kteří pouze uskutečnili objednávku a neregistrovali se, zde nejsou zobrazeni. Pod kartou Všichni zákazníci je seznam všech registrovaných zákazníků, případně se můžete podívat do jednotlivých zákaznických skupin, jaké zákazníky obsahují. Jak vytvořit další skupiny je pak popsáno v článku Skupiny zákazníků.

Z přehledu lze zákazníkům hromadně měnit jejich ceník (v případě, že máte aktivní doplněk Velkoobchod a více ceníků používáte), zákaznickou skupinu nebo jejich účty autorizovat. Tlačítkem Přidat v pravém horním rohu můžete z administrace vytvořit nového zákazníka.

Obrázek 01
Obrázek 01

Jak editovat zákazníka?

Kliknutím na řádek se dostanete do detailu daného zákazníka. V záložce Hlavní údaje máte k dispozici tyto informace (obrázek 02):

  • Základní informace: datum a čas registrace zákazníka.
  • Hodnocení zákazníků: stejně jako informace o nákupech a storno, se vám tato sekce zobrazí, pouze když je aktivní doplněk Hodnocení zákazníků.
  • Fakturační adresa.
  • Informace o společnosti: pokud zákazník nakupuje na firmu.
  • Doručovací adresa: jeden zákazník může mít více doručovacích adres, ze kterých pak po přihlášení může vybírat.
  • Poznámka: interní poznámka pro správce e-shopu. Není viditelná pro zákazníka.
Obrázek 02
Obrázek 02

Účty uživatele

Pod kartou Účty uživatele naleznete e-mail a telefon daného klienta (obrázek 03). Můžete mu také změnit heslo k jeho uživatelskému účtu.

Pokud není v poli Autorizováno vybrána možnost Ano, zákazník ještě není vámi schválen a nemůže se do e-shopu prozatím přihlásit. Tato volba může i nemusí být ve výchozím stavu zaškrtnuta, záleží na nastavení Zákaznické skupiny.

Jeden zákazník může mít více účtů, přes které se lze na e-shopu přihlašovat. Například, pokud je zákazníkem velká firma, lze vytvořit přihlašovací účty pro jednotlivé zaměstnance.

U jednotlivých účtů můžete určit, zda se jedná o Hlavní účet, či nikoliv. Pokud je účet veden jako hlavní, má možnost upravovat fakturační údaje firmy. 

Obrázek 03
Obrázek 03

Ověření e-mailu

Při registraci není vyžadováno, aby zákazník e-mail potvrdil. Pokud by však nejdříve provedl objednávky se svým e-mailem bez registrace a registroval se až následně, ke spárování původních objednávek s jeho účtem je ověření e-mailu vyžadováno. Důvodem je, aby někdo nepovolaný nemohl k původním objednávkám a údajům z nich.

Pro spárování je třeba zaškrtnout políčko Ověřeno (obrázek 03). Tuto akci je třeba provádět vždy ručně.

Slevy

Pod kartou slevy můžete určit, do jaké zákaznické skupiny daný klient spadá a jaký ceník pro něj platí (obrázek 04).

Obrázek 04
Obrázek 04

Pokud máte aktivní doplněk Věrnostní slevy, uvidíte také, jaké slevy má zákazník přiřazené. Více o slevách si můžete přečíst v článku Věrnostní slevy.

V případě aktivního doplňku Velkoobchod můžete definovat ceník, který bude přiřazen danému klientovi. Více o nastavení velkoobchodního doplňku a přiřazení ceníku jednotlivým skupinám si můžete přečíst v článku Velkoobchod.

Objednávky

Karta se objeví, pokud zákazník vytvořil objednávku. Nemusel ji vytvořit jako registrovaný, objednávky se k účtu přiřazují na základě e-mailu (obrázek 05). Detail objednávky lze otevřít kliknutím na její číslo a pod záložkou Historie zjistit, jestli ji vytvořil registrovaný nebo neregistrovaný uživatel.

Obrázek 05
Obrázek 05

Historie

Tato záložka obsahuje informace o tom, kdy se zákazník zaregistroval a jaké souhlasy e-shopu udělil včetně IP adresy a času odsouhlasení (obrázek 06).

Obrázek 06
Obrázek 06

Jak se přihlásit jako daný zákazník?

V Zákazníci → Přehled v detailu zákazníka, klikněte na tlačítko Přihlásit se jako zákazník (obrázek 07). Možnost Přihlásit se jako zákazník vidí pouze administrátor e-shopu.

Obrázek 07
Obrázek 07

Po přihlášení se můžete podívat na nastavení zákaznického účtu, jak ho vidí zákazník (obrázek 08).

Obrázek 08
Obrázek 08

Když při přihlášení vložíte do košíku produkty, můžete si vyzkoušet, jakou slevu a na základě jakého doplňku ji daný zákazník získá (objemové slevy, množstevní slevy, věrnostní slevy, slevové kupóny atd.) (obrázek 09).

Obrázek 09
Obrázek 09