Převod souboru CSV do XLSX

Návod pro Excel

 • Otevřete váš soubor *.csv, bude vypadat podobně jako na obrázku 01.
Obrázek 01
Obrázek 01
 • Označte první sloupec tabulky kliknutím do pole s písmenem A.
 • Z horního menu vyberte záložku Data.
 • Vyberte funkci Text do sloupců.
 • V zaškrtávacím poli zvolte možnost Oddělovač.
 • Jako typ oddělovače zvolte možnost Čárka.
 • Nastavení v dalším dialogovém okně ponechejte.
 • Klikněte na tlačítko Dokončit.
 • Výsledek bude vypadat jako na obrázku 02.
Obrázek 02
Obrázek 02
 • Tabulku uložte ve formátu *.xlsx.
 • Zvolte libovolný název, který neobsahuje diakritiku a mezery.

Návod pro Tabulky Google

 • V aplikaci Tabulky Google vpravo dole klikněte na tlačítko + (přidat novou tabulku).
 • V horním menu zvolte Soubor → Importovat.
 • V horním menu dialogového okna zvolte záložku Nahrát.
  • Toto platí, jen pokud máte soubor exportu přímo ve vašem počítači.
  • Pokud máte soubor už na Disku Google, hledejte ho v záložce Můj disk.
 • Přetáhněte soubor do dialogového okna nebo klikněte na tlačítko Vybrat soubor ze zařízení.
 • Klikněte na Vybrat.
 • V dialogovém okně zvolte:
  • Importovat místo → Nahradit tabulku.
  • Typ oddělovače → Čárka.
  • Převést text na čísla a data → Ano.
 • Výsledek by měl vypadat podobně jako na obrázku 02.
 • Tabulka se automaticky ukládá.
 • Název tabulky nesmí obsahovat diakritiku a mezery.
 • Z horního menu zvolte Soubor → Stáhnout jako → Microsoft Excel (.xlsx).
 • Tabulka se automaticky stáhne, naleznete ji ve vaší složce se staženým soubory.

Návod pro Libre Office Calc

 • Zvolte Soubor → Otevřít, vyberte váš soubor s příponou *.csv.
 • Klikněte na Otevřít.
 • Objeví se dialogové okno Import textu.
 • Náhled souboru vidíte ve spodní části okna.
 • V nabídce Možnosti oddělovače bude v základu nastaveno Odděleno pomocí a zaškrtnuto TabulátorČárkaStředník.
 • Toto můžete ponechat, důležité je, aby byl vybrán typ oddělovače použitý v soubor *.csv
 • Klikněte na tlačítko OK.
 • Výsledek by měl vypadat podobně jako na obrázku 02.
 • Pro uložení zvolte Soubor → Uložit jako, vyberte možnost Excel 2007–2019 (.xlsx).
 • Zvolte libovolný název, který neobsahuje diakritiku a mezery.
 • Pokud se objeví dialogové okno Potvrdit formát souboru, vyberte možnost Použít formát Excel 2007–2019.